דוח מיוחד: תפקוד מנכ"ל נמל חיפה לקוי וחמור

רו"ח אילן שגב, שמונה על ידי מנהל החברות הממשלתיות אורי יוגב לבחון את התנהלותו של המנכ"ל מנדי זלצמן, מצא כשלים רבים בהתנהלותו ■ נמל חיפה: "חלק ממסע אינסופי ואובססיבי של מנהל אורי יוגב"

היעדר יישומן של תקנות בטיחות בעבודה, טיפול לקוי בהוראות הסביבתיות החלות על הנמל ונזקים כספיים מיותרים - אלה רק חלק מהכשלים שמצא רו"ח אילן שגב בתפקוד מנכ"ל נמל חיפה מנדי זלצמן. שגב מונה בפברואר האחרון על ידי מנהל החברות הממשלתיות אורי יוגב לבחון את התנהלותו של המנכ"ל, זאת לאחר שהניסיון האחרון של יו"ר הנמל משה עברי סוקניק להדיח את זלצמן מתפקידו כשל. בעקבות הדוח שלח אתמול יוגב מכתב לסוקניק ולזלצמן בו הוא כותב: "התפקוד של מנכ"ל נמל חיפה הוא לקוי וחמור, ומחייב טיפול דחוף. הדוח מחייב דיווח מידי כבר כעת".

מאז מונה סוקניק ליו"ר הנמל לפני יותר משנה, קיימות מחלוקות בינו לבין המנכ"ל זלצמן, הכוללות סוגיות הקשורות לביצועי הנמל, הכנה לקראת הרפורמה המתקרבת בנמלים, טיפול בפרויקטים מרכזיים, בטיחות ועוד. לטענת סוקניק, בשנתיים האחרונות ביצועיו העסקיים של הנמל אינם כפי שהיו צריכים להיות, וכי זלצמן לוקה בחוסר יכולת לקיים שדרה ניהולית.

וכך, בחודשים האחרונים ניסה סוקניק להדיח את זלצמן, אך כשל. ישיבת דירקטוריון בנושא שהתקיימה בנובמבר הסתיימה בשוויין. סוקניק החליט להשתמש בקול הכפול שמוקנה לו, והעלה את המנכ"ל לשימוע. לצערו של סוקניק, השימוע שהתקיים בינואר הסתיים בהחלטת כל הדירקטורים להשאיר את המנכ"ל.

ואולם, יוגב החליט לבחון לעומק את ההאשמות שהופנו כנגד המנכ"ל ומינה את שגב כבודק. במהלך חודשיים נפגש שגב עם בכירים בנמל, ביניהם היועץ המשפטי של החברה, המבקר הפנימי, סמנכ"ל משאבים, הממונה על הבטיחות והממונה על איכות הסביבה. עוד נעזר שגב במגוון מסמכים בניהם פרוטוקולים מישיבות דירקטוריון, דוחות מבקר ודוחות בדיקה של אירועי בטיחות.

"עד היום, טרם אושרה בידי המנכ"ל תכנית לניהול הבטיחות. עוד עולה, כי החברה החלה בהליך יישומן של התקנות, רק ארבעה עשר חודשים לאחר מועד פרסומן ונכון להיום קיימת טיוטה בלבד של תכנית בטיחות", נטען בדוח.

עוד כותב שגב כי "ניתן להצביע על הפרות נמשכות של הוראות חקיקה והנחיות הממונה מטעם המשרד להגנת הסביבה. המנכ"ל בחר שלא להתייחס אליהן בתשובותיו, למעט התייחסות כללית ביותר שאין בה כדי להשיב להערות כולן ולגופן. התנהלות המנכ"ל מובילה את החברה לנזקים כספיים מיותרים, שלא היו אמורים להיות, אילו טיפולו בנושא זה היה כדרך שבה נהגו נמל אשדוד, נמל מספנות ישראל והממגורות".

מנמל חיפה נמסר בתגובה כי "למרות שמדובר בטיוטא של דו"ח ביניים בלבד, ניתן להתרשם מיד שלפנינו דו"ח מוזמן ומגמתי שהוא חלק ממסע אינסופי ואובססיבי של מנהל רשות החברות אורי יוגב שלא בוחל בבזבוז כספי ציבור, בהטיה ובסילוף של כל עובדה ובהתעלמות מודעת מהמציאות, הכול מתוך צורך לא מובן להדיח את מנכ"ל חברת נמל חיפה, מנכ"ל שעמד בחודשים האחרונים בפני שימוע שכלל סעיפים רבים שכמעט כולם 'הועלמו' בכוונת מכוון בדו"ח של אורי יוגב, וזאת לאחר שדירקטוריון החברה דן באריכות בכל הנושאים שהועלו, ובסיום השימוע הביע תמיכה מלאה וגורפת במנכ"ל, בהצבעה שהסתיימה בתוצאה 8:0 לטובת המשך כהונתו של המנכ"ל".

צרו איתנו קשר *5988