שותפויות גז ונפט יוכלו לגייס הון בארץ לקידוחים בחו"ל

חני שטרית-בך, סמנכ"לית בכירה ומנהלת המחלקה הכלכלית בבורסה: "הרחבת הפעילות של שותפויות הגז והנפט גם מחוץ לישראל, תאפשר לשותפויות הקיימות לצמוח ולפזר סיכונים בתחום זה ואנו גם מקווים כי המהלך יביא לרישום בבורסה של שותפויות חדשות"

אסדת קידוח תמר / צילום: בן יוסטר
אסדת קידוח תמר / צילום: בן יוסטר

יוזמה משותפת של הבורסה ורשות ניירות ערך תאפשר לראשונה לשותפויות מוגבלות העוסקות בחיפושי נפט וגז הן לשותפויות הנסחרות כבר בבורסה והן לשותפויות חדשות, לגייס כסף עבור פרויקטים לחיפושי גז ונפט מחוץ לישראל.

זאת לאחר שבפברואר השנה הושלם מהלך משותף של משרד המשפטים ורשות ניירות ערך במסגרתו אושר בכנסת החוק לתיקון פקודת השותפויות שנועד להרחיב ולעדכן את מנגנוני הממשל התאגידי בשותפויות מוגבלות המציעות לציבור יחידות השתתפות ולהבטיח הגנה נאותה לציבור זה. מהלך זה מאפשר לפתוח את גיוס ההון במסגרת שותפויות לתחומי פעילות נוספים על אלה הקיימים היום.

בבורסה מציינים כי היכולת להשקיע גם בפרויקטים מחוץ לישראל תאפשר לשותפויות לנצל את הידע והניסיון הרב שנצבר אצל השותף הכללי במשך שנות הפעילות וכן לפזר סיכונים בתחום המאופיין ברמת אי ודאות גבוהה מאוד. המשקיעים יוכלו לגוון את השקעותיהם בתחום ולהשקיע בנכסים נוספים מחוץ לישראל. בנוסף מעניקה יכולת זו יתרון לשותפות המחזיקה במספר פרויקטים בשל פיזור העלויות השוטפות הקבועות.

האפשרות לגייס כסף מהציבור במסגרת של שותפות מוגבלת ולא באמצעות חברה, הוגבלה בתקנון הבורסה לשותפויות מוגבלות הפועלות בתחום חיפושי נפט וגז בישראל ובתחום הפקת סרטים ושיווקם. תחומים אלו נקבעו בזמנו לאור החלטת המדינה לעודדם בדרך של מתן הטבות מס לציבור המחזיקים ביחידות השתתפות בשותפויות ציבוריות. הבורסה קבעה הנחיות לרישום למסחר של שותפויות מוגבלות בתחומים הנ"ל על מנת לאפשר את מימוש הטבות המס.

חני שטרית-בך, סמנכ"לית בכירה ומנהלת המחלקה הכלכלית בבורסה אמרה כי "הרחבת הפעילות של שותפויות הגז והנפט גם מחוץ לישראל, תאפשר לשותפויות הקיימות לצמוח ולפזר סיכונים בתחום זה ואנו גם מקווים כי המהלך יביא לרישום בבורסה של שותפויות חדשות בתחום הגז והנפט".

רו"ח אביבה בן משה, ראש תחום תחום גז ונפט ברשות ני"ע אמרה כי "רשות ניירות ערך רואה חשיבות רבה בפיתוח שוק ההון ובגיוון המוצרים למשקיעים. במסגרת זו ועם השלמת תיקון פקודת השותפויות המספקת כעת הגנה טובה יותר לציבור המשקיעים, מצאה הרשות לנכון לאפשר לשותפויות קיימות או חדשות להשקיע בנכסי נפט וגז גם מחוץ לגבולות ישראל".

צרו איתנו קשר *5988