"העלייה בביקושים בשוק הדיור תימשך בחודשים הקרובים"

כלכלני לאומי: האינפלציה בשנה הקרובה תמשיך להיות מתונה ונמוכה ממרכז יעד יציבות המחירים, אולם לא צפויה להיות שלילית

פועל באתר בנייה / צילום: איל יצהר
פועל באתר בנייה / צילום: איל יצהר

בחודשיים הראשונים של השנה חלה עלייה משמעותית במכירות של דירות לעומת התקופה המקבילה אשתקד (כ-23%), ואף ביחס לשנים קודמות. עלייה זו בביקוש לדירות באה לידי ביטוי בשיפור הניכר במדדי הפעילות של החברות הפועלות בענף הבינוי, כפי שעולה מסקר מגמות בעסקים של הלמ"ס. כך מציינים כלכלני בנק לאומי בסקירת המאקרו השבועית שלהם.

הנתון האחרון שפורסם (מרץ 2015) הוא הגבוה ביותר מאז ינואר 2013, ומצביע על שיפור משמעותי בכל מדדי הפעילות וכן בציפיות לחודשים הקרובים. בעקבות העלייה בביקושים לדירות, חלה בחודשים האחרונים ירידה במספר חודשי ההיצע (מספר החודשים שידרשו בכדי למכור את המלאי הקיים של דירות חדשות ביזמה פרטית בקצב המכירות הנוכחי) וכיום הוא עומד על 9.8 - קרוב לטווח בו מתחדשים הלחצים לעליות מחירים.

במבט קדימה, מעריכים בלאומי שהפעילות בחודשים הקרובים תוסיף להתאפיין ברמה גבוהה של אי וודאות, שכן קשה להעריך מהן הרפורמות שהממשלה הבאה, לכשתקום, תצליח לקדם בתחום הדיור. כמו כן, "אנו מעריכים כי תימשך מגמת הגידול בביקושים בשוק הדיור במהלך החודשים הקרובים (בין היתר, כפיצוי על הירידה בפעילות שחלה בחלק משנת 2014 ועל רקע רמת השפל של הריבית), דבר שצפוי להוביל לעלייה נוספת במחירי הדירות החדשות בשנת 2015".

בהתייחסות לתקציב מציינים בלאומי כי הגירעון המצטבר ב-12 החודשים האחרונים הסתכם בכ-2.6% מהתוצר (על פי אומדני משרד האוצר) - קרוב ליעד הקבוע בחוק לשנת 2015 (2.5%). "להערכתנו, הגירעון בתקציב בשנת 2015 צפוי להיות נמוך יותר ביחס לגרעון שנמדד ב-2014 (2.8%), ולהסתכם בכ-2.6% מהתוצר. תחזית זו מבוססת על הערכותינו כי שיעור הצמיחה ב-2015 יהיה 3.5% בהשוואה ל-2.8% ב-2014 והערכות כי לא יבוצעו שינויים משמעותיים בתקציב הממשלה לשנה הנוכחית, אשר צפוי להיות מוגש לאישור הכנסת לאחר כינון הממשלה החדשה".

"ההאצה בקצב הצמיחה ב-2015 תתמוך בהמשך מגמת הירידה בגירעון, אשר תתרום לחיזוק הסביבה הפיסקאלית ותהווה גורם חיובי מבחינת פרופיל הסיכון הפיסקאלי ודירוג האשראי של ישראל, ועשויה לבוא לידי ביטוי גם ביציבות של היחס חוב/תוצר".

בנוגע לאינפלציה מעריכים בלאומי כי האינפלציה בשנה הקרובה תמשיך להיות מתונה ונמוכה ממרכז יעד יציבות המחירים, אולם לא צפויה להיות שלילית.

צרו איתנו קשר *5988