התחזיות של S&P מעלות לשנת 2016 בבורסה ובנדל"ן

סביבה מאתגרת לקמעונאיות המזון ובתקשורת, האטה בעליית מחירי הדיור

מסך הבורסה לניירות ערך בתל–אביב לקראת הלילה הלבן / צילום: יחצ
מסך הבורסה לניירות ערך בתל–אביב לקראת הלילה הלבן / צילום: יחצ

על רקע המשך סביבת הריבית הנמוכה, ההאטה הכלכלית ותוכניות הממשלה להתמודד עם מחירי הנדל"ן הגואים, מפרסמים היום (ב') כלכלני חברת הדירוג S&P מעלות את תחזיותיהם הענפיות לקראת שנת 2016.

מהתחזיות עולה, בין היתר, כי השנה הבאה לא צפויה להביא עימה בשורות גדולות עבור חברות התקשורת וקמעונאות המזון, שהתמודדו בשנה החולפת עם תנאי פעילות לא פשוטים - בעיקר תחרות מוגברת והאטה בביקושים - וכן כי סביבת הריבית האפסית תמשיך להקשות על חברות הביטוח, ומנגד תתמוך בפעילות חברות הנדל"ן המניב. לגבי הבנקים, במעלות סבורים כי אלה ימשיכו לרכז מאמצים בתוכניות התייעלות, ומזהים אור בקצה המנהרה בכל הנוגע לעליות המחירים הבלתי נגמרות בתחום הנדל"ן למגורים. אלה עיקרי התחזית של מעלות, לפי סקטורים.

נדל"ן מניב: "המציאות הופכת למאתגרת יותר"

"למרות אינדיקטורים חלשים וסימני האטה בצמיחת המשק, הערכת מעלות היא כי "בסך הכל, חברות הנדל"ן המדורגות הפועלות ברמות מינוף סבירות, חברות ששיפרו את מבנה החוב והמח"מ שלהן וחברות בעלות יכולת השבחה של נכסים, יוכלו לספוג ירידות מתונות בשווי הנכסים או ב-NOI (רווח תפעולי נקי - א ל) מבלי שהדבר יפגע משמעותית בדירוג שלהן".

במעלות כותבים כי "הסביבה העסקית של חברות הנדל"ן המניב שעיקר פעילותן בישראל, הופכת למאתגרת יותר לאור התמתנות הצריכה הפרטית, האינפלציה הנמוכה והתגברות התחרות".

במעלות מוסיפים כי "על כל זה, נוסף לאחרונה המצב הביטחוני, שאם יחמיר עלול להביא להאטה כלכלית".

בהתאם לאמור, במעלות צופים כי "החברות המדורגות יתקשו להעלות דמי שכירות בטווח הקרוב, וכן כי "במגזר מרכזי המסחר צפויה לדעתנו האטה בפדיונות לאור ההאטה בענפי האופנה והמזון, ולבעלי הנכסים תהיה יכולת מוגבלת להגדיל את עומס דמי השכירות על השוכרים".

למרות זאת, במעלות סבורים כי "בקניונים המובילים דמי השכירות ושיעורי התפוסה יהיו יציבים יחסית, בהתבסס על רשימות ההמתנה לנכסים אלו", ולגבי מגזר המשרדים, בפרט באזור גוש דן, הצפי הוא להתגברות הסיכויים "לירידה בדמי השכירות בשנים 2016-2017 עם כניסתם לשוק של שטחי משרדים חדשים הנמצאים כיום בבנייה".

לגבי שווי הנכסים, במעלות לא צופים "שערוכים שליליים משמעותיים עד כדי פגיעה ביחס החוב וההון העצמי של החברות, ומעריכים כי "שינוי בריבית, ככל שיהיה, לא יביא לשינוי מהותי בשיעורי ההיוון של החברות ולשינוי משמעותי בשווי הנכסים".

נדל"ן למגורים: "עליית המחירים תתמתן ב-2016"

בשורה התחתונה, במעלות סבורים כי "בשנה הקרובה עדיין נראה מגמה של עליית מחירים, אם כי מתונה בהשוואה לשנת 2015", ומונים כמה סיבות לכך, בהן "תהליכי התכנון והרישוי הארוכים עדיין, אשר משפיעים לרעה על היקפי היתרי הבנייה, המחסור הקיים בפועלי בניין אשר מוביל להתארכות זמן הבנייה וסביבת הריבית הנמוכה אשר תומכת בביקושים".

בעניין שיעורי הריבית מפרטים בחברת הדירוג וכותבים כי ההאטה בפעילות המשקית והאינפלציה הנמוכה ימשיכו להגביל את המדיניות המוניטרית של בנק ישראל, לפני העלאת ריבית הדרגתית אשר עשויה להתרחש בשנת 2016. כלומר, עלויות האשראי הנמוכות ימשיכו לתמוך בביקוש לדיור בשנת 2016".

עם זאת, מוסיפים שם כי "העלאה הדרגתית של הריבית על ידי בנק ישראל, עשויה למתן במידה מסוימת את היקפי המשכנתאות ואת עליית המחירים". בעניין תוכניות הממשלה להגדלת ההיצע בשוק ולהקלה על מחוסרי דיור לרכוש דירה ראשונה, "בעיקר באמצעות שיווק דירות עם הטבה כספית בתוכנית 'מחיר למשתכן', סבורים במעלות כי אלה "עשויות למתן את עליות המחירים בטווח הזמן הקצר".

במבט לטווח הבינוני, מעריכים במעלות, כי "קצב העלייה במחירי הדירות יואט משמעותית ואולי אף נחזה בשינוי מגמה, עקב גידול בהיצע ונורמליזציה הדרגתית של המדיניות המוניטרית. קצב התחלות הבנייה בארבע השנים האחרונות היה גבוה מ-40 אלף יחידות בשנה (ובשנת 2015 הוא צפוי לעמוד על כ-50 אלף יחידות), והשיווק המסיבי הצפוי של דירות עם הטבה כספית, עשוי להוביל להיצע הגבוה מהגידול הטבעי של משקי הבית בישראל וללחץ לירידת מחירים בשוק הדיור".

תקשורת: "ההשקעות יירדו בשל אי הוודאות בענף"

שנת 2016 תאופיין באי ודאות, בתחרות מחירים מתמשכת, ובהתאמה, בירידה ברמת ההשקעות של החברות הפועלות בשוק" - זהו בתמצית הצפי במעלות למתרחש בענף בשנה הבאה.

עוד כותבים שם כי "נושא הדיבידנדים בענף עדיין מהווה חשיפה, ולא ברור כמה זמן יאפשרו בעלי המניות הממונפים לחברות הסלולר להימנע מחלוקת דיבידנדים על מנת לחזק את הנזילות שלהן".

במעלות מתייחסים למאפיינים העיקריים של שוק התקשורת המקומית בשנה החולפת ומציינים כי "2015 התאפיינה, יותר מבעבר, במעבר החברות מהתמקדות במגזרים בודדים בענף התקשורת להקמת קבוצות תקשורת הפועלות במספר תחומים משיקים הכוללים את תחום הטלפוניה הסלולרית והנייחת, אינטרנט, שיחות בינלאומית וטלוויזיה רב ערוצית".

הגורמים העיקריים לכך, לפי מעלות, היו "התקדמות הרגולציה בתחום והפעלת השוק הסיטונאי, כמו גם המשך התחרות האינטנסיבית בשוק".

עוד מזכירים כי "במהלך השנה עבר תחום התקשורת מספר אבני דרך: החל מפתיחת השוק הסיטונאי (רפורמת הפס הרחב), רכישתה של בזק את מלוא מניות חברת הבת די.בי.אס, והאפשרות למכירתה ומיזוגה של חברת גולן - מחוללת התחרות העיקרית בשוק - עם סלקום".

לגבי 2017, במעלות אופטימיים יותר וכותבים כי "אנו רואים אותה כשנת מפנה עבור החברות, שנה שבה עשויה לחול התמתנות מסוימת במאפייני השוק, ובה נראה את הטמעתם המלאה של השינויים שחלו בשנת 2015".

תרחיש הבסיס של מעלות לתחום הסלולר "מניח התכנסות לארבעה מפעילים עיקריים בשנתיים הקרובות, וכן עלייה ב-ARPU (הכנסה ממוצעת מלקוח - א ל) רק בשנת 2017. בהתאם, עלייה ברמת ההשקעות תיתכן רק בשנת 2017. כמו כן, אנו מניחים כי שוק הטלוויזיה בישראל ימשיך להישלט בידי שתי המתחרות הדומיננטיות - HOT ו-YES".

קמעונאות מזון: "התאוששות ברווחיות - רק בטווח הבינוני"

"אי היציבות בשוק תימשך גם בשנתיים הקרובות", כותבים במעלות ומעריכים כי "התאוששות בשיעורי הרווחיות התפעולית תחול רק בטווח הבינוני-ארוך".

עוד צופים במעלות לגבי השנה הבאה כי "רשתות הדיסקאונט ימשיכו להתחזק ורשת מגה תמשיך להתכווץ, בעיקר לטובת הרשתות הפרטיות, היות ששופרסל מוגבלת רגולטורית להתרחבות גאוגרפית תחת תנאים מסוימים".

חרף ההערכה לחיזוק מעמד חברות הדיסקאונט בשוק, הצפי של חברת הדירוג הוא כי "התחרות תימשך ותגביל את רצון השחקנים להעלאות מחירים משמעותית בטווח הבינוני. הקמעונאים ימשיכו לקדם את פעילות המותג הפרטי ואת מכירות האונליין על מנת לפצות על המגבלה בהעלאת מחירים ועל העלייה הנוספת הצפויה בשכר העבודה בשנתיים הקרובות".

במעלות מתייחסים כיום לענף קמעונאות המזון כענף "בעל סיכון רב יותר מבעבר", וזאת על רקע "התחרות הגוברת בין השחקנים, שחיקת מחירי המזון, פתיחת סניפים מאסיבית, שינוי בטעמי הצרכנים והגברת המודעות הצרכנים, וכן השפעות רגולטוריות, שהובילו לחיזוק מעמדן של רשתות הדיסקאונט הפרטיות על חשבון שתי הרשתות הגדולות המובילות (שופרסל ומגה)".

עוד מוסיפים בעניינה של מגה, כי "בהנחה שעסקת מכירת רשת YOU של מגה לחברות מתחרות תאושר, תהפוך מגה, כבר בתחילת 2016, לרשת מוטת חנויות שכונתיות, ללא פעילות בתחום הדיסקאונט", וכן כי "עסקת המכירה תחזק את מעמדן העסקי של חברות הדיסקאונט המובילות, ותהפוך את רמי לוי לשחקנית השנייה בגודלה בשוק, עדיין בפער ניכר משופרסל".

בנקים: "תימשך ההתמקדות בצמצום והתייעלות"

בשבועות האחרונים נמצאים הבנקים בכותרות על רקע המלצות ועדת שטרום להגברת התחרות בבנקים, שהבוקר הוגשו לשר האוצר, משה כחלון, ולנגידת בנק ישראל, קרנית פלוג.

במעלות סבורים כי המגמות שאפיינו את המגזר בשנה החולפת, ימשיכו ללוות את הבנקים גם ב-2016, ובהן "ריבית נמוכה שתמשיך ללחוץ על המרווחים, גידול באשראי הקמעונאי, במשכנתאות ובאשראי הצרכני, והתמקדות בצמצום הוצאות והתייעלות לצורך שימור הרווחיות". בנוסף, מעריכים במעלות, כי "הבנקים ימשיכו להיות שחקנים דומיננטיים בגיוס חוב ארוך טווח, במסגרת ההיערכות לדרישות הנזילות של בזל III, וכן בהנפקת מכשירי חוב/הון מורכבים חדשים ברוח באזל III, לחיזוק ההון הרגולטורי".

הערכת מעלות היא כי "רווחיות המערכת הבנקאית תמשיך להיות מושפעת בשנת 2016 מתנאי המאקרו המאתגרים, עם תשואה חד-ספרתית או דו-ספרתית נמוכה על ההון. בנוסף, על רקע הצמיחה הגבוהה בהיקף המשכנתאות בשנים האחרונות, צפויה האטה מהותית יותר בכלכלה, אשר עלולה להוביל לגידול בשיעור האבטלה ולשחיקה ביכולת החזר החוב של משקי הבית, שעשויה ליצור לחץ שלילי נוסף על המערכת הבנקאית".

במעלות מוסיפים כי "התחזית עבור מרבית דירוגי הבנקים המקומיים היא יציבה, כיוון שאנו מעריכים כי הדירוגים הקיימים לוקחים בחשבון את הסיכונים".

עם זאת, הוסיפו שם כי "אם נהיה עדים להאטה חריפה יותר משצפינו בכלכלה המקומית, בין אם בשל התדרדרות המצב בשווקים הגלובאליים או בגין התדרדרות מקומית במצב הביטחוני-מדיני, עלולה להיות לכך השפעה שלילית על דירוגי הבנקים המקומיים".

ביטוח: "הרווחיות לא תשתפר בשל הריבית הנמוכה"

במבט קדימה על חברות הביטוח המקומיות, במעלות כותבים שהם "רואים סבירות נמוכה לפעולת דירוג חיובית בענף בשנה הקרובה".

במעלות אומרים כי "איננו צופים שיפור ברווחיות בסביבת ריבית נמוכה ותחת ההשלכות העסקיות האפשריות של הצורך בהגדלת ההון תחת משטר סולבנסי II. שינויים רגולטורים תכופים ואי בהירות לגבי מבני הבעלות של קבוצות, מובילות מוסיפים אי ודאות".

במעלות סבורים כי יישום המשטר החדש, צפוי להביא לשינוי חישוב ההון הרגולטורי הנדרש ובהתאם "צפוי להוות אתגר עבור ענף הביטוח בשנת 2016".

לפיכך מעריכים שם כי "הסקטור יזדקק להגדלה בהיקפי ההון, וכתוצאה מכך אנו צפויים לראות פעולות להגדלת ההון אצל חלק מחברות הענף בשנה הקרובה, לרבות הנפקת מכשירי הון/ חוב מורכבים אשר מוכרים כהון רגולטורי".

בעניין סביבת הריבית הנמוכה, כותבים במעלות כי זו "דוחפת את חברות הביטוח לחפש אחר תשואה באפיקים אחרים, מסוכנים ותנודתיים יותר. בתוך כך, על מנת לצמצם את התנודתיות, החברות מגדילות בהדרגה את השקעותיהן באפיקים לא סחירים כגון הלוואות פרטיות ישירות, לרוב מגובות בביטחונות, רכישת נדל"ן, לרוב בחו"ל, קרנות השקעה ותשתיות".

על רקע חוסר הוודאות סביב עסקת מכירת הפניקס לפוסון הסינית, בעקבות מעצרו של יו"ר החברה, גואוו גואנגצ'אנג, והמתנת המשקיעים לחדשות בדבר מכירת השליטה בכלל ביטוח למשקיעים מסין, במעלות סבורים כי "מחד, הדבר עשוי לסייע במידת מה להתיר את חוסר הבהירות באשר לזהות בעלי השליטה בענף, ומאידך מציב אתגרים חדשים של התנהלות תחת בעלי שליטה חדשים".

חברות החזקה: "חברות במינוף גבוה ימשיכו להתכווץ"

"שנת 2016 תמשיך להיות מאתגרת עבור חברות החזקה עם מינוף גבוה, אשר נמצאות בתהליכי מימוש נכסים, על מנת לעמוד בפירעונות החוב שלהן. על רקע זה אנו צופים המשך למגמת ההתכווצות של תיקי ההשקעות של אותן חברות".

במעלות מעריכים כי "מימוש נכסים מציב בפני החברות סיכוני ביצוע מהותיים, הן בשל הלחצים שעלולים להפעיל המוכרים, הן בשל לוחות הזמנים המאתגרים לפעמים לסגירת העסקאות, והן בשל השפעות חיצוניות כגון רגולציה או אירועים בלתי צפויים שעשויות לשבש את התוכניות. כל אלה עשויים להפעיל לחץ שלילי על הדירוגים".

במהלך השנה החולפת הורידה מעלות את דירוגי החברות אלון, אי.די.בי פתוח והחברה הבת שלה דסק"ש "על רקע עלייה במינוף ואתגרי נזילות משמעותיים", ובמעלות מוסיפים כי "המאפיין המשותף לחברות שסבלו מהורדות דירוג היא רמת מינוף גבוהה מאוד, שלהערכתנו אינה בת קיימא בטווח הארוך". לפי מעלות, רמת המינוף של אי.די.בי פתוח עומדת על יותר מ-100%, ואלו של דסק"ש ואלון על כ-80%-90%.

במעלות מציינים כי "רמת המינוף הגבוהה משליכה גם על רמת הנזילות של החברות בטווח הקצר, בעקבות העובדה שהגופים המממנים נמנעים מלמחזר את החוב ועל כן נאלצות החברות להסתמך על מימושי נכסים בלבד", ומוסיפים כי "מכירת נכסים תשפיע לחיוב על רמות ה-LTV (שיעור המימון ביחס לשווי הנכס), אך היכולת לממש תלויה להערכתנו ביכולת של ההנהלות להוציא לפועל את תוכניותיהן מחד ובמגמות בכלכלה ובשוקי ההון מאידך".

דשנים וכימיקלים: "ירידת מחיר האשלג הצפויה תעיק על כיל"

חולשת שוק האשלג העולמי פגעה בתוצאותיה הכספיות של יצרנית הדשנים כיל בשנת 2015, ובמבט קדימה במעלות לא רואים לגביה שינוי מגמה וכותבים כי "חוסר איזון בין הביקוש להיצע צפוי להוביל לירידה במחירי האשלג בשנת 2016 ועלול להעיק על הביצועים התפעוליים ועל יחסי הכיסוי של כימיקלים לישראל".

הצפי של מעלות הוא כי "המחיר הממוצע לטון אשלג שיימכר על ידי כימיקלים לישראל (כיל), עלול לרדת בכ-10% לכ-280 דולר בממוצע לטון בשנים 2016-2017".

במעלות סבורים כי בטווח הקצר הביקוש לאשלג מושפע לשלילה ממס ערך מוסף בשיעור 13% שהוטל בסין על דשנים, ממחירן הנמוך של הסחורות החקלאיות ומהחולשה בכלכלות בשווקים המתפתחים, כולל פיחות במטבעות אשר פוגע בכוח הקנייה של החקלאים".

עוד מציינים במעלות כי "במקביל חל גידול בהיצע האשלג על רקע הפעלתם לראשונה של מכרות אשלג חדשים והרחבה של מכרות קיימים על ידי חברות בענף".

לעומת אלה, במעלות מזהים נקודה חיובית בפעילות ומעריכים כי "המגמות העולמיות ארוכות הטווח של גידול באוכלוסייה ושינויים בהרגלי התזונה יימשכו גם בשנת 2016 וישפיעו לחיוב על הביקוש לדשנים בכלל, ולאשלג בפרט".

"ולמרות הסביבה העסקית המאתגרת שהם מפרטים, במעלות סבורים ש"לכיל יש גמישות לביצוע שינויים בתוכנית ההשקעות במטרה לאזן את רמת המינוף".

תחזיות sp ל 2016
 תחזיות sp ל 2016

צרו איתנו קשר *5988