נמרודי השתכר 21 מ' ש' ב-3 שנים; הכשרת הישוב הפסידה 40 מ' ש'

הסכם ההעסקה המדהים של בעל השליטה בהכשרת הישוב

עופר נמרודי / צילום: תמר מצפי
עופר נמרודי / צילום: תמר מצפי

בעוד קצת יותר מחודש יתכנסו בעלי המניות של חברת הכשרת הישוב לאסיפה מיוחדת, שבמסגרתה יתבקשו לאשר מחדש את הסכם השכר בין החברה לבין המנכ"ל ובעל השליטה בחברה, עופר נמרודי. ההסכם החדש, כמו הקודם, יהיה לתקופה של שלוש שנים, ויחייב את תמיכתם של מרבית בעלי המניות הלא נגועים שישתתפו בהצבעה.

הסכם השכר הקודם, שאושר במארס 2012, כלל שכר בסיס של 160 אלף שקל בחודש, צמוד לעליית מדד המחירים לצרכן (אבל לא לירידתו), ובונוס בהיקף של עד 6.8 מיליון שקל בשנה, שיחושב לפי ביצועי החברה, תחת הגדרות וסייגים שונים.

בפועל זיכה ההסכם את נמרודי בשנה החולפת בשכר בסיס ותגמולים בעלות של 3.2 מיליון שקל, ובבונוס של 6.5 מיליון שקל - 9.7 מיליון שקל בסך הכול.

בסך הכול עמדה עלות השכר של נמרודי בשלוש שנות ההסכם על 21.4 מיליון שקל, בשעה שחברת ההחזקות שבשליטתו הציגה באותה התקופה הפסד נקי מצטבר של 40.9 מיליון שקל, שנזקף לכישלון הקידוחים שביצעה החברה הבת הכשרה אנרגיה ברשיונות "שרה" ו"מירה".

כך, למרות שלפי ההגדרה החשבונאית הכשרת הישוב הפסידה בסך הכול, הובילה הגדרת הביצועים בהסכם ההעסקה של המנכ"ל נמרודי לתשלומי בונוס גבוהים גם במצב זה.

יחד עם חבילת השכר אישר השבוע דירקטוריון הכשרת הישוב חלוקת דיבידנד של 48 מיליון שקל, שישלים חלוקה מצטברת של 148 מיליון שקל בתוך ארבע שנים (חלקה של משפחת נמרודי כ-74%). לאחר החלוקה הנוכחית עומדת יתרת הרווחים הראויים לחלוקה של החברה על 7 מיליון שקל בלבד.

הסכם השכר שאותו יתבקשו כעת בעלי המניות לאשר כולל קפיצה נחשונית בשכר הבסיס, לצד הפחתה של כמחצית בגובה הבונוס השנתי. במסגרת ההסכם החדש תהיה חברת הניהול של נמרודי זכאית לדמי ניהול חודשיים של 239 אלף שקל, שהיו צמודים לעליית מדד המחירים לצרכן (אבל לא לירידתו), ובמקביל תשלם הכשרת הישוב בכל חודש גם את המע"מ בגין העסקה.

נוסף על כך תהיה חברת הניהול של נמרודי זכאית למענק שנתי של עד 3.5 מיליון שקל. המענק יחושב מן הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות, בתוספת שינוי בקרנות ההון האחרות, הנובע מעלייה או מירידה בשיעור ההחזקה בחברות הבנות.

עם זאת, בכל הנוגע להחזקה בחברה הבת הכשרה אנרגיה, הרי שחישוב המענק יתבסס על השינוי בערך שבו רשומה החברה בדוחות של 2014, ובתוספת מיסים על ההכנסה (או בניכוי הכנסות ממס), ובמקביל ינוטרלו תוצאות הכשרה אנרגיה מהרווח לחישוב המענק באותה השנה.

עוד מציע נמרודי תנאי מוקדם לתשלום המענק, שלפיו הוא יותנה בעלייה ממוצעת של 10% בשנה בשער מניית החברה - קרי עלייה מצטברת של 30% בתקופת ההסכם. חישוב העלייה השנתית יבוצע לפי מחיר המניה הממוצע ב-45 הימים שלפני תום כל שנה קלנדרית.

את הסכם השכר יידרשו כאמור לאשר בעלי המניות הלא נגועים, ובראשם עומד בית ההשקעות אקסלנס, שמחזיק ב-7.4% מהחברה (בניכוי תעודות הסל של אקסלנס, שלא נוהגות להצביע), כלומר ב-28.3% מקרב בעלי המניות הלא נגועים. מחזיק מוסדי מהותי נוסף הוא חברת מנורה מבטחים, אשר לה החזקה של 2.8% מהכשרת הישוב, אולם כוחה בקרב הלא נגועים גבוה בהרבה, ועומד על 10.6%.

הפסדים באנרגיה, רווחים בנדל"ן

להכשרת הישוב חמש פעילויות מרכזיות: החזקה וניהול של נכסים מניבים בישראל ובפולין, בנייה למגורים בפולין, מלונאות בישראל, שילוט חוצות וחיפושי גז בים התיכון. החברה סיימה את 2014 עם רווח נקי מצומצם של 2.2 מיליון שקל, אולם מציינת כי בנטרול הפסד של 130 מיליון שקל שרשם מגזר האנרגיה, היא הייתה מציגה רווח נקי של 113 מיליון שקל.

לרווח תרמו בעיקר עסקי הנדל"ן, שרשמו רווח של 190 מיליון שקל. נוסף על כך, רשמה החברה עלייה של 221 מיליון שקל בערך נכסיה, שמחצית ממנה נרשמה לזכות קניון שבעת הכוכבים בהרצליה, שערכו טיפס בספרים ב-109 מיליון שקל. לפי דוח שמאי, עומד כיום שווי הקניון המצליח על 1.03 מיליארד שקל.

פעילות המלונאות כוללת החזקה של 83% במניות חברת מלונות הכשרת הישוב, שמפעילה את רשת רימונים. מלונות הכשרה סיימה את 2014 עם עלייה של 8% בהכנסות, אבל גם עם הפסד של 7.8 מיליון שקל ועם תזרים שלילי של 10.4 מיליון שקל מפעילות שוטפת.

ברבעון הראשון צפויה מלונות הכשרה להכיר ברווח הון לפני מס של 69 מיליון שקל, לאחר שמכרה 67% ממלון רימונים באילת לאיסתא ולסלע קפיטל, תמורת 200 מיליון שקל. מיד לאחר השלמת העסקה היא שילמה דיבידנד של 48 מיליון שקל, שמרביתו הגיעה לקופת הכשרת הישוב.

על דוחות הכשרת הישוב העיבה כאמור פעילות החברה הבת (55%) הכשרה אנרגיה, שנכשלה בשנים האחרונות בגילוי גז ברישיונות "שרה" ו"מירה", ושהסבה כאמור לחברה האם הפסד של כ-130 מיליון שקל ב-2014 עקב הקריסה בשוויה.

כמו מרבית חברות הנדל"ן האחרות, לרוב מממנת הכשרת הישוב את פעילותה דרך הנפקת איגרות חוב. בשנתיים הקרובות היא תידרש לפרוע למחזיקים 439 מיליון שקל, ולבנקים עוד 172 מיליון שקל. בדוח התזרים החזוי מציינת החברה כי בכוונתה לעשות זאת באמצעות גיוס 132 מיליון שקל בהנפקת אג"ח חדשות (52 מיליון שקל כבר גויסו בתחילת 2015), בקבלת הלוואות של 101 מיליון שקל מהבנקים, ממימוש נכסים (נטו) בהיקף 107 מיליון שקל ומפעילות החברות הבנות וממקורות אחרים.

השלבים בדרך לבונוס של נמרודי
 השלבים בדרך לבונוס של נמרודי

צרו איתנו קשר *5988