דוח אמון
2019
הנקראות ביותר

שרי אריסון מבקשת מביהמ"ש לאשר לה דיבידנד של 75 מ' ש'

אריסון, בעלת השליטה בחברת מלח הארץ, מבקשת מביהמ"ש לאשר לחברה לבצע חלוקת דיבידנד מתון הון המניות והפרמיה על המניות ■ החברה אינה עומדת במבחן הרווח, ולכן נדרש אישור ביהמ"ש

שרי אריסון / צילום: ורדי כהנא
שרי אריסון / צילום: ורדי כהנא

ב-13 החודשים האחרונים השלימה חברת מלח הארץ, שבבעלות שרי אריסון, שתי עסקאות מכירת מניות בתמורה של למעלה מ-340 מיליון שקל, ונותרו בידי החברה מזומנים בסך כולל של כ-78 מיליון שקל. על הרקע הזה, מבקשת החברה "לצ'פר" את בעלי מניותיה ולחלק להם דיבידנד בסך כולל של 75 מיליון שקל.

בבקשה שהגישה החברה לבית המשפט המחוזי בחיפה אתמול (ד'), מתבקש בית המשפט לאשר לחברה לבצע את החלוקה, מתוך הון המניות והפרמיה על המניות, אותה כבר אישר דירקטוריון החברה.

מהבקשה עולה כי העסקה אושרה בדירקטוריון כחלוקה המקיימת את מבחני יכולת הפירעון של החברה, אך אינה מקיימת את "מבחן הרווח" הקבוע בחוק - ולכן כפופה לאישור בית המשפט.

חברת מלח הארץ פועלת באמצעות חברות-בנות בתחום הפקת מלח (נתקן כלורי) ובייצור, עיבוד ואריזת מוצרים המבוססים על מלח, לצרכן הביתי ולשוק התעשייתי, ומשווקת את מוצריה בישראל ובעולם.

לטענת החברה בבקשה לאישור החלוקה, כל נתוניה מעידים על איתנות פיננסית גבוהה, ומנגד אין לה התחייבויות מהותיות והתחייבויות חוץ מאזניות, למעט ערבות המגובה בפיקדון כספי למזרחי-טפחות, אשר כנושה מובטח אינו מתנגד לבקשה.

"נכון למועד בקשה זו אין לחברה נושים מובטחים נוספים, ואף אין לה כל נושה מהותי, ולמעשה יתר התחייבויותיה הינן - רובן ככולן - בגדר הוצאות הנהלה וכלליות, קרי הוצאות מטה (שכר, אחזקת רכב, שירותים מקצועיים ועוד)", נכתב בבקשה.

בבקשה צוינו שתי עסקאות מכירת המניות שהשלימה החברה בשנה החולפת - מימוש בלוק של כ-8.4 מיליון ממניות בנק הפועלים, שביצעה בעלת השליטה, שרי אריסון, בתמורה ל-168 מיליון שקל, באמצעות חברת מלח הארץ (כחלק מבלוק מניות חופשיות שהחזיקה קבוצת אריסון מעבר לגרעין השליטה שלה בבנק; ומימוש בהיקף דומה ממניות הפועלים שהוחזקו על-ידי מלח - כבסיס המאפשר לחברה את חלוקת הדיבידנדים.

בבקשה צוין כי עד לאחרונה הייתה החברה בעלת עניין בבנק הפועלים, אך חדלה להיות כזו לאחר שמכרה את יתרת החזקותיה בשנית העסקאות הללו, שבוצעו באוגוסט 2014 ויוני השנה, בתמורה כוללת של למעלה מ-340 מיליון שקל.

לטענת החברה, הגם שמבחינה חשבונית פורמלית החברה אינה עומדת במבחן הרווח הקבוע בחוק החברות (וזאת לאור ההשפעה החשבונאית של ההפרש בין התמורה שהתקבלה בפועל בגין מניות הבנק לבין השווי החשבונאי בו נרשמה ההחזקה בהן בדוחות הכספיים של החברה), הרי שעסקאות המכירה הותירו בידי החברה עודפי מזומנים בסכומים משמעותיים אשר איפשרו למלח הארץ, בין היתר, לפרוע את מלוא התחייבויותיה הפיננסיות והתחייבויותיה לבעלת המניות, שרי אריסון, מכוח שטרי הון שהוחזקו על ידה.

"גם לאחר ביצוע פירעונות אלה נותרו בידי החברה מזומנים בסך כולל של כ-78 מיליון שקל נכון למועד הגשת הבקשה (אשר מרביתם מקורם במכירת המניות ומקצתם בדיבידנד שהתקבל מהבנק), אשר הם הבסיס לביצוע החלוקה המבוקשת", נכתב.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא שוק ההון?
נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן
הסיפורים הגדולים של היום
נדל"ן
גלובס טק
נתוני מסחר
נתח שוק
דין וחשבון
הסיפורים הגדולים של השבוע
מטבעות דיגיטליים
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
עקבו אחרינו ברשתות