שלילת פטור ממס במתנה בין אחים

החלטת המיסוי מחמירה מדי - ראוי היה לנקוט בפרשנות מקילה המרחיבה את תחולת הפטור גם ביחס לזכויות שמקורן בהורה או הורי הורה, אף אם לא התקבלו ממנוט במישרין

סעיף 62 לחוק מיסוי מקרקעין פוטר ממס שבח מתנות מקרקעין בין קרובים. בעקבות תיקון מס' 76 לחוק, החל מיום 1.8.2013 נשללה האפשרות לפטור ממס שבח על פי הסעיף במקרה של מתנות בין אחים, תוך שנקבע ש- "אח" לא ייחשב כ - "קרוב" לעניין זה. עם זאת נותר חריג במסגרתו עדיין יחול פטור ממס שבח על מתנה בין אחים, והוא ביחס להענקה במתנה של זכויות במקרקעין שהתקבלו מהורה או מהורי הורה בלא תמורה או בירושה.

לאחרונה (מאי 2015) התפרסמה החלטת מיסוי של המחלקה המקצועית (מס' 3589/15), במסגרתה נבחן היקף החריג לפטור.

באותו מקרה העבירה אם לבתה ללא תמורה עוד בשנת 1989 חלק מהזכויות במקרקעין שהיו בבעלותה לצורך מגורי הבת בבית מגורים שהיה על החלקה. לאחר פטירת האם בשנת 1994 ועל פי צוואתה, ירשה הבת (שתכונה בת 1) וכן אחותה (בת 2) בחלקים שווים את יתרת הזכויות במקרקעין שהיו לאם במועד הפטירה. בשנת 2012 העבירה בת 1 לאחיה ללא תמורה את כל זכויותיה במקרקעין, הן אלה שקיבלה מהאם במתנה בשנת 1989 והן אלה שקיבלה בירושה. אין מחלוקת כי המתנה ניתנה בתום לב, על רקע העובדה שבת 1 היתה חולה במחלה קשה ואחיה סעד אותה עד לפטירתה.

לאחר פטירתה של בת 1, התגלע סכסוך משפחתי. הבת השנייה דרשה מהאח לקבל חלק מהמקרקעין, ולאחר התדיינות הוסכם שהאח אכן יעביר אליה חלק מהזכויות שקיבל במתנה מאחותו. התעוררה השאלה האם העברה כאמור תהיה פטורה ממס שבח על פי סעיף 62 לחוק.

במסגרת החלטת המיסוי נקבע שלא יינתן הפטור ממס שבח, וזאת מהטעם שהזכויות המועברות מהאח לאחות 2 התקבלו אצלו במתנה מאחות ולא במתנה מהורה או הורי הורה.

לטעמנו, החלטת המיסוי מחמירה יתר על המידה, וראוי היה לנקוט בפרשנות מקילה המרחיבה את תחולת הפטור גם ביחס לזכויות שמקורן בהורה או הורי הורה, אף אם לא התקבלו מההורה במישרין. פרשנות כזו, משרתת גם את תכלית החקיקה, כפי שיוסבר להלן.

הרעיון בבסיס שלילת הפטור היה חוסר אמון בכנות של הענקת מתנות בין אחים, והחשש שמאחורי מתנה כאמור מסתתרת תמורה מוסווית. עם זאת, במסגרת החריג קיימת הכרה במציאות, לפיה כאשר מדובר במתנות בין בני משפחה שמקורן בהורים, הגיוני ואפשרי שהילדים יעבירו זכויות ביניהם במתנה, על רקע משפחתי ולמניעת סכסוכים.

ההיגיון שבבסיס חריג זה יפה לא רק ביחס להעברה במתנה של זכויות שהתקבלו ישירות מההורים במתנה או בירושה. הוא יפה גם במקרים בהם לאחר העברת הזכויות מההורים לאחד הילדים כבר בוצעו העברות בין הילדים וקיים צורך בהעברה או העברות נוספות על מנת לתקן את המצב הקיים.

כל עוד ההעברות בתוך המשפחה בוצעו ללא תמורה, והמקרקעין מקורם בהורים, הרי שראוי לדעתנו להחיל את הפטור ממס שבח גם ביחס להעברות נוספות.

הכותב הינו ממשרד אלתר עורכי דין

האמור במאמר הינו על דעת הכותב בלבד, אינו משקף בהכרח את עמדת רשויות המס ואינו תחליף לייעוץ משפטי פרטני.

צרו איתנו קשר *5988