ביה"ד להסתדרות: עובדי הנמלים לא יקבלו מענק נוסף

ביה"ד: העובדים המאורגנים בחברת נמלי ישראל (חנ"י) לא הופלו בשל תשלום מענק לעובדים המועסקים בחוזים אישיים בלבד

נמל חיפה / צילום: אריאל ירוזולימסקי
נמל חיפה / צילום: אריאל ירוזולימסקי

העובדים המאורגנים בחברת נמלי ישראל (חנ"י) לא הופלו בשל תשלום מענק לעובדים המועסקים בחוזים אישיים בלבד - כך קבע בית הדין האזורי לעבודה בתל-אביב, בראשות השופטת אסנת רובוביץ-ברכש. "בתיק זה לא הוכח כי התשלום נעשה באופן מפלה, אלא דווקא בא לעולם מנימוקים ענייניים שאין בהם לטעמנו משום פגיעה בזכות ההתארגנות", קבעה רובוביץ-ברכש.

התביעה הגיעה על רקע הרפורמה בנמלים, שבה נחתם הסכם קיבוצי חדש בחנ"י. לפי ההסכם, עובדים המוגדרים מייסדים ועובדי דור א' יקבלו שני מענקים של 50 אלף שקל כל אחד בגין השלכות הרפורמה. ההסכם הקיבוצי לא חל על העובדים המועסקים בחנ"י באמצעות חוזים אישיים. ב-2005 אישר הממונה על השכר דאז מענק אחיד בסך 50 אלף שקל גם לעובדים המועסקים בחוזים אישיים. ב-2011 אישר הממונה על השכר דאז לעובדים אלה תשלום נוסף בסך 43 אלף שקל בממוצע.

ההסתדרות טוענת כי התשלום שבוצע לעובדים בחוזים האישיים הוא תשלום בונוס, שבוצע באופן המפלה את עובדי ההסכמים הקיבוציים, בניגוד לחוזר הבונוס שקבע כי אין להפלות בין עובדי החברה בכל הנוגע לתשלום בונוס. למעשה, ההסתדרות טוענת כי חנ"י הציגה בפניה מידע באופן מטעה כי מדובר בתשלום חריג של מענק שאינו בונוס לעובדים המועסקים בחוזים אישיים בעוד שעיון בהתכתבויות חנ"י מול רשות החברות הממשלתיות מעלה כי חנ"י ביקשה לאשר תשלום בונוס.

רשות החברות הממשלתיות טענה כי "אכן בחלק מהתכתובות ננקט המונח בונוס, אך לעתים נעשה שימוש במונח 'מענק'". עם זאת, נטען כי "המבחן מהותי וכיוון שלא הייתה כוונה לאשר בונוס, לא מדובר בבונוס. השימוש במילה בונוס נעשה מטעמי נוחות". ביה"ד קבע כי "מדובר בתשלום ייחודי שיש בו סממנים של מענק ושל בונוס בצוותא אולם באופן שונה מבונוס נשוא חוזר הבונוס".

שביתת עובדי נמל חיפה תסתיים; ההנהלה חויבה לקיים מו"מ

תחילת הסוף לסכסוך בנמל חיפה? חברת נמלי ישראל הייתה צריכה ליידע את העובדים ולנהל עמם מו"מ לפני שפעלה לקידום בנייתו של נמל המפרץ בתוך נמל חיפה - כך קבע ביה"ד האזורי לעבודה בחיפה היום (א'). עם זאת, לפי החלטת ביה"ד, העובדים יפסיקו בשביתה וישובו לעבודה.

פרשת הסכסוך בנמל חיפה החלה עוד בדצמבר 2014, כאשר ההסתדרות הכריזה על סכסוך העבודה. עילת השביתה לטענתה הייתה "כוונת ההנהלה לבצע מיקור חוץ של עבודה תפעולית בשטח הנמל שאמורה להתבצע אך ורק על ידי עובדי החברה". ההסתדרות סברה כי חברת נמל חיפה התנהגה "בחוסר תום לב ובדרך שאינה מקובלת ביחסי עבודה בכלל וביחסי עבודה קיבוציים בפרט".

חברת נמלי ישראל פעלה לקידום בנייתו של הנמל החדש שיקום - נמל המפרץ בתוך חצריו של נמל חיפה, באמצעות עובדי קבלן. על ביצוע עבודות הקמת נמל המפרץ בתוך נמל חיפה גילו עובדי הנמל בהפתעה.

בהתאם להחלטה עולה כי "משהחליטה חנ"י כי היא מתעתדת לייעד את רציף קישון מזרח, שהינו חלק מתוך השטח התפעולי של נמל חיפה, כבסיס התארגנות וכנמל עבודה שממנו ייבנה נמל המפרץ, הייתה זו חובתה לפעול בשקיפות, בדרך הוגנת ולחשוף כוונותיה באופן גלוי וברור בפני חברת נמל חיפה (חנ"ח) ובפני עובדי נמל חיפה. זאת, בטרם התקשרה ב-2009 במסמך עקרונות מעורפל עם חנ"ח על השכרה לתקופה בלתי מוגדרת של רציף זה, מבלי שצוין בו כי מטרת ההשכרה היא להשמיש רציף זה כנמל עבודה לבנייתו של נמל המפרץ שיקום".

בית-הדין קבע בהחלטה כי "משהתנהלותן של חנ"י וחנ"ח משפיעות ואף פוגעות בזכויותיהם של עובדי נמל חיפה, הן היו מחויבות לנהל עם עובדי נמל חיפה משא ומתן ולהידבר איתם על ההשלכות שיש להתנהלותן על זכויותיהם של עובדים אלה ועל תנאי עבודתם".

עוד נקבע בהחלטה כי "השבתת נמל חיפה שבמסגרתה מפסיקים העובדים לפרוק מכולות ומטען מן האוניות הפוקדות את הנמל ומונעים אספקה של סחורות בהובלה ימית, פוגעת קשות בצדדים שלישיים".

משכך, נפסק כי "עובדי נמל חיפה לא ישבתו ויבצעו את העבודה באופן סדיר ותקין. עד ליום 19 באפריל חנ"י תימנע הן בעצמה והן באמצעות צדדים שלישיים כלשהם מלקיים פעילות תפעולית נמלית כלשהי או מתן שירותי נמל ברציף קישון מזרח וזאת בעבודות טעינה ופריקה בקו המים בלבד".

עוד נקבע כי "אם גם לאחר מועד זה, לא יתקיים הליך של הידברות עם ההסתדרות, אזי נאסר לבצע פעילות תפעולית נמלית כלשהי או שירותי נמל כלשהם ברציף קישון מזרח לרבות פריקה, העמסה, אחסנה ושינוע של סלעים/חומרי בנייה וציוד, שישנעו בבוא היום לאתר בנייה בפועל המצוי בלב ים".

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988