כך מנסה ערוץ 20 להתנער מהמחויבות ל"שידורי מורשת"

בתיקונים שהגיש הערוץ למועצת הכבלים הוא ביקש לבטל את האיסור לשדר חדשות ולמחוק את המילים "בנושא מורשת ישראל" מפירוט עיקר התוכניות ■ טען כי בעת קבלת תנאי הרישיון הוא "לא התעכב על בדיקה דקדקנית של הנוסח"

שרון גל בערוץ 20/ צילום מסך
שרון גל בערוץ 20/ צילום מסך

בראשית השבוע שעבר ערכה מועצת הכבלים והלוויין שימוע לגבי תנאי רישיונו של ערוץ 20, ערוץ המורשת הייעודי. המועצה ביקשה לדעת אם יש מקום לערוך שינוי בתמהיל הערוץ ולאפשר לו לשדר פחות שידורי מורשת יהודית-ישראלית ויותר שידורים שאינם בהכרח קשורים לעולמות אלה.

לידי "גלובס" הגיעו מסמכים המעידים על ההתנהלות שקדמה להחלטה לצאת לשימוע, ובבסיסה דרישת ערוץ 20 לתקן את תנאי רישיונו בטענה שלא היה ער להם עם קבלתם. ממסמכים שהעביר למועצה ערוץ 20, ערוץ בעל תפיסת שידורים ימנית-דתית, מצטיירת תמונה שעונה על כמה מהשאלות שמטרידות רבים בשוק התקשורת הישראלי - מה באמת מטרתו של ערוץ 20? וביתר דיוק, האם הוא מבקש להיות ערוץ מסחרי לכל הדבר, המשדר בכסות של ערוץ מורשת?

הסעיף השנוי במחלוקת הוא נספח ג', הנושא את הכותרת "מתכונת ואפיון הערוץ". הוא זה שלמעשה מגדיר את משימת הערוץ ותפיסת שידוריו. אלא שערוץ 20 כופר בנספח. הם אינם מכחישים כי הוא הופיע ברישיון שקיבל לידיו מהמדינה, אך טוענים כי הוא אינו נאמן למכרז שאליו ניגש הערוץ. על-פי עורך הדין של הערוץ, החוק עצמו מדבר על "עיקר" השידורים ולא כולם.

על-פי תכתובות שהגיעו לידי "גלובס", טען הערוץ כבר באוקטובר 2014 כי במועד קבלת הרישיון, "לא התעכב הערוץ על בדיקה דקדקנית של נוסח הרישיון, בעותקו הפיזי, שהגיש שר התקשורת ליו"ר הערוץ באופן סמלי בטקס הצנוע שנערך". במילים אחרות, הם פשוט לא שמו לב.

למחוק את מורשת ישראל

ביוני 2015 הגיש ערוץ 20 מכתב למועצת הכבלים והלוויין, באמצעות עו"ד יוסי עבאדי ממשרד מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות', ובו ביקש לשנות את הנספח, שלדבריו שינה "באופן מהותי את מתכונתו של הערוץ כפי שהוצג במכרז". ערוץ 20 טען כי הנספח, שהוא חלק בלתי נפרד מהרישיון, לא הופיע במכרז שאליו ניגש וחרג "מהגדרת ערוץ ייעודי בחוק התקשורת אשר הגדירה ערוץ ייעודי כ'ערוץ המוקדש בעיקרו לנושא אחד'".

לאותו מכתב צורפה גם ההצעה שהניח ערוץ 20 בפני המועצה, בדרישה לשנות את הנספח. התיקונים שבוצעו במסמך חושפים את כוונותיו של ערוץ 20, ונראה שהן להגדיר מחדש לחלוטין את מהותו.

כך, בסעיף 3 של המסמך, הנושא את הכותרת "תוכניות ומשדרים - כללי", מחק הערוץ בעקביות את המילים "בנושא מורשת ישראל". במקום שבו היה כתוב מראש "מבלי לגרוע מחובות נוספים של הערוץ, הערוץ ישדר אך ורק שידורים העוסקים במורשת ישראל", הציע הערוץ את התיקון: "עיקר שידוריו של הערוץ יהיו שידורים העוסקים במורשת ישראל". ובפירוט הקטגוריות שיכללו שידורי הערוץ, תיקן הערוץ קטגוריה אחר קטגוריה תוך שהוא מבקש להעלים את המילים "בנושא מורשת ישראל". כך, "תוכניות מידע והעשרה בנושא מורשת ישראל", "תוכניות, סדרות וסרטים תיעודיים בנושא מורשת ישראל" ו"תוכניות אקטואליה בראי מורשת ישראל" הופכות בעבור ערוץ 20 ל"תוכניות מידע והעשרה", "תוכניות, סדרות וסרטים תיעודיים" ו"תוכניות אקטואליות". המילים "מורשת ישראל" הושמטו גם מתוכניות הילדים והנוער, תוכניות הבידור ושידור וסיקור אירועים.

את סעיף 3.2.6 ברישיון מבקש הערוץ למחוק לחלוטין. כותרת הסעיף היא "שידורי חדשות" ותוכנו חד-משמעי - "למען הסר ספק מובהר כי הערוץ לא יהיה רשאי לשדר שידורים אשר אינם עוסקים במורשת ישראל ואינם מתייחסים להיבטים שונים במורשת ישראל".

בסעיף זה, חל איסור גורף לשדר שעשועונים, אירועים, סדרות ותוכניות ובעיקר חדשות - אלא באישור המועצה.

תחתיו, מציע הערוץ סעיף חדש ששמו "שידור חדשות", שאותו הוא רוצה להטמיע ברישיון לשידוריו. "בעל הרישיון יהיה רשאי להפיק תוכניות חדשות בעצמו, בתנאים הבאים", נכתב בסעיף שהגדרותיו דומות לאלה של חברת חדשות של ערוץ מסחרי לכל דבר, כמו ערוצים 2 ו-10. "שידורי החדשות יופקו וייערכו לשידור בידי בעל הרישיון באמצעות מערך הפקה עצמאי הכולל פריסה נאותה של כתבים, שדרים ואמצעי סיקור. התקציב שיקצה בעל הרישיון להפקת החדשות, תקנון החברה והתקשרויות רלוונטיות שערך בעל הרישיון, מבטיחים את עצמאות בעל הרישיון ועובדיו בהפקת ועריכת החדשות, את מהימנות שידוריו ואת רמת ההפקה הנאותה שלהם".

בתוך כך כוללת הצעת ערוץ 20 את המשפט הבא: "בעל הרישיון יקיים שידורי חדשות מדויקים, מהימנים ומאוזנים, אשר לא יבוטאו בהם עמדותיהם ודעותיהם הפרטיות של מנהליו, עובדיו ובעלי מניותיו".

סעיף אחר שבערוץ מעוניינים לשנות דן ב"שידור ראשוני" - כלומר בתוכן מקורי שהופק עבור הערוץ ומשודר בו בשידור בכורה. מדובר בתוכן מובהק העוסק במורשת ישראל, אשר מועצת הכבלים והלוויין דורשת שיתפוס 25% מזמן השידור הראשוני בערוץ. בערוץ רוצים ההגדרה פחות מחייבת - 15%-35%, כלומר רף נמוך משמעותית.

בפתח הנספח הוסיף הערוץ הגדרה למונח "מורשת ישראל", שלא הופיע כלל ברישיון המקורי שלו. זו הצעתו: "תרבותו של העם היהודי ותורת חייו, לרבות נושאים הנוגעים למגוון תחומי החיים, ענייני היום, התרבות והחברה של עם ישראל, בישראל, וברחבי העולם, וכן השקפת העולם המייצגת את השיח היהודי ישראלי הכולל ערכים, מנהגים, הגות, אירועים וציוני דרך בתולדות עם ישראל ומדינת ישראל, התרבות הישראלית המתחדשת והתרבות היהודית המסורתית, וכיו"ב". במילים אחרות - כל דבר כמעט.

במועצת הכבלים והלוויין דחו את הדברים על הסף. "אנו שבים וחוזרים על עמדתנו, שלפיה ההוראות הקבועות ברישיון שהעניקה המועצה לערוץ, לרבות נספח ג' לו, ניתנו בהתאם לסמכותה של המועצה לפי החוק ועל-פי כל דין", נכתב במכתב תשובה של היועץ המשפטי של מועצת הכבלים והלוויין, עו"ד דודו קובסניאנו. "מרשתך היא זו שמנסה להתנער מהמחויבויות שקיבלה על עצמה עם סיום ההליך המכרזי |וקבלת הרישיון, תוך ניסיון שלא לקיים את תנאי הרישיון שהוענק לה".

היועמ"ש של המועצה דחה שוב ושוב את טענות ערוץ 20, שלפיהן גם אין צורך בשימוע סביב שינוי מהות הערוץ שכן בסך-הכול מדובר ב"תיקון תקלה", לשון תשובתו. "במסמכי המכרז שפרסמה המועצה צוין באופן מפורש כי תנאיו הסופיים והמחייבים של הרישיון ייקבעו על-ידי המועצה לאחר קביעת הזוכה במכרז", כתב היועץ המשפטי. "במסמכי המכרז עצמם לא צוין כי לערוץ יתאפשר לשדר תכנים שאינם תכנים התואמים את אופי הערוץ וייעודו, ההפך הוא הנכון".

 

קנסות על חריגות

מתוך חמשת הערוצים היעודיים שהמדינה ביקשה להקים, הוקמו ברבות השנים ארבעה, כולם מדשדשים וסובלים מקשיים כלכליים. הערוץ החמישי, ערוץ החדשות, לא קם מעולם, לאחר שזוכי המכרז הבינו כי לא תהיה לו היתכנות כלכלית. זו הטענה הבסיסית של ערוץ 20 - הקושי למשוך מפרסמים וצופים נובע מהפילוח המוגדר של הערוץ. אם תינתן להם אפשרות לשדר תכנים שיעטפו את המורשת, יהיה אפשר למשוך יותר הכנסות ויותר קהל.

ערוץ 20, של אנשי העסקים יצחק מירשווילי ואבי בר, המשמש גם מנכ"ל הערוץ, הוקם ב-30 ביוני 2014. בתחילה הערוץ היה רווי בתכנים שעסקו בנושאי יהדות, בהמשך שולבו גם רצועות אקטואליה ובראשן "הפטריוטים" - תוכנית דיון שוקקת בעלת גוון ימני מובהק. כמעט מהרגע הראשון החלו החיכוכים של 20 עם הרגולטור, בעיקר על רקע מה שנראה כמו התרחבות של השידורים אל מעבר לגבולות המורשת. פעם אחר פעם מצאה מועצת הכבלים כי הוא אינו עומד בתנאי רישיונו - קביעה שבה כופר הערוץ בהישענו על הפלואידיות של המונח "מורשת".

באוקטובר 2014 ביקש הערוץ לשדר את משחקי הפועל ירושלים בכדורסל, דרישה שדחתה מועצת הכבלים והלוויין על הסף. במארס 2015 ביקש הערוץ אישור רשמי לשדר חדשות, ואף שלא הסדיר את מלוא ההליך, שידר אירועים בעלי אוריינטציה חדשותית ברורה. באותו חודש, ערב הבחירות לכנסת, שידר בשידור חי עצרת בחירות פוליטית של הימין, שידור שהופסק באיבו על-ידי ועדת הבחירות המרכזית והביא להשתת קנס של 100 אלף שקל מטעם מועצת הכבלים והלוויין. באוגוסט 2015 הוטל על הערוץ קנס נוסף של 151 אלף שקל לאחר ששידר מבזקי חדשות.

ב-30 באפריל 2015 התקיים דיון במועצה, בראשותה של ד"ר יפעת בן-חי-שגב, לבירור מצבו של הערוץ, חצי שנה לאחר שעלה לאוויר. בדיון צוין כי הערוץ עמד בחובות ההשקעה בתוכן שלו, שעמדו על 2 מיליון שקל. עם זאת, מצא ראש מינהלת השידורים של המועצה, רונן אברמסון, כי "לאחר צפייה בתוכניות האקטואליה של הערוץ התברר לנו שהתוכניות האלה מכילות הרבה מאוד אייטמים שלא קשורים. אנחנו לא יכולים למצוא את הקשר שלהם למורשת או אפילו לראי המורשת".

בזה אחר זה הוקרנו בישיבה אייטמים מתוכניות האקטואליה של הערוץ שלא נמצא בהן סממן למורשת. "מתוך 9 תוכניות שצפינו בהן אספנו מעל 40 אייטמים מהסוג הזה", דיווח אברמסון. "זה אומר דרשני ויש כנראה מאות". לדבריו, ללא אישור מועצת הכבלים, צמחו שעות שידור האקטואליה של הערוץ משעה יומית, ל-9 שעות. תוכניות הדת, לעומת זאת, "נדחקות לשעה לא אטרקטיבית".

הצבע הפוליטי הברור שהערוץ בחר לעצמו, שבא לידי ביטוי גם בפעילותו ברשתות החברתיות והשאיפות שלו להקים מערך חדשות, מעלה חשש בשוק התקשורת כי ערוץ המורשת הישראלי אינו מה שהוא מנסה לצייר. הערוץ מקפיד לתקוף את הערוצים 2 ו-10 על "שמאלניותם" ובחודש שעבר ספג ביקורת מרובה לאחר שטען בסטטוס שפורסם כי הנשיא "ריבלין עסוק בלייצג את עצמו ולא את עם ישראל". מי שכן זוכה, על-פניו, לאהדה בערוץ הוא ראש הממשלה בנימין נתניהו, שרואיין בו לפחות פעמיים ובאחרונה אף הועבר במלואו נאום שלו מאירוע לציון 90 שנה לשר לשעבר משה ארנס.

לא בכדי כמה מהכוחות המשמעותיים בשוק, ובהם קשת, ערוץ 10 וחדשות 2, הביעו בשימוע התנגדות לאפשרות שתנאי הרישיון של הערוץ ישונו. "השינויים המבוקשים מביאים לכך שהערוץ יהיה כמעט ערוץ ברודקאסט וממש לא ערוץ ייעודי", כתבה קשת למועצת הכבלים והלוויין. "הערוץ נועד להיות ייעודי בעל מאפיינים ייחודיים של מורשת ישראל ולא ערוץ ייעודי למגזר מסוים, ימני-דתי. השינויים המבוקשים חורגים מייעוד הערוץ ולכן הינם חריגה מסמכות המועצה".

בשבועות האחרונים, נתוני הצפייה של הערוץ מתחזקים - בעיקר בזכות תוכניתו של שרון גל "כלכלי בלילה", שיצר ערב שידור יחד עם "הפטריוטים". לא אחת הוא חוצה את רף 1% הצפייה במשקי הבית היהודיים. החשש העיקרי בשוק התקשורת הוא כי על-ידי שינוי תמהיל שידוריו של הערוץ - הוא ייהנה מהטבות השמורות לערוצים ייעודיים, שהם ערוצי נישה חלשים בעלי אפשרויות מסחריות מוגבלות, אך יתנהל כערוץ ברודקאסט ברישיון, ללא כל חובות התוכן הנרחבות המושתות עליו.

על-פי החוק, מזכירים גורמים בשוק התקשורת, יכול הערוץ לקנות רישיון לערוץ ברודקאסט ולשדר בתנאי תחרות שווה לאלה של ערוצים 2 ו-10, "ואף להביע כך את עמדותיו הפוליטיות המתבססות על טענות לחסך בקול ימני-לאומי-דתי בערוצים המרכזיים". על-פי אותו גורם, "הערוץ מנסה לקבל הטבה מהמדינה ששווייה עד 164 מיליון שקל - עלות קבלת רישיון שידורים של ערוץ מסחרי".

ערוץ 20: "הרישיון ששלחה המועצה סותר את המכרז המקורי"

מערוץ 20 נמסר: "הרישיון ששלחה המועצה לערוץ סותר את המכרז המקורי שבו זכה הערוץ ואת החוק שקבע שרק עיקרו, ולא כולו, של ערוץ ייעודי יוקדש לנושא הייעודי. המועצה הסכימה שיש לתקן את העיוות ברישיון ולשנותו ולהתאימו למכרז המקורי ולחוק. מדהים שדווקא ערוצים שקיבלו רק לפני כמה חודשים הקלות מפליגות ומחיקת חובות של מיליוני דולרים מהמדינה - הם אלה שמתנגדים לתיקון העיוות לערוץ 20".

ממועצת הכבלים והלוויין נמסר: "רישיון הערוץ הייעודי למורשת ישראל כלל מיומו הראשון את מפרט השידורים המדובר, נספח ג', והוא חלק אינטגרלי מהוראות הרישיון. כחלק ממיקוד רגולציה נרחב בערוצים הייעודיים, המועצה יצאה לשימוע שלפיו לערוץ המורשת יותר לשדר תכנים שאינם בנושא מורשת ישראל בהיקף שאינו עולה על 25% מסך השידורים, תוך מגבלות על כמות השידורים שאינם בנושא מורשת המותרת לשידור בשעות צפייה השיא, מתווה הדומה במתכונתו למתווה שאושר בסוף 2015 לערוץ הייעודי למוזיקה ישראלית (ערוץ 24).

"יו"ר המועצה, ד"ר יפעת בן-חי-שגב, הציגה את תפיסתה המקצועית שלפיה ערוץ נושאי זקוק לחופש פרוגרמטי מסוים כדי לבסס קהל יעד ומודל כלכלי מצליח. יו"ר המועצה גם הציגה את תפיסתה כחלק מהסדרה כוללת בשוק שלפיה יש להעביר את הערוצים הייעודיים למתכונת רישיון עם מחויבויות מופחתות. השימוע שנערך בנושא הסתיים, ובחודש הבא יובאו העמדות השונות למליאת המועצה לשידורי כבלים ולוויין שתכריע בנושא".