תוגבל ריבית הפיגורים בהלוואות הבנקים למשקי הבית

בנק ישראל פרסם היום הנחיות לבנקים כיצד ליישם את מסקנות ועדת אנדורן לטיפול בהסדרי חוב

בניין בנק ישראל / צילום: אריאל ירוזולימסקי
בניין בנק ישראל / צילום: אריאל ירוזולימסקי

הפיקוח על הבנקים ורשות האכיפה והגבייה הודיעו היום (ב') על רפורמה בהליכי גביית החובות הבעייתיים של משקי בית ועסקים קטנים. "ההוגנות והשקיפות נדרשות לא רק בעת מתן אשראי, אלא גם בהליכי גביית חובות כאשר הלקוח אינו עומד בהתחייבות כסדרן. גיבשנו טיוטת הוראות הכוללת מספר צעדים, שיסייעו להשגת מטרות חשובות אלה", מסר היום המפקח על הבנקים דודו זקן. בלשכת ההוצאה לפועל יש כיום כ-239 אלף תיקים של המערכת הבנקאית מול חייבים.

ברפורמה כמה צעדים; ראשית, התוכנית מתייחסת לסוגיית הריבית. הריבית המרבית שניתן יהיה לגבות בחוב שכזה היא הריבית המרבית הנגבית על משיכת יתר בחשבון העו"ש, המוערכת ב-13%-18%. כיום, סוגיית הריבית פרוצה למדי; אין מגבלה על גובהה, והיא נקבעת לפי נוסחאות של הבנקים המגיעות לריביות של השוק האפור. כעת הריבית תוגבל, ובעת קבלת ההלוואה יידע הלקוח מה הריבית שתיגבה ממנו אם לא יעמוד בתשלומים.

נוסף על כך יצטרכו הבנקים לגבש מדיניות לטיפול בגביית חוב בעייתי, לעגן אותה בנהלים ולהקפיד על מעורבות הנהלת הבנק והדירקטוריון בסוגיה. כמו כן, על הבנקים להקים מחלקה שייעודה יהיה טיפול בחובות הבעייתיים. המחלקה הזו תרכז את הטיפול בגביית החוב ותפקח על יישום ההוראות. על הבנקים גם ייאסר לנקוט חלק מהסנקציות שבהן הם נוקטים בלקוחות בעייתיים: הבנק לא יוכל להטיל מגבלות על לווה בעייתי הקשורות לקבלת מידע והודעות הקשורות לחשבון הבנק, וכן הבנק ימשיך לספק ללקוח כל מידע שהוא יבקש ושקשור אליו, גם אם ישנם כבר הליכים משפטיים נגד הלקוח.

בבנק ישראל וברשות האכיפה והגבייה היו רוצים לראות את עיקר התהליך נעשה על ידי הבנקים, ופחות על ידי עורכי דין חיצוניים ששוכר הבנק לעתים קרובות. "כשהבנק מושך בחוטים, זה נראה אחרת ולקוחות במצב קשה נהנים מתספורות גבוהות. כשיש גורם נוסף בתווך זה כבר נראה אחרת", אמר מנהל רשות האכיפה והגבייה דוד מדיוני.

על כן נקבע כי יחידה מיוחדת של הבנק תעקוב ותפקח אחר הטיפול במקרים שכאלה, והבנק ינהל מעקב שוטף אחר מצב החוב באמצעות מערכות שרשות האכיפה והגבייה תעמיד לרשותו. כמו כן, כדי למנוע מצב של חוסר התאמה בין רישומי הבנק לרישומי החוב בתיק ההוצאה לפועל, נקבע כי התשלומים יבוצעו אך ורק לתיק הלקוח בלשכת ההוצאה לפועל. ברשות האכיפה והגבייה לא מתכוונים להסתפק ברפורמה זו, ומתכוונים בהמשך לטפל גם בנושא הטיפול בחובות בעייתיים גם בתחום המשכנתאות. ברשות היו מעוניינים לטפל בסוגי חוב נוספים, אך לצורך כך נדרשים תיקוני חקיקה, שתצטרך להוביל הממשלה החדשה.

השינויים בגביית חובות בעייתיים בבנקים

הריבית המרבית תהיה כמו הריבית המרבית על חריגה בחשבון העו"ש, והלקוח יידע את שיעורה בעת נטילת ההלוואה

כל בנק ייקבע מדיניות ונהלים לטיפול בחוב ואף יקים מחלקה ייעודית לכך

לא יוטלו מגבלות בקבלת מידע על לקוח הנמצא בהליך משפטי בגין החוב

פירעון החוב ייעשה רק באמצעות תיק הלקוח בלשכת ההוצאה לפועל

הבנק יהיה מעורב ומעודכן בגיבוש הסדר חוב, גם אם הדבר נעשה באמצעות עו"ד חיצוני

צרו איתנו קשר *5988