עמוד הביתדעותניר הורנשטיין

ניר הורנשטיין הוספה למעקב +

ניר הורנשטיין

כתבות אחרונות

הקלות במס רכישה לנכים

הקלות במס רכישה לנכים

התיקון כולל שתי הקלות עיקריות. האחת – צירוף העיוורים לאוכלוסיית הזכאים, השנייה – יצירת חלופה נוספת

08/11/2016, 17:00
גם הסכמה כללית עלולה להיחשב כמכירה

גם הסכמה כללית עלולה להיחשב כמכירה

עד לחתימת הסכם מחייב חלף פרק זמן נכבד, וההסכם היה שונה במידה מהותית מההסכמות המוקדמות. את כל אלה יש לקחת בחשבון על רקע הוראות חוק מיסוי מקרקעין בעניין חילוף נכס עסקי שהיו בתוקף באותה עת

18/09/2016, 15:13
ריבית כהוצאה מוכרת במס שבח

ריבית כהוצאה מוכרת במס שבח

מאחר שהריבית נצברה בתקופה שבה המבנים טרם החלו להניב הכנסה, לא ניתן היה לנכות אותם כנגד דמי השכירות או ההכנסה העסקית השוטפת והם נזקפו לשווי הנכס

18/09/2016, 15:10
מוסד ציבורי וחברת בית

מוסד ציבורי וחברת בית

הנמקת בית המשפט העליון אינה חולקת על מספר הנמקות חשובות של ועדת הערר, שפסק דינה נהפך

15/06/2016, 20:34
מכירת שתי דירות מגורים בפטור ממס

מכירת שתי דירות מגורים בפטור ממס

התכלית העומדת בבסיס הסעיף הינה לאפשר לתושבי ישראל למכור שתי דירות קטנות ולרכוש תחתן דירה אחת גדולה – לצורך שיפור דיור

31/05/2016, 12:29
שכר דירה ללא מס

שכר דירה ללא מס

מי שעובר את תקרת ההכנסה משכ"ד הפטורה ממס יכול להתקזז בהוצאות ישירות כמו פחת ומימון, אבל לא רק

10/01/2016, 14:05
מקבץ דיור כאיגוד מקרקעין

מקבץ דיור כאיגוד מקרקעין

מאחר שהעוררת הגישה הודעה לפי סעיף 16(ג) לחוק מיסוי מקרקעין במסגרתה מסרה פרטים על המכירה ועל החברה שבה בוצע דילול, נקבע כי אין מקום להטלת קנסות

27/12/2015, 13:32
הסבת הכנסה מדמי שכירות

הסבת הכנסה מדמי שכירות

האם רשאי אדם שהינו בעלים של דירה לטעון כי אינו חייב במס על דמי שכירות מאחר שאלה משולמים לאחר ולא לו?

26/07/2015, 13:26
שלילת פטור ממס במתנה בין אחים

שלילת פטור ממס במתנה בין אחים

החלטת המיסוי מחמירה מדי - ראוי היה לנקוט בפרשנות מקילה המרחיבה את תחולת הפטור גם ביחס לזכויות שמקורן בהורה או הורי הורה, אף אם לא התקבלו ממנוט במישרין

25/05/2015, 12:38
מתנה ללא תקופת צינון

מתנה ללא תקופת צינון

הענקת דירה במתנה אינה משחררת איפוא את הנותן מהשלכות גם בעתיד, וחשוב כי הצדדים יהיו מודעים לכך

03/05/2015, 13:48
זהירות בהטלת קנסות

זהירות בהטלת קנסות

הוועדה קבעה שלא ניתן לקבל את טענת החברה שהסכם העקרונות לא גיבש עסקה מחייבת לרכישת זכויות במקרקעין

30/12/2014, 14:23
הצג דעות נוספות

נושאים קשורים

צרו איתנו קשר *5988