המבקר: שב"ס לא ערוך להזדקנות אוכלוסיית הכלואים

דוח המבקר מעלה ליקויים תמוהים במערך הרפואי של שירות בתי הסוהר, ארגון הכליאה הגדול בישראל

דוח המבקר מעלה ליקויים תמוהים במערך הרפואי של שירות בתי הסוהר, ארגון הכליאה הגדול בישראל, ב-3 תחומים עיקריים: היערכות שב"ס מבחינת כוח-האדם הרפואי שפועל במסגרתו; ליקויים בתחום התשתיות הפיזיות של המרפאות, אגפי האשפוז ואגפי הכליאה המיועדים לחולים הכרוניים; וסדרי עבודתם של אנשי המערך הפסיכיאטרי ומערך הרוקחות. בהתאם לדוח, הליקויים בתחומים הללו נובעים מבעיות יסוד של המערכת הרפואית בשב"ס, ויש לפעול לתיקונם בהקדם.

מהדוח עולה כי שב"ס לא ערוך כנדרש להתאמת מערך הכלואים, שכן בעשור האחרון חל גידול של כ-60% במספר הכלואים (אסירים ועצורים) במתקנים הנמצאים באחריותו. כמו כן, חל שינוי בהרכב אוכלוסיית הכלואים, והמגמה העולמית של הזדקנות אוכלוסיית הכלואים אובחנה גם במתקני הכליאה בארץ. "חרף הקמתן של ועדות ומינוי צוותים שהצביעו על הצורך ברפורמה במערך הרפואי - שב"ס לא יישם את המלצות הוועדות והצוותים ולא התאים את המערך הרפואי לשינויים שחלו".

בדוח מצוין כי למרות שנושא שיפור והתאמת מערך הכלואים עלה כבר בשנת 2002 ולצורך כך מונו 3 ועדות - בפועל לא יושמו מסקנותיהן. "היעדרה של עשייה ממשית לשיפור המערך הרפואי בשב"ס בהתאם למסקנות של ועדות רבות שפעלו בעשור האחרון, מחזקת את מחויבותם של המשרד לביטחון הפנים (ששב"ס מצוי תחת תחום אחריותו - ס.כ) ושב"ס לפעול בהקדם לתיקון הליקויים שעלו בדוח זה".

כך גם בנוגע לצוות הרפואי: נמצא כי ישנם הבדלים ניכרים בין מתקני הכליאה ביחס שבין מספר הכלואים למספר החובשים. כך לדוגמה, בבית המעצר "ירושלים" מטפל חובש אחד ב-1,330 עצורים בממוצע שנתי, ואילו בבית המעצר "ניצן" מטפל חובש אחד ב-401 עצורים בממוצע שנתי. "התקינה של מערך החובשים בשב"ס אינה מושתתת על סקר צרכים של כל מתקני הכליאה בהתאם למאפיינים של אוכלוסיית הכלואים בכל אחד מהם (מספר העצירים או האסירים, מספר החולים הכרוניים, מספר האסירים המבוגרים ועוד)". ליקויים נוספים נמצאו במערך הרוקחות, המעבדה ומחלקות נוספות של השב"ס.

בדוח מצוין כי אמנם משנת 2012 חל שינוי בגישת שב"ס ונראה כי הוא פועל לשיפור מערך הרפואה, אך למרות זאת, "עדיין נותרו סוגיות יסוד המחייבות מענה זה שנים רבות, ועל האחראים בו לתת על כך את הדעת. על המשרד לבט"פ, ובמקרים רלוונטיים גם על משרד הבריאות, להיות מעורבים בתהליך ולפעול לשיפור המערך הרפואי בשב"ס".

משב"ס נמסר בתגובה: "שב"ס מברך על הביקורת העוסקת בצורה עניינית בתחום המערך הרפואי ועל כך שלא עלו בה ליקויים הנוגעים לעצם הטיפול המוענק לכלואים. יתרה מזאת, המבקר מצביע בדוח על מגמת השינוי לטובה בתחום, שהחלה בשנים האחרונות. במסגרת זו ובעקבות התהליכים לשיפור המצב הקיים, זוהו מרבית הפערים עליהם מצביע המבקר ואנו פועלים זה מכבר לתיקונם.בתחום כוח-האדם, נערך שב"ס לוויסות תקני חובשים בין המתקנים, לקיום הדרכות מקצועיות, לתוספת אחיות למרכז הרפואי (מר"ש) ולשילוב פרמדיקים. בתחום התשתיות הסתיימה עבודה לבניית פרוגרמה עקרונית למבנה מרפאת בית סוהר, ובמסגרת התוכנית הרב-שנתית, בהתאם לתקציב הנתון, החל שיפוץ חלק מהמרפאות כולל המרכז הרפואי (מר"ש), כפי שמצויין בדוח. בשנתיים החולפות נפתחו שתי מרפאות מומחים במתחמי שב"ס בדרום ובצפון, כולל מכון רנטגן חדיש וציוד מתקדם.

"עבודת המטה להקמת ענף פסיכיאטריה בשב"ס אושרה על-ידי הגורמים הרלוונטיים וכפופה כעת לאישור תקציבי. החלטה על אפשרות העברת הטיפול האמבולטורי-פסיכיאטרי לאחריות שב"ס מתגבשת בימים אלה. על רקע הערות מבקר המדינה מסוכם נושא הרוקחות בין שב"ס לבין משרד הבריאות. רוקחת בקרה ארצית גויסה לשורות הארגון, ובימים אלה מוטמעת מערכת 'מרכב"ה' שתיתן את המענה הלוגיסטי לניהול מלאי התרופות.

"שירות בתי הסוהר הרואה בשמירה על חיי האסיר ערך עליון, ימשיך ויפעל לשיפור המערך הרפואי גם בעתיד".

צרו איתנו קשר *5988