אנמוליה במיסוי על יחידים

נישומים שונים, המחזיקים באותו נכס עצמו, מחוייבים בשיעורי מס שונים בתכלית גם אם נסיבות הרכישה המקוריות דומות ■ מדריך ומחשבון מס שבח

אחת האנומליות במיסוי נדל"ן הינה שיעור מס השבח החל על יחידים. בעוד שהשיעור הכללי עומד על 25% החל מיום 1.1.2012, הרי שביחס לנכסי נדל"ן ותיקים שנרכשו לפני 7.11.2001 חלים מגוון של שיעורי מס, הדורשים חישוב פרטני לינארי. שיעור מס שולי (יחושב בשומת מס שבח 48%) על התקופה שממועד רכישתו ועד 7.11.2001, שיעור של 20% על התקופה מ - 7.11.01 עד 1.1.2012 ושיעור של 25% על החלק היחסי שלאחר מכן. סה"כ ביחס לנישום שרכש מקרקעין בשנת 1970 יעמוד שיעור המס המשוקלל על כ - 40% מהרווח.

לעומתו, נישום אחר, שרכש מקרקעין בשנת 2002, יחוייב ב - 21% מס בלבד - דהיינו כמחצית! יובהר כי האמור מתייחס בעיקרו למקרקעין שאינם דירת מגורים מזכה, אשר לגביה קיים חישוב מס שונה (מס לינארי מוטב).

לעיתים, נישומים שונים, המחזיקים באותו נכס עצמו, מחוייבים בשיעורי מס שונים בתכלית גם אם נסיבות הרכישה המקוריות דומות, לדוגמה, ביחס לנכס שהתקבל בירושה מנישומים שנפטרו במועדים שונים. בעוד שבמקרה של מוריש שנפטר לפני 1.4.1981 יקבע יום הרכישה של הנכס בהתאם ליום הפטירה, הרי שביחס למוריש שנפטר לאחר מכן, ייקבע יום הרכישה של היורש בהתאם למועד הרכישה המקורי של המוריש (כניסה לנעליו). יום הרכישה משפיע כאמור על שיעור המס ולכן כתוצאה מכך, בני דודים לדוגמה, עשויים להיות כפופים לשיעורי מס שונים ביחס למכירה של אותו הנכס שנרכש ע"י הוריהם (אחים) או ע"י סבם המשותף, והתקבל בירושה.

לדעתנו, הגיעה העת לתקן אנומליה זו ולבטל את חיוב המס השולי על חלק מהשבח. הסיבה לחיוב במס שולי הינה, כידוע, היסטורית: עד 7.11.2001 (תיקון 50 לחוק מיסוי מקרקעין) עמד מס השבח על שיעור המס השולי, ואז הופחת ל - 20%. לאור ההפחתה המהותית, הוחלט להחילה רק באופן יחסי (לינארי) על נכסים שנרכשו קודם למועד השינוי.

ואלם, עם חלוף השנים (למעלה מ - 13 שנה מאז נכנס התיקון לתוקפו) הגיעה העת לסיים מצב דברים זה ולפעול להשוואת שיעורי המס. בדיוק באופן זה פעלו רשויות המס בעבר במקרה של שיעורי מס שהיו בעיניהם נמוכים מדי: ביחס לנכסים שנרכשו עד שנת המס 1960 חלו בעבר שיעורי מס מופחתים של 12% עד 24% על השבח (אם כי ללא התחשבות באינפלציה). בהתאם לתיקוני חקיקה (חלקם בתוקף כבר משנת 2005) נקבע ששיעורי מס מופחתים אלה יועלו בהדרגה עד שיגיעו לשיעור המס הכללי של 25%. אין כל סיבה שלא לפעול באותו אופן גם בכיוון ההפוך - כלומר הפחתה של שיעור המס השולי הגבוה (48%) החל על חלק מהשבח, וביטולו בהדרגה עד שיעמוד על שיעור קבוע של 25%. כך תיווצר אחידות ופשטות, ויימנעו עיוותי מס בין נישומים.

 

  • הכותב הינו ממשרד אלתר עורכי דין
  • האמור במאמר הינו על דעת הכותב בלבד, אינו משקף בהכרח את עמדת רשויות המס ואינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני.
צרו איתנו קשר *5988