לאומי "סגר חשבון" מול הרגולטורים בארה"ב: הרווח קפץ ב-126%

ברבעון השני הופרשו רק כ-5 מיליון שקל להסדרת הפרשה בארה"ב ■ ההון העצמי צמח ב-10% ושיעור הלימות ההון במחצית הראשונה היה 14%

רקפת רוסק עמינח בנק לאומי / צלם: בלומברג
רקפת רוסק עמינח בנק לאומי / צלם: בלומברג

בנק לאומי הציג ברבעון השני של השנה רווח נקי של כ-518 מיליון שקל, גידול של כ-126% ביחס לרווח שנרשם ברבעון המקביל אשתקד, והתשואה על ההון הרבעונית הייתה כ-7.8%. בשקלול שני הרבעונים הראשונים של 2015, מסכם הבנק, בניהולה של רקפת רוסק עמינח, את המחצית הראשונה עם רווח נקי של כ-1.7 מיליארד שקל - יותר מפי 2 מרווח של 820 מיליון שקל שנרשם במחצית המקבילה ב-2014. הרווח משקף תשואה חצי שנתית של 13.1%.

על פניו מדובר ב"דוח סביר ובצפי", כפי שציין היום עדי סקופ מבית ההשקעות אי.בי.אי, כשבקרב האנליסטים נשמעו בכל זאת גם קולות מאוכזבים.

מה הוביל את הבנק להציג את הרווחים הללו עד כה ב-2015? ראשית, ברבעון השני ב-2014 רשם הבנק הפרשה בגובה כ-487 מיליון שקל בגין ההסדרים עם הרשויות בארה"ב בנוגע לפרשת הסיוע ללקוחות הבנק האמריקאים להעלים מס, שפגעה אז מהותית ברווחי לאומי. ברבעון המדווח הפריש הבנק כ-5 מיליון שקל בלבד. כן הציג לאומי הפסדי נוסטרו של 370 מיליון שקל כתוצאה מעליית עקום התשואות ברבעון השני.

במחצית הראשונה של 2015 הושפעו תוצאות הבנק גם ממימוש מניות החברה לישראל, שנעשה עוד ברבעון הראשון השנה, ושהניב לבנק רווח נטו של 418 מיליון שקל. בנטרול רווח זה, כמו גם הוצאות בגין ההסדרים עם רשויות חו"ל, חלה ירידה זניחה של כ-3.2% ברווחי הבנק לכ-1.3 מיליארד שקל, לעומת כ-1.35 מיליארד שקל במחצית המקבילה.

יחס היעילות התפעולית ירד

ההכנסות ממימון קטנו במחצית בכ-4% והסתכמו בכ-3.5 מיליארד שקל, לעומת כ-3.7 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד, כשגם בהכנסות מעמלות חל שינוי מאוד זניח, שהתבטא בגידול של 6 מיליון שקל בלבד. הירידה בהכנסות המימון מוסברת בעיקר בירידה הגבוהה בשיעור הריבית במשק ובהפרשי ירידת המדד בשנה הנוכחית אל מול קודמתה.

אגב השינויים בהכנסות הבנק, יחס היעילות התפעולית, שבוחן את רמת ההוצאות ביחס להכנסות, ירד לכ-63.5% מ-76.2% במחצית המקבילה אשתקד.

היקף ההפרשות של הבנק להפסדי אשראי אמנם זינק ל-93 מיליון שקל, לעומת ריקברי של 67 מיליון שקל ברבעון המקביל, אך עדיין מדובר בהפרשות נמוכות, המהוות 0.04% מתיק האשראי של הבנק. תיק האשראי גדל במחצית הראשונה בכ-4.1% ועמד על כ-254.5 מיליארד שקל.

כמו כן, ההון העצמי של הבנק צמח בתקופת הדוח ב-10.0% לכ-28.3 מיליארד שקל, בעוד ששיעור הלימות ההון עמד על 13.97%, ירידה קלה לעומת המחצית המקבילה (14.03%). יחס ההון לנכסי סיכון (רובד 1) עמד על 9.52% בסוף חודש יוני.

תוצאות הבנקים
 תוצאות הבנקים

צרו איתנו קשר *5988