פלוג: "המלצות ועדת שטרום יפגעו בפנסיות"

נגידת בנק ישראל בוועדת הכספים: "הריבית בישראל תישאר נמוכה עוד זמן רב, אפשר רק לשער מה היה קורה לאבטלה ולשקל לולא הריבית הנמוכה"

קרנית פלוג / צילום: תמר מצפי
קרנית פלוג / צילום: תמר מצפי

המלצות ועדת שטרום מרחיקות לכת. בנק ישראל יתנגד בתוקף לצעדים שעלולים לזרוע את זרעי המשבר הבא, או לפגוע בציבור הלקוחות" - כך אמרה היום (ב') נגידת בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג, בסקירה תקופתית בפני ועדת הכספים של הכנסת. לדבריה, בנק ישראל לא ישנה את מדיניותו בנושא הריבית, למרות העלאת הריבית בארה"ב לפני שבוע.

פלוג מתחה כאמור ביקורת על ועדת שטרום העוסקת בהגברת התחרות במערכת הפיננסית, ואמרה כי "יש כמה נושאים שהם לא בהסכמה שאנחנו מתנגדים אליהם משום שאנחנו חושבים שהם לא ישרתו את טובת הצרכן. אלה צעדים שאנחנו חושבים שהם שגויים ונתנגד אליהם בתוקף כי הם עלולים לזרוע את הזרעים של המשבר הבא או לפגוע בצרכנים בצורה לא מתונה".

לדבריה, הבנק מתנגד להמלצה לאסור על הבנקים להנפיק כרטיסי אשראי: "אנחנו חושבים שזה (ההמלצה - ע"ב) יפגע פגיעה לא מידתית בצרכנים. זה יצמצם את מסגרות האשראי וזה בעצם יוציא צרכנים מתוך התחרות. אנחנו רוצים להגדיל את התחרות על ידי תוספת של צרכנים ולא על ידי הוצאת שחקנים מהמגרש. עוד המלצה שאנחנו חושבים שהיא שגויה זו ההמלצה לעודד אנשים לקחת אשראי צרכני על חשבון כספי הפנסיה שלהם. אנחנו חושבים שזה יפגע בביטחון הפנסיוני וזו בעיה קשה. חוצמזה אני רוצה להזכיר שיש הטבות מס שניתנות כדי לעודד חיסכון פנסיוני, וזה בעצם בצורה כזו יעביר את ההטבות הפנסיוניות לצריכה - וזה גם מאוד רגרסיבי".

הנגידה התייחסה גם לריבית במשק ואמרה כי "לאחרונה הערכנו שלנוכח הסביבה הממותנת יחסית, למרות העלאת הריבית בארה"ב לפני שבוע, הסבירות שנצטרך להמשיך במדיניות מוניטרית מרחיבה היא גבוהה, ולכן הערכנו שהריבית תישאר נמוכה לאורך זמן. היא לא שללה הורדות ריבית נוספות, אך הסבירה כי כל עוד הנסיבות הנוכחיות במשק לא ישתנו, לא צפוי שינוי במדיניות הבנק הנוכחית: "הכלי של הריבית משמש בעיקר לעידוד הצמיחה ולמניעת אינפלציה, ועל כן ייתכן שנצטרך להמשיך במדיניות כלכלית מרחיבה ", אמרה.

בעניין המדיניות המוניטרית אמרה הנגידה כי "האינפלציה ב-12 החודשים האחרונים היא שלילית, 0.9%-, אך הציפיות בהסתכלות קדימה מעוגנות בתחום היעד וזה משקף את אמינות משטר יעד האינפלציה. בניכוי מחירי האנרגיה ומחירי המזון, פירות וירקות ורגולציה - המדדים דווקא חיוביים".

במענה לקריאות חברי הכנסת בוועדה בעניין ההשפעה השלילית של הריבית הנמוכה על מחירי הדיור, אמרה פלוג כי "משבר הדיור מטריד אותנו, אך תפקידנו המרכזי הוא לשמור על יציבות פיננסית. כלי הריבית ממוקד בנושאי צמיחה ואינפלציה ולא בנושא הדיור, וניתן לשער מה היה קורה לשער החליפין אם הריבית לא הייתה תואמת את זו שבשווקים בעולם. זה היה משפיע לרעה על התעסוקה, על רמות המחירים ועל הצמיחה, ולכן זה ההיבט החשוב לצורך המדיניות שלנו. הריבית ירדה ל-0.1%, ולאחרונה הערכנו שנצטרך להמשיך במדיניות מוניטרית מרחיבה ולכן הותרנו את הריבית בשיעור הנמוך. על בסיס נתוני הפד תהיה עלייה מתונה של הריבית. באירופה אפילו מדיניות עוד יותר מרחיבה וריביות שליליות".

יחד עם זאת, הנגידה ציינה מספר מהלכים שבנק ישראל קידם למניעת משבר במקרה של אי-עמידת לווים בתשלומי המשכנתא, כגון הקטנת החלק המבוסס על ריבית משתנה, אך הדגישה כי "הטיפול במשבר הדיור הוא בעיקר בצד הגדלת ההיצע".

בעניין החוסן של המשק הישראלי והמוכנות למשברים עולמיים, אמרה פלוג כי "אנחנו מחזיקים ביתרות מט"ח בסך 88 מיליארד דולר - שליש מהתוצר. מדינות בעלות יתרות מט"ח גבוהות הן עמידות יותר למשברים. אם יהיה צורך להתערב נעשה זאת".

בנוסף חזרה פלוג על נתונים שהוצגו על ידי הביטוח הלאומי במסגרת דוח העוני בשבוע שעבר, והדגישה שמשמעותם כי מדיניות המס והקצבאות של ממשלת ישראל איננה חברתית ואיננה פועלת לצמצום בעיית העוני בחברה הישראלית. לדבריה, "אנחנו במקום גבוה במדד האי-שוויון, אך בשיעורי העוני בישראל, לפני מסים ותשלומי העברה (הכנסה ברוטו), אנחנו לא ברמה גבוהה בהשוואה בינלאומית, כלומר הכלכלה בישראל כשלעצמה אינה מייצרת עוני באופן חריג. אך בהכנסה נטו, אחרי מסים, ביטוח לאומי וקצבאות רמת העוני פה גבוהה ביחס לעולם. תשלומי העברה וקצבאות מחלצים אנשים מעוני והמסים מקטינים את האי-שוויון, השאלה בכמה. המסים אצלנו מאוד פרוגרסיביים אך מתונים יחסית בהשוואה בינלאומית, וכך גם תשלומי הקצבאות נמוכים בהשוואה בינלאומית. כלומר, מדיניות החלוקה מחדש של הכנסות באמצעות מסים, ביטוח לאומי וקצבאות היא מתונה, ולכן עושה מעט מדי לקיטון שיעורי העוני".

בסיום דבריה של הנגידה והצגת תקציב בנק ישראל (ראו ידיעה נפרדת), הודיע יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני, כי בכוונתו "לזמן את הנגידה לדיון מקיף יותר על כלל ענייני המשק והכלכלה בישראל. יש עניינים כלכליים-חברתיים בוערים שמחייבים את התערבות בנק ישראל. מצוקת הדיור בישראל בלתי נסבלת. כיום רק עשירים יכולים לרכוש דירה והממשלות עד היום לא עשו דבר בעניין. הממשלה הנוכחית מנסה לפעול, אך אסור לנוח לרגע עד שיימצא פתרון למצוקת הדיור, עד שזוגות צעירים יוכלו לרכוש קורת גג. בהיותה הנגידה היועצת הכלכלית של הממשלה עליה לדחוף לקידום פתרונות הן בדיור, והן בצמצום העוני והפערים העצומים בחברה הישראלית. אזמן את הנגידה לדיון נוסף ומקיף בנושאים אלו", סיכם.

תחולת העוני בקרב משקי הבית
 תחולת העוני בקרב משקי הבית

צרו איתנו קשר *5988