התקבלה העתירה בגין איסור היציאה לשירותים בבחינת מועצת רו"ח

סטודנטים לראיית חשבון, שנאסר עליהם לצאת לשירותים בעת הבחינה בחשבונאות פיננסית מתקדמת, עתרו נגד מועצת רו"ח ■ השופט מינץ קבע שתי דרכים לחישוב ציון הבחינה

טקס הסמכה של רואי חשבון / צילום: אוריה תדמור - למצולמים אין קשר לכתבה
טקס הסמכה של רואי חשבון / צילום: אוריה תדמור - למצולמים אין קשר לכתבה

בעקבות תחקיר וחשיפת "גלובס" מחודש ינואר השנה, אודות איסור היציאה לשירותים שהוטל על הסטודנטים לראיית חשבון, במהלך בחינות ההסמכה של מועצת רואי החשבון - חשבונאות פיננסית מתקדמת, הוגשה כחודשיים לאחר מכן עתירה לבית המשפט המחוזי בירושלים, שהתקבלה הבוקר (ה') בהתאם לדרישות הסטודנטים.

השופט דוד מינץ מבית המשפט המחוזי בירושלים קבע שתי דרכים לחישוב ציון הבחינה שהייתה מורכבת משני חלקים, חלק א' עם שאלה 1 ו-2 וחלק ב' עם שאלות 3,4 ו-5. דרך חישוב אחת הייתה בהתאם לדרך החישוב שהציעה מועצת רואי החשבון, ואחת מהן הייתה בהתאם למה שביקשו הסטודנטים. בית המשפט קבע כי באחת מדרכי החישוב, ציון הבחינה ייקבע כאשר מובאות בחשבון שאלות 3+4+5 (שהם מחלק ב' לבחינה ס'כ') וכן אחת משתי שאלות, 1 או 2 (מחלק א' לבחינה, ס'כ'), לפי הגבוה שביניהן.

בכך קיבל מינץ את בקשת הסטודנטים, שטענו כי לא די היה בפתרון שהציע המועצה, לפיה רק שאלה מספר 2 לא תובא במניין הבדיקה, ואילו שאלה מספר 1 תהיה מחושבת כרגיל. הם ביקשו כי הבחינה תיבדק לפי הציון הגבוה בשאלה 1 או 2; זאת, משום שחלק מהסטודנטים בבחינה נפגעו מאיסור היציאה לשירותים הן במהלך פתרון שאלה 1 והן במהלך פתרון שאלה 2. לכן הם ביקשו שאחת מחישוב דרכי הבחינה תהיה הציון הגבוה מבין שניהם, באופן שבו גם מי שנפגע ריכוזו עקב איסור היציאה לשירותים במהלך פתרון החלק הראשון (שאלה 1 או 2, ס'כ'), יוכל לקבל את ציון הוגן ולעבור את הבחינה.

עוד קבע השופט מינץ כי עומדת על תילה דרך החישוב הנוספת שביקשה המועצה, לפיה ציון הבחינה ייקבע כאשר מובאות בחשבון כל 5 שאלות הבחינה. משכך, יהיו שתי דרכי חישוב, וכל בחינה תיבחן לפי דרך החישוב המטיבה ביותר עם הסטודנט.

בנוסף, השופט מינץ השית את תשלום האגרה על המועצה וכן הטיל עליה תשלום הוצאות על סך 2,500 שקל.

כזכור, עתירת הסטודנטים לראיית חשבון, שהוגשה כאמור בעקבות תחקיר "גלובס", באמצעות עו"ד יניב לנקרי ממשרד לנקרי ושות', הגיעה על רקע תלונות רבות של סטודנטים שנבחנו באחת משתי בחינות ההסמכה לראיית חשבון ("חשבונאות פיננסית מתקדמת", שנחשבת קשה יותר מהבחינה השנייה, בנושא "ביקורת חשבונות", ס'כ') שהתקיימו בחודש דצמבר 2014.

להפתעת הסטודנטים, במהלך הבחינה הנחיתה עליהם מועצת רואי החשבון הוראה מיוחדת, לפיה אסור לסטודנטים לצאת לשירותים במהלך כל שעות הבחינה, הנמשכת 7.5 שעות עם הפסקה של חצי שעה. זאת בשל "חשש לטוהר הבחינות" וחשד לתרמית בבחינה. האיסור היה לזמן בלתי מוגבל.

בחינת "חשבונאות פיננסית מתקדמת", שכאמור נחשבת לקשה מבין הבחינות, מחולקת לשני חלקים. במועד האחרון, שהתקיים ב-17 בדצמבר, נערך החלק הראשון בין השעות 11:00-14:30; והחלק השני נערך בין השעות 15:00-19:00. בנסיבות אלה, האיסור שהוטל על הנבחנים לצאת לשירותים במהלך הבחינה היה מקומם ובלתי נתפס.

בתגובה לתלונות הסטודנטים, המועצה החליטה לשנות את אופן החישוב לפיו יהיו שתי דרכים לחישוב הבחינה; אחת - שכל השאלות ייכללו בציון' והשנייה היא שרק שאלה 2 לא תיכלל בציון, ורק היא בלבד. כלומר, החישוב יהיה באופן שיילקחו בחשבון שאלות 1+3+4+5.

אולם הסטודנטים, שהיו באולמות בחינה שונים, טענו כי בחלק מהאולמות הוטל עליהם איסור היציאה לשירותים בחלק א' של הבחינה בעת פתרון שאלה 1, וחלק טענו שהתרחש הדבר בעת פתרון שאלה 2.

משכך, הצעת המועצה לא הטיבה עם כל הנבחנים שהגישו את עתירתם, שכאמור שהתקבלה, ובית המשפט התבקש "להורות למשיבות, יחד ולחוד, לפסול את חלק א' לבחינה - כך שמלוא העותרים יזכו לניקוד המקסימלי באותו הפרק (סך-הכול 43% מהציון הסופי)".

לחילופין ביקשו העותרים כי בית המשפט "יורה למשיבות להוסיף שיטת בדיקה נוספת לזו אשר הוספה, לפיה שאלה מספר 1 לבחינה לא תבוא במניין הבדיקה".

עו"ד לנקרי היה מרוצה מההחלטה: "אנחנו מברכים על פסק דינו של בית המשפט המינהלי, וזאת לאחר שהמליץ באופן מפורש למועצת רואי החשבון כי יש פגמים מהותיים בקבלת החלטתם בבחינת פיננסית מתקדמת. לא נותר לי אלא לייחל כי גופים מינהליים אלה ואחרים ישכילו להבין כי הם כפופים לביקורת שיפוטית, וכי אור השמש הינו המחטא הטוב ביותר לפעולתה של הרשות".

צרו איתנו קשר *5988