מתנה ללא תקופת צינון

הענקת דירה במתנה אינה משחררת איפוא את הנותן מהשלכות גם בעתיד, וחשוב כי הצדדים יהיו מודעים לכך

הענקת דירה במתנה לבן משפחה, מכפיפה את מקבל המתנה בדרך כלל לתקופת צינון, וזאת עד שיוכל ליהנות מהטבות המס הכרוכות במכירתה. החל מ - 1.1.2014 תקופת הצינון עומדת על 3 שנים, אם מקבל המתנה גר בדירה דרך קבע מאז היותו בעלים, ו - 4 שנים במקרים האחרים. תקופת צינון זו חלה בכל הנוגע לאפשרות למכור את הדירה בפטור ממס שבח לפי פרק חמישי 1 לחוק מיסוי מקרקעין (מכירת דירה יחידה).

עם זאת, במקביל לפטור המלא, החל מ - 1.1.14 קיימת אפשרות, למי שזכאי לכך, לבקש חישוב מס לינארי מוטב, שמשמעו פטור ממס על התקופה שמיום הרכישה ועד 1.1.2014 וחיוב של 25% על החלק היחסי של תקופת ההחזקה החל מ - 1.1.14. בדירות ותיקות, משמעותו של החישוב הלינארי המוטב, הינה פטור על רובו המכריע של השבח.

האם גם במקרה כזה תחול תקופת צינון בידי מקבל המתנה? התשובה הינה שלא בכל המקרים, והדבר תלוי במועד הענקת המתנה.

אם וככל שהדירה ניתנה במתנה לפני 1.8.2013, יהיה מקבל המתנה כפוף לתקופת צינון, שאורכה בין שנה לארבע שנים, בהתאם להוראות הצינון שחלו בעבר מכח סעיף 49ו לחוק והתלויות בפרמטרים שונים, ובכלל זה סוג הקרבה בין מעניק המתנה למקבל, האם המקבל התגורר דרך קבע בדירה והאם הינו נשוי.

לעומת זאת, דירה שניתנה במתנה החל מיום 1.8.2013 ועד 31.12.2017, לא תהיה כפופה לתקופת צינון אצל מקבל המתנה, והוא יוכל למכור אותה בחישוב לינארי מוטב, בלא תקופת צינון כלשהי. הסיבה לכך הינה שבמקרה כזה, ייחשב מעניק המתנה (ולא המקבל) כאילו ניצל את זכותו לחישוב לינארי מוטב. מכירה ע"י מקבל המתנה, "תשרוף" זכות אחת לחישוב לינארי מוטב של נותן המתנה (מתוך סה"כ שתיים כאלה עד תום תקופת המעבר 31.12.2017).

במסגרת הדיווח על מכירת הדירה, יידרשו שני הצדדים - הן המוכר (מקבל המתנה) והן מעניק המתנה, למלא את הטופס המצביע על הזכאות לחישוב לינארי מוטב, כאשר הניצול בפועל ייזקף על חשבון מעניק המתנה בלבד.

הענקת דירה במתנה אינה משחררת איפוא את הנותן מהשלכות גם בעתיד, וחשוב כי הצדדים יהיו מודעים לכך.

לבסוף יצויין, כי על פי נוסח החקיקה הקיים, החל מ - 1.1.2018, לא תחול תקופת צינון כלשהי ביחס לחישוב המס הלינארי המוטב בשום מקרה. מצב דברים זה הינו במקביל להסרת ההגבלה על מספר הפעמים בהם ניתן לעשות שימוש בחישוב הלינארי המוטב, שאף היא תיעשה החל מ - 1.1.2018. הכל כמובן, בהנחה (מוטלת בספק) שהחקיקה לא תשתנה שוב עד אז.

צרו איתנו קשר *5988