בוטל האיסור להעלות מחירים בהוט וב-yes

מועצת הכבלים והלוויין מבטלת את המהלך שעשתה לעצירת עליות המחירים של הוט ו-yes ■ המשמעות - כל המהלך היה שגוי ■ "ככל שיוצעו מבצעים חדשים למנויים, הם יפורסמו באופן מלא באתר האינטרנט של החברות"

יו"רית מועצת הכבלים והלוויין יפעת בן חי שגב / צלם: תמר מצפי
יו"רית מועצת הכבלים והלוויין יפעת בן חי שגב / צלם: תמר מצפי

פליק-פלאק לאחור? מועצת הכבלים והלוויין מבטלת את הקפאת המחירים והמבצעים של הוט ו-yes. לאחר שיו"רית המועצה, ד"ר יפעת בן-חי-שגב, יצאה בקמפיין במטרה למנוע את העלאות המחירים בהוט וב-yes, וגם פרסמה שימוע ציבורי בעניין, היא מבטלת את ההקפאה, וזאת בשל מה שהיא מגדירה "קשיים בלתי צפויים שעוררו הוראות ההקפאה" - לשון המכתב לחברות.

המועצה הוסיפה בהודעות לעיתונות, לאחר החשיפה של המסמך ב"גלובס", כי השיגה הבנות עם הוט ו-yes שהן לא יעלו מחירים, אבל החברות הבהירו כי לא הסכימו להתחייב לכך.

"ביום 24.12.2015 יצאה המועצה בהחלטת שימוע המזמינה את הציבור וכמובן את חברות הוט ו-yes להתייחס לכוונת המועצה לקבוע מדיניות מקיפה לתעריפים בשוק הטלוויזיה הרב-ערוצית, שתמנע את הפגיעה בתחרות, לא תאפשר אפליה ותעשה צדק עם כלל לקוחות החברות, תוך מתן הזדמנות שווה ללקוחות ונקיטת שקיפות.

"בהחלטת השימוע גם הזמינה המועצה את הציבור וכמובן את חברות הוט ו-yes להתייחס לכוונת המועצה להחיל על החברות, על דרך של תיקון רישיון, את החובה לפרסם באתר האינטרנט שלהן את כל המבצעים המוצעים בעת הזו ומכאן ואילך לכלל לקוחות החברה חדשים וקיימים, וזאת מאחר ששקיפות היא מרכיב חשוב ביותר לקידום התחרות ולהסרת חסמים ולהבטחת השוויון.

"המועצה קבעה בהחלטת השימוע כי בתקופת הביניים עד לסיום השימועים וקבלת החלטות סופיות יוקפאו עליות המחירים בשוק, וכן לא יתאפשר לחברות להציע נספחי מבצע חדשים.

"בינתיים הוגשו התגובות לשימועים, והן נבחנות בימים אלה בכובד-ראש. ואולם, במקביל להגשת התגובות פנו חברות הוט ו-yes למועצה וטענו כי 'הקפאת' עליות המחירים ו'הקפאת' פרסומם של מבצעים חדשים עד לסיום השימועים גורמות להן נזקים כבדים ומעוררות קשיים רבים בהתמודדות בשוק. על כן התבקשה המועצה לבטל הקפאות אלה. 

"המועצה עיינה בפניות הוט ו-yes, ולאחר שקיימה דיון בעניין הגיעה המועצה לכלל מסקנה כי בעת הזו ונוכח הקשיים הבלתי צפויים שעוררו הוראות ההקפאה, אכן יש מקום להסרתן ולאפשר לחברות הוט ו-yes לפעול על-פי הוראות הדין הקיימות באשר להעלאת מחירים ולהצעת מבצעים חדשים, וזאת עד לגיבוש המדיניות נשוא החלטת השימוע.

"יודגש כי החלטה זו של המועצה נובעת גם מהתחייבות הוט ו-yes, כפי שנמסרה ליו"רית המועצה, ולפיה ככל שיוצעו מבצעים חדשים למנויי החברות, המבצעים יפורסמו באופן מלא באתר האינטרנט של החברות, וכן מהתחייבותן לפרסם את המבצעים באמצעי נוסף, שיאפשר הנגשה גם למי שאינם חשופים לאינטרנט, למשל על גבי המסך, וזאת באופן, בהיקף ובמועדים כפי שתסכם היו"רית מול החברות. 

"אשר על כן ובכפוף לאמור לעיל, הוראות ההקפאה מהחלטת השימוע מבוטלות. באשר להחלטת השימוע עצמה ולגיבוש המדיניות, התגובות שהוגשו נבחנות כאמור בכובד-ראש, בלב פתוח ובנפש חפצה, והמועצה תדון בעניין בקרוב".

כישלון של יו"רית המועצה יפעת בן-חי-שגב

מיותר לציין כי המכתב ששלחה המועצה אתמול בלילה (א') להוט ול-yes משמעותו הודאה בכישלון קולסאלי של יו"רית המועצה יפעת בן-חי-שגב, שנכנסה למהלך במטרה לבסס את מעמדה כיו"רית שנלחמת להורדת מחירי הוט ו-yes - כאשר בפועל היה ברור שהתערבות במחירים הוא מעשה שמעולם לא נעשה במועצה והוא מהלך קיצוני שסיכוייו קלושים.

גם משרד התקשורת לא עמד לצידה של בן-חי-שגב, והתוצאה היא שבלית-ברירה היא נאלצה לשנות ההחלטה בקול ענות חלושה, תוך שהיא מדרדרת את מערכת היחסים בין החברות המפוקחות על-ידה לבינה לשפל חסר תקדים.

יש לציין כי הוט ו-yes כרגע לא מעלות מחירים כפי שהצהירו, אולי כדי לפייס את בן-חי-שגב, אבל לא מן הנמנע כי בקרוב כן נראה העלאות מחירים של החברות, כפי שכבר הצהירו.

נזכיר כי רק לפני שבוע הוט יצאה במבצע שבו הוזילה מחירים, אבל היא עשתה זאת במסגרת מהלך של עדכון מבצע קיים. כזכור, בן-חי-שגב דרשה להקפיא את כל המבצעים של החברות והחלה בבדיקת המבצע של הוט.

התברר כי לא כפי שחשבה, היכולת לפקח על המחירים של שתי החברות היא כמעט ולא ניתנת לביצוע, בהיעדר סמכות ובהיעדר כוח-אדם מספיק כדי לבצע עבודה כה מורכבת. פיקוח על מחירים מכניס את המועצה למקום שהיא איננה יכולה להיות בו, מפני שאז עולה השאלה על מה היא מפקחת ועל מה לא - האם על כל מבצע, האם על מחירי הערוצים, האם על מחירי החבילות?

בקיצור, זהו מקום שאף ראש מועצה בעבר לא נכנס אליו מתוך ידיעה ברורה שמה שאמור להחליף את הפיקוח זוהי תחרות ושקיפות. כאמור, המועצה תחת בן-חי-שגב הבינה זאת בדרך הקשה, תוך שהיא יוצרת משבר אמון קשה מול החברות שעליהם היא מפקחת.

מטעם המועצה לשידורי כבלים ושידורי לוויין נמסר בתגובה: "המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין החליטה לאפשר לחברות הוט ו-yes להציע מבצעים חדשים ללקוחות, וזאת במקביל לשימוע המתנהל לשם קביעת מדיניות מקיפה בתחום המחירים והמבצעים שתמנע את הפגיעה בתחרות, לא תאפשר אפליה ותעשה צדק עם כלל לקוחות החברות. 

"המועצה חייבה את החברות לפרסם כל מבצע חדש שהן מציעות באתר האינטרנט של החברה וכן בערוצי המידע הפנימיים עבור לקוחות שאינם מחוברים לאינטרנט, ובכך מקיימות החברות הלכה למעשה את אחת ממטרות המועצה בהחלת חובות שקיפות.

"ההחלטה התקבלה על-מנת שלא לפגוע בצרכנים עד אשר יסתיים הליך השימוע שיצאה בו המועצה לקביעת מדיניות תעריפים. בכל הנוגע להעלאות המחיר שביקשו הוט ו-yes לערוך בחודש נובמבר 2015, הרי שהן כלל אינן עומדות על הפרק, והדבר הובהר לחברות על-ידי יו"רית המועצה ואף הוסכם עימן.

"יוזכר כי בחודש דצמבר החליטה המועצה לצאת לשימוע ציבורי לגבי מדיניות המחירים של הוט ו-yes, לאחר שהוצגה בפניה עבודה כלכלית שהעלתה חשש לכאורה כי האופן בו מתנהלות החברות יוצר אפליה בין לקוחות ופוגע בתחרות. בנוסף, העבודה הצביעה על היעדר שקיפות ואלפי מסלולי מבצע בשוק שלא היו ידועים או שקופים לציבור.

"המועצה מסכמת בימים אלה את התגובות שהתקבלו במסגרת השימוע, ותדון בהן בשבועות הקרובים, במטרה לגבש מדיניות תעריפים מקיפה ושקופה לכלל הלקוחות".