לנתניהו לא אכפת מקידום נשים

נתניהו בעצמו הזמין דוח בנוגע לקידום נשים בשירות המדינה. אז מה קורה עם ההמלצות?

קריירה  / צילום: thinkstock
קריירה / צילום: thinkstock

"פרויקט מוניטור" של "המרכז להעצמת האזרח" הוקם במטרה לעקוב אחרי יישום החלטות הממשלה. לפני כחודש בדקו במרכז להעצמת האזרח את דוח "ועדת שטאובר" (בראשות המנכ"לית לשעבר של משרד החינוך, דלית שטאובר), שהוגש לממשלה ב-2014, וגילו שמרבית המלצות הדוח לא בוצעו. חשיבות דוח שטאובר נובעת מהעובדה ש-64% מהעובדים במגזר הציבורי הן נשים. הממשלה אימצה את הדוח עוד ב-2014, אך מאז כמעט מאומה מההחלטות לא בוצעו.

אחת ההמלצות שנוגעת לאירועי הטרדה מינית ממתינה לביצוע מאז החלטת הממשלה. ההמלצה עסקה במינוי גורם מקצועי בכיר חוץ-משרדי, שיבחן את המשמעויות וההשלכות של הפרדת תפקיד הממונה על הטרדות מיניות בגופים ציבוריים וממשלתיים, מתפקיד הממונה על קידום נשים, ויגיש את המלצותיו עד סוף 2014. אלא שנכון להיום, ינואר 2016, לא גובשו המלצות כמתוכנן. הפרדת תפקידי הממונים נועדה לחזק את כוחו ויכולתו של הממונה על הטרדות מיניות לפעול במהירות, תוך הגדרת סמכויותיו וניתוקו מהשפעות אפשריות. איחוד התפקידים בין הממונה על קידום נשים לממונה על הטרדות מיניות, אינו הגיוני ולא רצוי, ולכן ההפרדה הגיונית.

מטרת-העל של ועדת שטאובר הייתה להגיע ליעד ממשלתי של 50% ייצוג נשי בתפקידים בכירים בשירות המדינה. לשם כך המליצה הוועדה על תוכנית חומש ברורה. נציבות שירות המדינה גיבשה יעדים שהועברו למשרדי הממשלה וליחידות-הסמך, לצד הנחיות מפורטות לתכנון אסטרטגי. התוכנית שעברה לחוות-דעת של הייעוץ המשפטי בנציבות שירות המדינה, עדיין תקועה שם ומאומה לא בוצע עד כה.

אחת ההמלצות הורתה על בדיקה מגדרית של תקנון שירות המדינה, והנחיות הנציב בנושא. בפועל, בשל היעדר תקציב מדינה, רק בתחילת 2017 יתגבשו ההמלצות וההנחיות, אם לא תהיה דחייה נוספת.

הנציבות הייתה אמורה לגבש איתור אקטיבי של בכירים ובכירות בשירות המדינה, שיתבקשו להמליץ על מועמדות מתאימות לאיוש תפקידים מתקדמים בשירות הציבורי. הנציבות הוציאה הנחיה כללית, שאין בה פנייה לכל החברות והמשק לקבלת המלצה.

הוועדה המליצה, בנוסף, להקים "פורום מנהלות" בדרגות הביניים והבכירות, לצורכי נטוורקינג, אולם בשל היעדר תקציב לא ברור מתי יופעל הפורום. כן הומלץ להעניק 50% ייצוג לנשים בוועדות ניהוליות כדי להשפיע על כניסת נשים לתפקידים ו/או לתוכניות בכירים בשירות המדינה. מועד הביצוע אמור היה להיות בסוף 2014. אמנם נציב שירות המדינה פרסם הנחיה בעניין, אך פרסום היעדים במסגרת תוכנית העבודה לא התבצע, בגלל שהממשלה לא פרסמה תוכניות עבודה ל-2015.

עוד תוכניות שעוכבו - תוכנית לשעות עבודה מהבית, שהייתה אמורה לצאת לפועל ב-2015, מתעכבת, ואולי תחל רק השנה, 2016. המלצה להכשרה בנושא ייצוג הולם ושוויון מגדרי, במסגרת הרפורמה בשירות המדינה, גובשה, אך היא מתעכבת בשל היעדר תקציב. גם ההמלצה למתן קייטנות לילדי עובדים, כפי שמקובל בחברת החשמל ובנמלים בחופשת הקיץ, לא יושמה בחלק ממשרדי הממשלה, אף שבוצעה בדיקת היתכנות בנושא.

ועדת שטאובר הוקמה, בין היתר, כדי לקדם נשים בשירות המדינה, שהן הרוב בקרב עובדי הממשלה. אך נראה כי קידום נשים אינו עומד בראש סדר העדיפויות של ממשלת נתניהו, ודוח שטאובר נטמן ברובו במגירה ליד דוחות רבים אחרים. מי שמתקשה להבין את חשיבות קידום נשים בעבודה, ואינו מיישם דוח שהוא עצמו, ראש-הממשלה בנימין נתניהו הזמין, ספק אם פרנסת הנשים וקידומן המקצועי חשובים בעיניו.

הכותבת היא כלכלנית, מרצה במרכז ללימודים אקדמיים אור יהודה (מל"א)

צרו איתנו קשר *5988