התנגדות לפרויקט מתחם "שתיל" במערב רמת השרון

לטענת המתנגדים, "הממונה על המחוז אורון החליטה על דחיית הפקדת כתב שיפוי בניגוד לעמדת העירייה ■ אורון: "הוועדה המקומית לא נחשפת לשום סיכונים עד שלא מתאשרת התוכנית"

הדמיה של פרויקט מתחם "שתיל" ברמת השרון / צילום: תמונה פרטית
הדמיה של פרויקט מתחם "שתיל" ברמת השרון / צילום: תמונה פרטית

קבוצה של תושבים ברמת השרון תוקפים את החלטותיה של הממונה על המחוז ויו"ר הוועדה המחוזית תל אביב, גילה אורון, בהקשר של פרויקט בנייה במתחם "שתיל" במערב רמת השרון, התנהגות שלדעתם יש בה משום גישה מקילה ולא עניינית כלפי בעלי הקרקע ויזמי התוכנית.

העניין מצוי במספר הליכים משפטיים. לאחרונה נודע כי בעלי הקרקע מנהלים מו"מ עם חברת תדהר לעסקת קומבינציה.

מדובר בקרקע באיזור יוקרתי, שבה יש מספר רב של בעלים, המאופיינת בבנייה של צמודי קרקע. על פי התוכנית שאושרה בוועדה המחוזית, בחלק העיקרי של הקרקע תותר גם בנייה של דירות במגדלי מגורים בני 8-11 קומות, בבנייה החורגת מהאופי של האזור. התוכנית כולה כוללת 335 יחידות דיור.

קבוצת תושבים המתגוררים בסמוך, וגם תושבים באזורים מרוחקים יותר ברמת השרון, מתנגדים לבניית מגדלי מגורים מן הפן התכנוני, ובמסגרת התנגדותם הם מצביעים על מספר החלטות של אורון, שבעיניהם אינן סבירות. הוועדה המחוזית הוסיפה, למעשה יותר מהכפילה, את מספר יחידות הדיור מול התוכנית הראשונה של היזמים

תוכנית בנייה זו, המנוגדת לאופי הבנייה באזור ודורשת הליך של הפשרת קרקע חקלאית ושינוי לתב"ע, צפויה בוודאות לעמוד מול תביעות בגין ירידת ערך (סעיף 197) של בעלי נכסים קרובים.

במקרים כאלה, כתנאי מוקדם להפקדת תוכנית מפורטת, נדרשים בעלי הקרקע או היזמים למסור לוועדה המקומית כתב שיפוי כנגד תביעות בגין ירידת ערך, וזאת במועד הגשת התוכנית לוועדה המקומית. ב-15.9.14 הוחלט בוועדה המחוזית, כי "על בעלי הקרקע להמציא לוועדה המקומית כתב שיפוי לשביעות רצון היועץ המשפטי לוועדה המקומית".

החובה למסור מיידית כתב שיפוי גרמה לבעיה בין בעלי הקרקע השונים, בגלל סכסוך שהתגלע ביניהם על הזכויות בקרקע, סכסוך שיצר קושי בחישוב חיובו של כל בעל קרקע לגבי אחריותו היחסית בכתב השיפוי. בישיבה זו הודיע אדריכל היזמים כי מתקיים בין בעלי הקרקע הליך משפטי של "פירוק שיתוף", כך ששאלת כתב השיפוי הפכה לבולטת.

ב-22 בפברואר השנה, שלחה אורון הודעה לגורמים המעורבים בתוכנית, כי היא מזמנת ליום המחרת ישיבה בענין הפרויקט, בדחיפות ומחוץ לסדר היום, כשעל סדר היום "דחיית כתב השיפוי".

הוועדה המקומית רמת השרון התקוממה מול הכוונה לדחות את מתן כתב השיפוי עד למועד אישור התוכנית. עו"ד הוועדה המקומית, אבי להם, פנה לאורון בחריפות וטען: "החלטתך להביא לדחיית התנאי במליאת הוועדה המחוזית בהתראה של פחות מיממה ומבלי שניתנה לוועדה המקומית זכות טיעון, היא בלתי ראויה ומקוממת, בייחוד כשהיא תיאלץ לשאת ו/או להתמודד עם תביעות הענק הצפויות בשל תוכנית זו מבעלי החלקות הגובלות.

"כפי הידוע לך נוסח כתב שיפוי כנגד תביעות לפי סעיף 197 מהווה מסמך מהותי בתוכנית, שראוי שיהיה פתוח לציבור עוד בשלב ההתנגדות, שהרי מדובר בכספי ציבור ובהתחייבות שמטרתה להגן על הקופה הציבורית. דחיית גיבוש כתב השיפוי לשלב אישור התוכנית, כאשר נוסחו ותנאיו אינם ברורים, משפרת באופן ניכר את מצבו של היזם, ושוללת מהוועדה המקומית ומצדדי ג' את זכות ההתנגדות והערר ביחס לתנאי כתב השיפוי", כותב להם.

אורון: "הוועדה לא נחשפת לסיכונים"

למרות התנגדות העירייה, אורון הביאה את הצעת ההחלטה לוועדה המחוזית. הדיון נערך ללא השתתפות נציג הוועדה המקומית. הוועדה המחוזית אישרה את הצעתה של אורון, לדחות את מתן כתב השיפוי למועד מתן תוקף לתוכנית בוועדה המחוזית.

אורון הסבירה בדיון, כי לאור בקשת היזם, וכן "בגלל שיש שם מספר בעלים על החלקות האלה, כתב השיפוי מתעכב מכל מיני סיבות כאלו ואחרות וזה לא משנה כרגע למה, וזה מעכב את ההפקדה... ההיגיון הוא לשפות את הוועדה מרגע שמתאשרת התוכנית, אז זה לא משנה אם אנחנו דוחים את זה למתן התוקף.. הוועדה המקומית לא נחשפת לשום סיכונים עד שלא מתאשרת התוכנית", טענה אורון.

לשאלה שהופנתה לגילה אורון על שינוי ההחלטה בעניין כתב השיפוי, השיב משרד הפנים: "הנושא עומד בהליך משפטי. עמדת משרד הפנים נמסרה לבית המשפט באמצעות הפרקליטות".

צרו איתנו קשר *5988