המלצה: לאפשר לעוד גופים להחזיק בערוץ הכנסת

ועדת פריש ממליצה לשנות את חוקי הבעלויות הצולבות ולאפשר לגופים עיתונאיים להיות שותפים באחוזים קטנים בערוץ ■ מבקשת להוסיף סעיף שימנע "ביזוי" של הכנסת

ערוץ הכנסת לוגו
ערוץ הכנסת לוגו

ועדת פריש, שמינתה הכנסת להתוות אופי חדש לערוץ הכנסת, מבקשת לשנות את הכללים המגבילים את הגופים שיוכלו להשתתף במכרז על הפעלתו. בעשור האחרון מפעילה את הערוץ חברת החדשות של ערוץ 2.

היום לא יכול להשתתף במכרז גוף שהוא בעל השליטה (למעלה מ-50%) ברישיון לכבלים או לוויין, בעל רישיון לשידורי טלוויזיה או עיתון יומי. על עיתון יומי נפוץ המגבלה רחבה יותר.

הוועדה ממליצה לאפשר לגופים שעוסקים בתחום הטלוויזיה והעיתונות להיות שותפים - באחוזים הקטנים - ברישיון לערוץ, אבל להרחיב את האיסור על שליטה מוחלטת לאתרים ולגופים שנחשבים "ספק תוכן חדשותי", ובכלל זה הערוצים הייעודיים. מכאן נובע שערוץ 20, המתעניין באפשרות להפעיל את ערוץ הכנסת, יוכל להחזיק עד 25% ממנו.

מהמלצות הוועדה עולה כי היא מבקשת לבזר את הכוח של מי שמחזיק בערוץ, ולא לאפשר שליטה של גוף אחד בו. כמו כן ממליצה הוועדה על הפרדה מבנית וחשבונאית בין ערוץ הכנסת הבא במגע עם הדרג הפוליטי, ובין הגוף שמפעיל אותו שנתון לאינטרסים מסחריים.

כפי שפורסם לראשונה ב"גלובס", הוועדה ממליצה להעביר את ערוץ הכנסת העברתו לאחריות תאגיד השידור הישראלי. אולם, בשל העובדה שזה עדיין לא קם, היא מבקשת להעניק את הרישיון לשידור לגוף אחר שיזכה במכרז לתקופה של 4 שנים, בתקווה שאז יוכפף לשידור הציבורי החדש שצפוי לקום.

בראש המלצות הוועדה שהתפרסמו אתמול (א'), נמצא סעיף הקובע כי "הוועדה הציבורית ממליצה להוסיף הוראה שלפיה על גוף המשדר בערוץ הכנסת להימנע בשידוריו מביזוי הכנסת, ולהבהיר כי אין בהוראה זו כדי להגביל את החופש העיתונאי של הערוץ בכל הנוגע לסיקור עובדתי של התרחשויות בכנסת".

בלי טיפוח מודעות אזרחית

כפי שפורסם כאן בראשונה, הוועדה ממליצה להקים אתר אינטרנט ייעודי שבו יועברו שידוריו, ויגדיל את התכנים הפרלמנטריים בשידורי ערוץ הכנסת, ואת מסגרת השעות שבה ישודרו דיוני ועדות הכנסת - בין הימים ראשון עד חמישי, ולעגן זאת בחקיקה, לטובת הגברת השקיפות. "הוועדה סבורה כי ראוי שהסכום שייחסך בשל הגדלת מספר דיוני הוועדות שישודרו בערוץ, שעלות שידורם נמוכה, יושקע בהפקות מקור של ערוץ הכנסת".

הוועדה ממליצה כי ערוץ הכנסת יעביר גם אירועים ממלכתיים, ומבקשת להסיר מהחוק כיום את ההגדרה שלפיה יוכל הערוץ לשדר תוכניות שמטרתן "טיפוח מודעות אזרחית וחיזוק ערכי הדמוקרטיה או שעניינם מתן מידע או העשרה", ולהשאיר אך ורק את העיסוק בעבודת הכנסת וביאורה.

באשר לשידורי החדשות, ממליצה הוועדה כי החדשות בערוץ יעסקו רק בעבודת הכנסת, ויחול איסור לקטוע את שידורי המליאה לטובת מבזק חדשות.

הוועדה המליצה כי מועצת הכבלים והלוויין תמשיך להיות הרגולטור המפקח על שידורי הערוץ, אך שאליה יתווספו חברים שיהוו חלק מהמועצה בזמן שהיא עוסקת בערוץ זה.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988