בנק ישראל: בחודש האחרון התחדשה העלייה במחירי הדירות

הבנק מפרסם היום את פרוטוקולי ישיבת הריבית האחרונה, מהם עולה כי רמת הריבית הנוכחית תואמת את סביבת האינפלציה הנמוכה, את ההאטה המתמשכת במשק העולמי ואת המיתון בהיקפי היצוא

בנק ישראל מפרסם היום (ב') את פרוטוקול החלטת הריבית האחרונה, במסגרתה החליטו חברי הוועדה המוניטרית להותיר את הריבית לחודש ינואר 2016 ללא שינוי בשיעור של 0.1%. ההחלטה התקבלה פה אחד.

בדיוניהם על הפעילות הכלכלית במשק הסכימו חברי הוועדה שהמשק ממשיך לצמוח בקצב מתון. חברי הוועדה התייחסו לכך שהיצוא מוסיף להיות חלש: אמנם הייצוא התחזק ברבעון השלישי אולם זאת לאחר שני רבעונים של התכווצות ונתוני הקצה לחודשים אוקטובר ונובמבר אינם מצביעים על שיפור של ממש.

חברי הוועדה העריכו כי כל עוד הסחר העולמי מפגין חולשה, זו תמשיך להעיב על היצוא. מנגד הדגישה הוועדה כי קצב הצמיחה של הצריכה הפרטית גבוה ותומך בהמשך הצמיחה המתונה. חברי הוועדה סבורים שעדיין ניכר חוסן בשוק העבודה למרות הרעה קלה בנתוני התעסוקה בגילי העבודה העיקריים בחודשים האחרונים. החוסן בא לידי ביטוי ברמה הגבוהה של התעסוקה, בעלייה בשכר וגם בשיעורן הגבוה של המשרות הפנויות. חברי הוועדה ציינו כי עד כה נראה כי לגל האלימות הנוכחי יש השפעה מתונה על הפעילות הכלכלית. 

בנוגע לסביבה העולמית אמרו חברי הוועדה כי קצב הצמיחה של הכלכלה העולמית וסביבת האינפלציה נותרו ממותנים - בשווקים המפותחים נרשם שיפור מסוים ואילו בשווקים המתעוררים נמשכה ההאטה. חברי הוועדה ציינו שלאחר העלאת הריבית בדצמבר על ידי הפד, הציפיות בשווקים הפיננסיים העולמיים הן להמשך תהליך של היפרדות במדיניות המוניטרית: לפי תחזית השוק, ישנה הסתברות גבוהה לכך שהפד ימשיך להעלות בהדרגה את הריבית ב-2016 ואילו באירופה ובמשקים מובילים אחרים ההרחבה המוניטרית תעמיק.  

לגבי שוק הדיור צוין כי הקצב השנתי של עליית המחירים נותר גבוה ובחודש האחרון התחדשה העלייה במחירי הדירות. עם זאת נמשכה הירידה בקצב עליית מחירי השכירות. "רמת הפעילות הגבוהה ביחד עם הגידול בחלקן של הדירות הנבנות ביוזמת המגזר הציבורי לעומת הפרטי, עשויה להצביע על גידול בהיצע שירותי דיור, ולהערכת חברי הוועדה עשויה גם להוביל להתמתנות של קצב עליית מחירי הדירות. הציבור מוסיף ליטול משכנתאות חדשות בקצב גבוה והסיכונים הגלומים בשוק זה ממשיכים להיות גבוהים", נכתב.

לסיכום, חברי הוועדה הסכימו כי רמת הריבית הנוכחית תואמת את סביבת האינפלציה הנמוכה, את ההאטה המתמשכת במשק העולמי ואת המיתון בהיקפי היצוא, וכי היא תומכת בהחזרת האינפלציה ליעדה. חברי הוועדה סברו כי לנוכח ההערכות שעלו בדיון לגבי הסחר העולמי, הסיכונים לצמיחה בישראל ולנוכח הזמן שייקח עד לחזרת האינפלציה לתחום היעד, ניתן להעריך כי המדיניות המוניטרית בישראל תיוותר מרחיבה לאורך זמן.

 

צרו איתנו קשר *5988