מהפכת סלינגר: תקנון אחיד על קרנות הפנסיה החדשות המקיפות

מדובר בהוראות דרמטיות שקובעות כי החל מיולי 2016 יוחל לראשונה על כל הקרנות החדשות תקנון אחיד, שמגדיר את הזכויות והחובות של עמיתי הקרנות, שמנהלות כיום למעלה מ-206 מיליארד שקל

דורית סלינגר / צילום: תמר מצפי
דורית סלינגר / צילום: תמר מצפי

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון באוצר, דורית סלינגר, ממשיכה בשינוי הדרסטי באופן התנהלות הגופים שתחת פיקוחה, כשהרעיון המרכזי הוא שהיא תקבע את אופי המוצרים שיימכרו ללקוחות, ואילו הגופים המוסדיים יתחרו ביניהם על המחיר ועל איכות השירות.

כך, לאחר שהוציאה לדרך הסדרה שלפיה פוליסות הבריאות הבסיסיות יהיו אחידות, אתמול פרסמה סלינגר טיוטת חוזר "הוראות לעניין זכויות וחובות עמיתים בתקנון קרן פנסיה חדשה מקיפה", שעניינן קביעת תקנון אחיד לקרנות הפנסיה החדשות המקיפות - אפיק החיסכון הפנסיוני הצומח ביותר במשק.

מדובר בהוראות דרמטיות שקובעות כי החל מה-3 ביולי 2016 יוחל לראשונה על כל הקרנות החדשות המקיפות תקנון אחיד, שמגדיר את הזכויות והחובות של עמיתי 11 הקרנות, שמנהלות כיום למעלה מ-206 מיליארד שקל, ונהנות מהפקדות בהיקפים שנתיים של למעלה מ-25 מיליארד שקל.

כיום אין לקרנות החדשות תקנון אחיד, והזכויות בקרנות השונות נבדלות בחלקן. זאת, לעומת קרנות הפנסיה הוותיקות שנקלעו לגרעון והולאמו על ידי המדינה, שם יש תקנון אחיד. מדוע משנה האוצר סדרי עולם וקובע לקרנות החדשות תקנון אחיד, שיהיה רלוונטי ליותר מ-4 מיליון עמיתי הקרנות הללו?

באוצר מסבירים ש"במהלך השנים נוצרו הבדלים בין תקנוני קרנות הפנסיה החדשות, שמקשים על החוסך בבחירת הקרן ופוגעים בתחרות מאחר שהם מסיחים את המיקוד בבחירת קרן הפנסיה מהפרמטרים המרכזיים. מטרת החוזר היא לפשט ולהנגיש את זכויות וחובות העמיתים הקבועות בתקנוני קרנות הפנסיה". על רקע זה באוצר לקחו את המכנה המשותף הרחב ביותר בתקנוני הקרנות וקבעו לכל הקרנות גבולות מגרש אחידים וברורים.

מנגד, בשוק הפנסיה חוששים שבגלל האחידות לא תהיה עוד יצירתיות בפתרונות שמציעות הקרנות - יצירתיות שיצרה ערך לטובת הציבור לאורך השנים. עוד מציינים שם שלאימוץ התקנון האחיד תתלוונה הוצאות מיכוניות גדולות. אגב, בקיץ האחרון קרא מנכ"ל התאחדות חברות לביטוח חיים לוועדת הכספים לוודא ש"אין כוונה להביא לתקנון אחיד בקרנות הפנסיה החדשות כמו שהוא קיים בקרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר... שלא יבוטלו סעיפים ייחודיים שקיימים היום בקרנות הפנסיה". סלינגר הגיבה אז באמירה ש"לא ראינו את הייחודיות של היתרונות שהציעו קרנות הפנסיה בתוכניות הקיימות". יחד עם זאת, גורמים שלקחו חלק בוועדה הזו אמרו כי האוצר נתן בה הרגשה שאכן לא ינסח תקנון אחיד.

אז מה הן הבשורות שמביא עימו התקנון האחיד (שמהווה בשורה בפני עצמו)? בין היתר מדובר בהגבלת יכולתן של חברות ניהול קרנות הפנסיה המקיפות החדשות ליצור מסלולים שיווקיים, אבל אחד הדברים החשובים בתקנון הוא קביעת הליך ברור לטיפול בתביעות - נושא מרכזי שלא היה עד היום. כעת, כך קובעת הטיוטה, בעת בקשה לקבלת קצבת נכות, למשל, ובעת בקשה לקבלת קצבת זקנה, על החברה המנהלת להשיב בכתב לעמית בתוך 4 ימים ממועד בקשתו, כאשר בעת בקשה לקבלת קצבת שאירי פנסיונר על החברה להשיב לפניה תוך 5 ימים.

באוצר מקווים כי השינוי האמור יביא למיקוד בתחרות על איכות השירות וגובה דמי הניהול, תוך שהתקנון האחיד יסייע לקרנות הפנסיה הקטנות, שבשליטת בתי ההשקעות, לשפר את מעמדן העסקי מול מבטחי המשנה, במה שיביא להשוואת תנאים מול הקרנות הגדולות.

כמו כן, בתקנון האחיד ישנו סעיף מעניין לפיו "עמית הפורש לזקנה, רשאי להמיר רק חלק מהיתרה הצבורה בחשבונו לקצבה, ולהותיר את החלק הנותר כיתרה צבורה בקרן", כאשר "עמית יהיה רשאי להמשיך ולהפקיד דמי גמולים לקרן גם לאחר שהגיע לגיל תום תקופת הביטוח או לגיל פרישת חובה, וגם לאחר שהחל לקבל קצבת זקנה".

כמו כן, התקנון האחיד מאפשר לרכוש "קצבת נכות כפולה" שהיא למעשה סף כיסוי (פרנצ'יזה), שיקטין את תקופת ההמתנה לקבלת הקצבה. בנוסף, התקנון קובע שבמקרה של השתכרות מעבודה, תקרת ההכנסה תעמוד על הכנסתו המלאה של העובד ערב המקרה ולא על השכר המבוטח או המשכורת הקובעת. עניין נוסף נוגע להחלת קיזוז מלא בכל מקרה של זכאות לקצבת נכות ממקור אחר, וזאת בניגוד למצב היום שבו במקרה של תאונת עבודה הקיזוז הוא חלקי. בנוסף, האוצר יבטל את המסלולים האישיים ויאפשר בחירה מצומצמת של שיעורי נכות ושארים מהם יוכל העמית לבחור.

עזיבת בכיר באגף וענישה כספית

בתוך כך, שתי התפתחויות מעניינות נוספות נרשמו באגף בימים אלה: האחת היא התפטרותו של אסף מיזן, האקטואר הראשי של האגף, שהודיע על עזיבתו לאחר 7 שנים באגף. בשוק היו שטענו כי הוא עשה זאת על רקע חילוקי דעות מקצועיים קשים מאוד מול המפקחת, בנוגע לצעדים בהם נקטה - כגון הפוליסה האחידה בבריאות.

באוצר טוענים כי "זה פשוט לא נכון. אחרי 7 שנים מיזן חש מיצוי ורוצה להתקדם הלאה. כמו שהיה עם שריג כך גם עם סלינגר היו דיונים פנימיים ודעות אחרות והם לא ראו עין בעין - זה טבעי וזו ממש לא הסיבה לעזיבה".

ההתפתחות הנוספת היא פרסום טיוטת "הוראות לתיקון ליקויים - שיווק פוליסות תאונות אישיות", לפיה משום ש"נמצא כי ישנן חברות ביטוח המשווקות ביטוח תאונות אישיות באופן מטעה, מבלי שהן מבהירות את מהות העסקה", על חברות הביטוח להבהיר ללקוחות שמדובר בביטוח חדש וכי עליהן לפנות ללקוחות שרכשו כיסויים אלה מאז תחילת 2014.

למעשה, מדובר כאן בענישה כספית של חברות הביטוח על ידי הפיקוח, בעצם הדרישה להבהיר ללקוחות שרכשו מוצר חדש - כולל לקוחות שהצטרפו כבר אשתקד - את מהות העסקה ואת העובדה שאינם חייבים לרכוש אותו והם אף יכולים לקבל החזר על התשלום מתחילת 2014. ואולם, משום שמדובר בביטוח "פשוט", שלא נצברות בו זכויות, צפויים הלקוחות שהצטרפו בעבר לבקש החזר כספי מקסימלי, ואז יחליטו אם לעשות ביטוח חדש. מדובר, על פי הערכות, בהחזרים של מיליוני שקלים מהחברות.

למה האוצר משנה ומה הוא מקווה להשיג?

כיום יש תקנון אחיד בקרנות הפנסיה הוותיקות שהולאמו, ולא בקרנות החדשות המקיפות

באוצר מוטרדים משוני שנוצר לאורך השנים בין תקנוני הקרנות, שמקשה על ההשוואה ביניהם

החל מיולי הקרוב יוחל תקנון אחיד שמשווה את הזכויות והחובות של העמיתים בקרנות

באוצר מגדירים עתה לקרנות את אופי ה"מוצר" ורוצים שיתחרו על איכות השירות ודמי הניהול

צרו איתנו קשר *5988