תביעה נגד מרכז השלטון המקומי בגין שינוי אחזקותיו בחברה לאוטומציה

לטענת מלם מערכות, שינוי אחזקותיו של מרכז השלטון המקומי בחברה לאוטומציה מציב אותו בניגוד עניינים מהותי

לוגו מרכז השלטון המקומי
לוגו מרכז השלטון המקומי

מרכז השלטון המקומי הוא גוף ציבורי המאגד את הרשויות המקומיות בישראל, ומטרתו לקדם ולפתח אותן. בין יתר פעילויותיו הקים מרכז השלטון המקומי את החברה לאוטומציה במינהל השלטון המקומי בישראל, שהינה חברת מחשוב-IT, המתמחה בפיתוח ויישום מערכות מידע ומתן שירותי מחשוב למגזר המוניציפלי ולגופים מטעמו - רשויות מקומיות, תאגידי מים, חברות עירוניות, איגודי ערים ועוד - ובכלל זה מערכות גבייה, מערכות ניהול פיננסי, ניהול משאבי אנוש ושכר, חינוך, חניה, ניהול גיאוגרפי ועוד.

באחרונה הוגשה, באמצעות עורכי הדין אילן בומבך ויריב רונן, תביעה נגד מרכז השלטון המקומי, החברה לאוטומציה והחברה הפרטית וואן שירותי תוכנה, בעלת השליטה בחברה לאוטומציה מאז 2014, שהיא חברה בת של חברה ציבורית-בורסאית וואן טכנולוגיות תוכנה.

לטענת התובעת, חברת מלם מערכות מקבוצת מלם תים, שינוי המבנה התאגידי בחברה לאוטומציה ב-2014 - כך שמרכז השלטון מחזיק ב-31.3% מהון המניות, ואילו חברת וואן שירותי תכנה מחזיקה ב-68.7% - יצר מצב בו מרכז השלטון המקומי מצוי בניגוד עניינים מובנה ומהותי בכל הנוגע לפעילות החברה לאוטומציה, באופן המעלה חשש כבד לפגיעה משמעותית בשוק המוניציפלי, ברשויות המקומיות בישראל ובכלל ציבור האזרחים. זאת, בכל הנוגע לתחום עיסוקה של החברה לאוטומציה בשוק שירותי פיתוח ויישום מערכות מידע, שבו מצויים מספר שחקנים.

לטענת התובעת, המבנה התאגידי הנוכחי של החברה לאוטומציה (מאז אפריל 2014) יוצר כשל שוק מובנה, נוכח העובדה שהחברה לאוטומציה הפכה להיות נשלטת על-ידי חברה פרטית (המצויה בבעלות מלאה של חברה ציבורית-בורסאית), ואילו בעלת מניות המיעוט בה (מרכז השלטון המקומי), החלה להיות מחויבת להעביר לידי החברה לאוטומציה - ומעשית, לידי החברה הפרטית (וואן שירותי תוכנה) - כל הזדמנות עסקית, ובכלל זה כל לקוח - רשות מוניציפלית או תאגיד שבשליטת מרכז השלטון המקומי.

לדברי התובעת, קיים כשל אינהרנטי בהפעלת גוף עסקי שמטרתו השאת רווחים (החברה לאוטומציה) על-ידי גוף ציבורי-פוליטי (מרכז השלטון המקומי), שמטרתו אמורה להיות דאגה לרשויות המקומיות ולציבור המדינה באופן נטול פניות.

האינטרס: השאת רווחים

התובעת, חברת מלם מערכות מקבוצת מלם תים, היא חברה פרטית העוסקת, בין היתר, בניהול פרויקטים מורכבים במגוון טכנולוגיות פיתוח, יישום פתרונות תוכנה ארגוניות ושירותי ייעוץ. במסגרת זו פועלת החברה גם כבית מערכות תוכנה מהגדולים ומהמובילים בארץ, הפועל בכלל מגזרי המשק, ובכלל זאת בשוק המוניציפלי, בעצמה ובאמצעות החברה-הבת מלם שכר.

לפי התביעה, בחודשים מארס-אפריל 2014 רכשה חברת וואן שירותי תוכנה 51% מהון המניות של מרכז השלטון המקומי בחברה לאוטומציה, ושלושת הגופים הללו התמזגו. בכך, צוין, שינתה החברה לאוטומציה את פניה והפכה להיות חברה הנשלטת על-ידי חברה פרטית, והלכה למעשה - על-ידי חברה ציבורית הנסחרת בבורסה - וואן טכנולוגיות תוכנה - החברה-האם של וואן שירותי תוכנה, המחזיקה בה בבעלות מלאה.

באוקטובר 2014 הגדילה וואן שירותי תוכנה את אחזקותיה בחברה לאוטומציה ודיללה את ההחזקות של מרכז השלטון המקומי בה - כך שנכון לימים אלה וואן שירותי תוכנה מחזיקה ב-68.7% ממניות היסוד בחברה לאוטומציה, ומרכז השלטון המקומי מחזיק ביתרת המניות.

לפי התביעה, בעקבות המיזוג, והחל מאפריל 2014, מחויב מרכז השלטון המקומי - ולמעשה מחויבות כלל 203 הרשויות המקומיות המאוגדות בו - להעדיף את החברה לאוטומציה בכל התקשרות פוטנציאלית הנוגעת לתחום הפעילות של החברה לאוטומציה; "ומכיוון שלמרכז השלטון המקומי ישנה דריסת רגל אדירה, ללא אח ורע, בכלל הרשויות המקומיות המאוגדות בו, על כל שדרותיהן, הרי שמשמעות הדבר היא כי מרכז השלטון המקומי יבקש - קודם כל ולפני הכול - להיטיב עם החברה לאוטומציה, ועם בעלת השליטה בה, שהיא חברה פרטית, ועם אינטרס השאת רווחיה, ולאו דווקא עם אינטרסים חיוניים אחרים של הרשויות המקומיות ושל הציבור בכללותו", נכתב בתביעה. 

מרכז השלטון המקומי מסר בתגובה: "מרכז השלטון המקומי קיבל לידיו אתמול את כתב התביעה, לומד אותו ויגיב בהתאם בבית המשפט".

צרו איתנו קשר *5988