סלקום: לפרק את בזק לחברת שירותים ותשתיות

(עדכון) - סלקום טוענת כי בזק "חוטאת ויוצאת נשכרת", ובמקום להיענש מקבלת תמיכה ועידוד ממשרד התקשורת ■ פרטנר נגד משרד התקשורת: "פועל לחיסול התחרות" ■ טוענת כי המחירים שקבע המשרד לשימוש בטלפוניה של בזק גבוהים במאות ואלפי אחוזים מהמחירים בעולם

ניר שטרן ואיציק בנבנישתי / צילומים: איל יצהר ותמר מצפי
ניר שטרן ואיציק בנבנישתי / צילומים: איל יצהר ותמר מצפי

חברת סלקום קוראת לפירוקה של חברת בזק לחברת שירותים ותשתיות, כך נודע ל"גלובס". הקריאה של סלקום לפירוק בזק באה במסגרת תגובת החברה לשימוע שעורך משרד התקשורת בנושא מחירי השימוש בטלפוניה של בזק על ידי המתחרים במתכונת של מכירה חוזרת.

גורמים המקורבים למשרד התקשורת טוענים שעמדת סלקום נשענת על מדיניות שקבע שר התקשורת לשעבר משה כחלון ואשר לפיה במידה ולא מתפתחת תחרות על בסיס מדיניות השוק הסיטונאי, יפעל המשרד לפירוקה של בזק לשני גופים: גוף אחד אשר יספק שירותי תשתית סיטונאיים לספקי שירות, וגוף אחר ונפרד אשר יספק שירותים קמעונאיים על גבי אותה תשתית ללקוחות הקצה.

לדברי סלקום, ברור כי שוק סיטונאי תקין ויציב אינו נראה בשלב זה באופק, בעיקר עקב התנהלותה של בזק עצמה, וההסדר המוצע בשימוע לא יסייע בקידום תחרות אפקטיבית ולכן ישמר את כוחה העודף של בזק במקטע הנייח.

בנסיבות אלו סבורה סלקום שאין זו העת לדון בהקלות לבזק, כי אם העת לפעול לפירוקה של בזק בין מקטע התשתית למקטע השירותים הקמעונאיים לצרכן, הניתנים על גבי התשתית, וזאת בהתאם להחלטת כחלון.

סלקום טוענת עוד, כי מודל המכירה החוזרת שגוי וכי הוא אמור להיות שירות משלים לשירות הטלפוניה במתכונת המקורית שקבע המשרד, קרי כניסה פיסית לרשת של בזק וחיבור באמצעות מתגים שלה לרשת הטלפוניה של החברה. לדעתה, שירות המכירה החוזרת צריך לבוא בנוסף לשירות הטלפוניה המקורי שרוצה המשרד, ואשר לא ברור מדוע החליט כעת לשנותו.

סלקום טוענת שאספקת השירות במתכונת מכירה חוזרת בה התלות בבזק היא גדולה, היא בבחינת שיווק של שירות בזק והיא רוצה לשווק את שירותיה שלה תוך הסתמכות על מערכות סלקום, והיא נכונה לבצע את כל ההשקעות הנדרשות לשם כך, ובלבד שמתכונת השירות תהיה המתכונת המקורית - מתכונת סיטונאית.

גם אם ההסדר שבשימוע היה מקובל על סלקום, הרי שאין לדעתה הגיון כלכלי ו/או עסקי ליישום הסדר זמני לשנה אחת. אותו "הסדר זמני" מחייב גם הוא את ספקי השירות להערכות בלתי מבוטלת ולבניית תהליכים חדשים, לשינוי תהליכי מכירה ולפיתוחים במערכות החברה. אין זה סביר לייצר שינוי שכזה עבור שירות זמני לתקופה קצרה, לדבריה.

החברה מדגישה גם כי תוצאתו של השימוע, ככל שההסדר המוצע בו ייושם, תהיה פגיעה קשה בתחרות בתחום הטלפוניה הקווית, אך לא רק בו, אלא גם במגזרי פעילות אחרים - תחום התשתיות ותחום שירותי הטלוויזיה.

היא מדגישה את הרווחיות העודפת של חברת בזק, רווחיות שאם לא תרוסן תביא להעצמת כוחה של בזק על חשבון מתחרותיה שרווחיהן אינם מתקרבים לרמה של בזק, גם לאחר התחלת התחרות בשוק הקווי. לטענת סלקום, הרווחיות העודפת של בזק עודנה חריגה מאוד בהשוואה למקובל בעולם
לגבי מפעיל ותיק, כל שכן בהשוואה לספקי השירות בישראל שרווחיהם צונחים מדי רבעון.

פרטנר: משרד התקשורת מחסל את התחרות

השוואה בינלאומית שמציגה חברת פרטנר על בסיס עבודה כלכלית שהכינה חברת אנליסיס מייסון, מצביעה על פערים של מאות ואלפי אחוזים בין המחירים שקבע משרד התקשורת לשימוש בטלפוניה של בזק, לבין המחירים של מדינות בעולם שבהם התאפשרה מכירה דומה של שירותי הטלפוניה של חברת הבזק המקומית למתחרים.

פרטנר הגיבה על השימוע שפרסם משרד התקשורת ועל המחירים שקבע בשימוע עבור שימוש בטלפוניה של בזק לטובת מתחרותיה. המשרד קבע הנחה של 40% על מחיר החבילות הקיימות, דבר שבזק מסכימה לו, אך פרטנר וגם סלקום מתנגדות בתוקף ודורשות לחזור למחיר המקורי שקבע המשרד במסגרת רפורמת הפס הרחב.

לדברי פרטנר, ההשוואה הבינלאומית מלמדת שמחירי שירות ה-resale (מכירה חוזרת של שירות הטלפוניה) גבוהים במאות ואלפי אחוזים ממחירי השירותים המקבילים בכל מדינות ההשוואה. כך למשל, החבילה של-100 דקות המחיר שהוצעה בשימוע משרד התקשורת גבוהה ב-803% עד 2,507% מהמחיר במדינות ההשוואה. ביחס לחבילה של 1,000 דקות המחיר שהוצע בשימוע גבוה ב-81% עד 422% מהמחיר במדינות ההשוואה.

לגבי המחירים שהוצעו בשימוע טוענת פרטנר שהם גבוהים בהרבה גם מהמחירים שנקבעו על ידי משרד התקשורת בעד שירות הטלפוניה הסיטונאי בעבר (המחיר המקורי שקבע ואשר בגינו נאבקת בזק בבג"ץ ושאותו דורשות מתחרותיה ליישם) - המחירים המקוריים שנקבעו לשירות הטלפוניה הסיטונאי נמוכים ב-72% ממחירי ה-resale שהוצעו בשימוע והמחיר המקביל למחיר דקת שיחה שנקבע במקור נמוך ב-42% מהמחיר לדקת שיחה המוצע כעת בשימוע.

לדברי החברה, אין מקום לשנות את מתכונת ומחירי שירות הטלפוניה הסיטונאית הקיימת ויש פשוט לאכוף אותם. לטענתה במסגרת השימוע מציע משרד התקשורת לשנות את מתכונת שירות הטלפוניה למתכונת של resale, לדחות את המועד לאספקת הטלפוניה הסיטונאית המלאה ולקבוע לשירות ה-resale מחיר הגבוה במאות אחוזים ממחיר הטלפוניה הסיטונאית.

להחלטה זו, אם תתקבל, תוצאות בלתי נסבלות לדברי פרטנר: "החוטא יוצא נשכר - במקום לאכוף על חברת בזק את החובה שהוטלה עליה, בוחר המשרד להעניק לחברה פרס בדמות הקפצת מחיר השירות במאות אחוזים תוך הפיכתו להפסדי עבור ספקי השירות ובדמות דחיית מועד יישומו של מוצר הטלפוניה הסיטונאית המלא. ההסדר פוגע בספקי השירות מחירי שירות ה-resale שהוצעו בשימוע הופכים את מוצר הטלפוניה הסיטונאי להפסדי ואינם מותירים מרווח כלשהו לספקי השירות".

עוד טוענת החברה כי "גם ציבור הצרכנים ייצא נפסד הוא לא יזכה לקבל הצעה המהווה חלופה תחרותית למוצר של חברת בזק ואחיזתה המונופוליסטית של בזק בשוק תתחזק. לאור כל האמור, אנו סבורים כי אין כל מקום ליישם את ההסדרים שהוצעו בשימוע. במקום, על משרד התקשורת פשוט ליישם את ההסדרים הקיימים בעניין הטלפוניה הסיטונאית ולפעול לאכיפתם על בזק באופן מיידי", נטען.

בעקבות כוונת המשרד לאפשר ביטול ההפרדה המבנית בבזק באופן מלא וללא הדרגתיות, תוקפת החברה את משרד התקשורת ומכנה את המהלך כישלון סופי של הרפורמה בשוק הקווי. לדבריה, מסמך המדיניות משנת 2012 נועד לאפשר יישום מוסכם של השוק הסיטונאי בישראל. כל הקבוע בו מתבסס
על עקרון של שוק סיטונאי מוסכם, לפי תהליך מוגדר מראש של שלבי יישום.

"אלא שבפועל לא קרה דבר בשוק בהתאם למסמך המדיניות. מאחר ובזק לא מצאה לנכון ליישם שוק סיטונאי בהסכמה (על בסיס פרסומה של הצעת מדף מטעמה) - כל הקבוע במסמך המדיניות לעניין ההקלות שיוענקו לה, בחלוף זמן ממועד פרסום אותה הצעת מדף, אינם רלבנטיים עוד מעיקרם ואין להם כל תוקף. בזק אינה יכולה לאחוז במקל בשני קצותיו גם להימנע במכוון מיישומו של שוק סיטונאי בהסכמה ולפעול ללא ליאות ובכל דרך אפשרית כדי לסכל את יישומו של השוק הסיטונאי שנכפה עליה וגם ליהנות מן ההקלות שבמסמך המדיניות.

"לביטול ההפרדה המבנית אין גם כל הצדקה מבחינה עניינית ביטולה של ההפרדה המבנית בעת הזו יוביל לכישלון הסופי של רפורמת השוק הסיטונאי ולהתבססותו של דואופול בידי הוט ובזק בכל מגזרי שוק התקשורת בישראל, שלא בטובת ציבור הצרכנים, ותוך פגיעה אנושה בכל ספקי השירותים חסרי התשתית הקווית", לדברי פרטנר.