ביהמ"ש במסר לרשם הקבלנים: לשנות את קריטריון הקבלנים

האם הקריטריון לפיו מהנדס יכול לתת שירותים לשני קבלנים בלבד, ולא יותר, הוא ענייני? ביהמ"ש סבור כי יש לבדוק את היקף העבודות ולא את מספר החברות ■ רשם הקבלנים: "זה לא מעשי"

פועלים באתר בנייה / צילום: תמר מצפי
פועלים באתר בנייה / צילום: תמר מצפי

לאחר שנים ארוכות שבהן קבלנים מותחים ביקורת על הקריטריונים של רשם הקבלנים בבואו לקבוע את הסיווג הקבלני של החברות בענף, פסק דין שניתן לאחרונה בבית המשפט המחוזי בתל-אביב מוסיף עוד קיסם למדורה.

מדובר בפסק דין שניתן בערעור מינהלי שהגיש הקבלן משה נחום כנגד החלטת רשם הקבלנים הנוגעת לקריטריונים האמורים. הערעור הוגש באמצעות עו"ד שגיא פרדו ממשרד מור, פרדו, ערן ושות', שעסק בשלילת סיווג 5 מנחום, וזאת משום שהמהנדס שהעניק לו שירותים, העניק שירותים דומים לשני גופים אחרים.

בערעור טען נחום כי הקריטריון שקבע רשם הקבלנים, ולפיו מהנדס יכול להעניק משירותיו אך ורק לשני קבלנים, הוא קריטריון בלתי ענייני, אשר יוצר בעיה קשה לקבלנים קטנים.

חשוב להדגיש כי הערעור שהגיש נחום אמנם נדחה על-ידי בית המשפט, אולם בפסק הדין התייחסה השופטת ד"ר דפנה אבניאלי לטענה המהותית, וביקשה להעביר מסר לרשם הקבלנים שמדובר בקריטריון שיש לשקול לשנותו.

אמנם מדובר בדעתה של השופטת ולא בקביעה של בית המשפט, אך בכך מביעה השופטת תמיכה במה שטוענים קבלנים כבר שנים ארוכות - יש לעדכן את הקריטריונים לסיווג ולשנות את החוק.

אנומליה בקריטריונים

הערעור של נחום הגיע לאחר שבדיון ראשון בפני ועדת העררים קבעה הוועדה כי סמכותו של רשם הקבלנים נועדה להבטיח כי במיזמי בנייה יתקיים פיקוח הנדסי נאות, שימנע אסונות ויגן על חיי אדם. לשם כך מונע רשם הקבלנים ממהנדסים לעסוק בפרויקטים רבים מדי. הוועדה קבעה כי הקריטריון הנוגע למתן שירותי המהנדס לשני גופים בלבד מגשים את התכלית של פיקוח הנדסי נאות, ולכן נדחתה בקשתו של נחום להשיב לו את הסיווג.

בערעורו לבית המשפט המחוזי הצביע נחום על הבעיה הנוצרת מהתבססות על קריטריון זה. למשל, חברת ענק קבלנית המעסיקה מהנדס אחד שאחראי על הפיקוח בעשרות רבות של פרויקטים בהיקפים עצומים - עומדת בתנאי שקבע רשם הקבלנים לצורך סיווגה הגבוה. זאת, אף שמהנדס אחד אינו יכול לספק שירותי פיקוח הולמים לכל אותם עשרות פרויקטים.

מנגד, ישנם קבלנים רבים מאוד שהיקפי עבודתם מצומצמים, והם אינם זקוקים לשירותיו של מהנדס במשרה מלאה, ולכן הם נעזרים במהנדס שנותן פיקוח לכמה קבלנים בו זמנית. כלומר, אם למשל 3 קבלנים, אשר לכל אחד מהם שני פרויקטים, חוברים יחד ונעזרים במהנדס אחד - הם לא יעמדו בקריטריון שקבע רשם הקבלנים, ויישלל מהם הסיווג, נוכח התנאי לפיו המהנדס רשאי לתת שירותים לשני גופים בלבד.

"הקריטריון הקיים מעורר קושי"

כאמור, השופטת ד"ר אבניאלי קבעה כי למרות שלמערער המסוים לא ניתן להשיב את הסיווג, הרי שבטענתו המרכזית יש ממש. השופטת יצאה בקריאה מפורשת לרשם הקבלנים לבחון את הקריטריון בדבר מתן שירותים לשתי ישויות משפטיות בלבד מחדש ולהחליפו בקריטריון ענייני, הבוחן את היקפי העבודה שלהם נדרש המהנדס.

"ערעורו של המערער מעלה שאלה שראוי כי תיבחן שנית על-ידי המשיב (רשם הקבלנים), אם כי לא במסגרת הערעור", לשון פסק הדין. "הכוונה להחלטת המשיב לפיה הסיווג ברמה 5 ייבחן לפי מספר הגופים להם מעניק המהנדס את כישוריו, ולא לפי היקף הפרויקטים או מספר הפרויקטים שכל גוף מבצע בתקופה הרלוונטית שבה נדון סיווגה אל מול המשיב. סבורני כי הקריטריון שנבחר על-ידי המשיב (שני גופים ולא יותר) מעורר קושי וראוי לבחינה נוספת".

עוד הוסיפה השופטת: "אני ערה לעובדה שקריטריון זה נבחר לאחר התייעצות עם הוועדה המייעצת והוא משמש אצל המשיב, בשנתיים האחרונות, כאבן-בוחן להענקת סיווג 5 לקבלן רשום. ואולם, סבורני כי ראוי שהמשיב מיוזמתו יבחן שנית את הנושא, בהתייעצות עם הוועדה המייעצת, וישקול האם יש מקום לשנות את הקריטריון, כך שבמקום מספר הישויות בהן מעניק המהנדס שירותים, יהיה מדובר בקריטריון אחר, המשקף טוב יותר את היקף העבודה לה נדרש המהנדס. הכוונה היא לקריטריון של מספר הפרויקטים שמבצעת כל חברה, להיקף הפרויקטים או לכל קריטריון ענייני אחר".

השופטת הדגישה כי אין בדבריה הוראה אלא רק חוות-דעת: "הדברים נאמרים מעבר לנדרש ובבחינת הבעת דעה בלבד, ואינם רלוונטיים לעירעור שהוגש".

לדברי עו"ד פרדו, שייצג את נחום בערעור: "מדובר בקריאה חשובה לשינוי, שרשם הקבלנים לא יוכל להתעלם ממנה, ואשר תהיה לה השלכה משמעותית על מספר רב של קבלנים רשומים וכאלה המבקשים להפוך לקבלנים רשומים ולקבל סיווג ברמה 5".

"שינוי שלא ניתן לאכיפה"

גורמים בענף, עם זאת, סבורים כי הסיכוי שקריטריון זה אכן ישתנה כעת הוא אפסי. רשם הקבלנים הנוכחי, אמנון כהן, אומר בשיחה עם "גלובס" כי המצב כעת טוב יותר משהיה לפני שנכנס לתפקיד, וכי הצעתה של השופטת אבניאלי אינה מעשית.

"כשנכנסתי לתפקיד, המצב היה שונה", אומר כהן. "הייתה תקופה שבה ניתן היה לקבל סיווג רק אם מהנדס אחד היה עובד בחברה אחת בלבד. החלטתי שמדובר במצב בלתי אפשרי, בגלל מחסור במהנדסים ובגלל סיבות נוספות, והתרתי לחברות להעסיק מהנדס שיפעל במקביל בשתי חברות . במקרים חריגים, כשיש 3 חברות ששייכות לאותו אדם, גם אאפשר זאת".

באשר להצעתה של השופטת לבחון מחדש את הקריטריונים למתן הסיווג, אומר כהן כי לא מדובר במהלך אפשרי: "השופטת אמרה שהיא מציעה לבחון את הנושא - היא לא נתנה הוראה ולא חייבה אותי לעשות כן. ההצעה שלה היא לבחון את הסיווג לא על-פי מספר החברות להן מעניק המהנדס שירות אלא על-פי היקפי פעילות, אבל זה לא פרקטי. איך אני, כרגולטור, יכול לעקוב אחרי היקפי הפרויקטים של כל חברה בכל זמן נתון? מעבר למתן סיווג על-פי היקפי פרויקטים לא יהיה ניתן ליישום גם אם יהיו לי עוד 1,000 עובדים.

"ברגע שמדובר בכמה חברות שמהנדס נותן להן שירותים, זה משהו שאפשר לאכוף. אפשר לראות שיש חברה שלישית שמהנדס נותן לה את השירותים ולפסול את הסיווג. אני לא רואה טעם בשינוי קריטריון אם הוא לא ניתן לאכיפה. אני פתוח לשמוע כל דבר שיוכל לשפר, אבל זה לא המקרה".

צרו איתנו קשר *5988