חרף התנגדות בנק ישראל, המסחר באג"ח נאוי ייצא לדרך

ברשות הבהירו היום כי אין בכוונתם למנוע את המסחר באג"ח שהנפיקה לאחרונה חברת האחים נאוי ■ דורי נאוי: "מפאת כבודו של בנק ישראל לא אדבר על המכתב שהוא כתב לנו, חבל שהכניסו אותנו למאבקים שיש בינם לבין האוצר"

האחים נאוי / צלם: בן יוסטר
האחים נאוי / צלם: בן יוסטר

אחר שבנק ישראל שלח לחברת המימון החוץ בנקאי נאוי מכתב חריף ממנו עלה כי הנפקת האג"ח שביצעה החברה בשבוע שעבר "אינה עולה בקנה אחד עם תכלית חוק הבנקאות", מתברר כי בחברה עצמה איתנים בעמדתם כי אין ממש בטענות שהועלו בכתב. במקביל, גם ברשות ני"ע, האחראית על הפיקוח על המסחר באג"ח שהונפקו, לא מיישרים קו עם טענות הבנק המרכזי, ושם הודיעו כי אין בכוונתם למנוע את המסחר באג"ח הללו.

בשבוע שעבר גייסה חברת האחים נאוי  כ-300 מיליון שקל באג"ח מסדרה ב'. יום לאחר שהושלם המכרז הציבורי בגיוס, שהיה ידוע זה זמן, שלחה היועצת המשפטית של בנק ישראל מכתב שבו נטען כי "ההנפקה אינה עולה בקנה אחד עם תכלית חוק הבנקאות". האחים נאוי מצידה מסרה אתמול כי היא "דוחה את סברת היועצת המשפטית של בנק ישראל. החברה קיבלה את כל האישורים וההיתרים הנדרשים על פי כל דין להנפקה, ואינה מפרה את חוק הבנקאות".

על מה יצא קצפו של בנק ישראל? שם הסבירו כי "חוק הבנקאות, קובע, בין השאר, כי הנפקת ני"ע החייבת בתשקיף במקביל למתן אשראי - מחייבת רישיון מאת נגיד בנק ישראל. בנובמבר 2015 חוקקה הכנסת תיקון לחוק זה, שאפשר לגוף שנותן אשראי להנפיק אג"ח (תעודות התחייבות) עד לתקרה של 2.5 מיליארד שקל, בתנאים מסויימים. בין התנאים הללו נכלל גם סעיף שלפיו תמורת ההנפקה תשמש למתן אשראי ליחידים או לתאגידים שהכנסתם השנתית בשנה שקדמה למועד מתן האשראי לא עלתה על 400 מיליון שקל.

"נפריך טענה אחר טענה"

"קבוצת האחים נאוי ביקשה לבצע הנפקה, ומאחר, שככל הנראה, בין לקוחותיה נמנים כאלה שהכנסתם השנתית עלתה על האמור בתיקון לחוק, פנתה לבנק ישראל והציגה בפניו מספר מתווים שיאפשרו לה לעמוד בהוראות החוק. בתשובתו, הפנה בנק ישראל את תשומת לב החברה לבעיות שונות במתווים שהוצגו, שאינן עולות בקנה אחד עם תכליתו של התיקון לחוק, וביקש התייחסותה של החברה". בבנק גם אמרו היום כי "לעניין ההגבלה בדבר היקף ההכנסות של הלווים (עד 400 מיליון שקל בשנה), המחוקק, כמובן, יכול לשנות מגבלה זו אם ימצא לנכון".

דורי נאוי, מנכ"ל חברת המימון החוץ בנקאי ומבעליה, התייחס היום לנושא ואמר כי "האג"ח נרשמו והמסחר בהם יחל מחר, לכל המאוחר. מפאת כבודו של בנק ישראל לא נדבר על המכתב שהוא כתב", הוסיף.

לדבריו, החברה "עומדת בהוראות החוק ופועלת לפיו ואנו לא יודעים מדוע בנק ישראל הכניס אותנו למאבקים שיש בינם לבין משרד האוצר. את שלנו עשינו כנדרש, במיוחד לאחר שהחוק שונה וסודר לפני שנה". נאוי אף תהה "מה הטעם במכתב לאחר שכבר בוצעה ההנפקה? היינו זה זמן בתהליך של הנפקה, שלא הוסתר, ופורסם, ורק אחרי שההנפקה נגמרה וגם השלב הציבורי נגמר הם כתבו מכתב".

לגבי התגובה שנדרשת מהחברה על ידי בנק ישראל אומר נאוי כי "הבנק יקבל מכתב תגובה הולם. במכתב שלנו נפריך טענה טענה של בנק ישראל. אבל אין להתבלבל - הרגולטור שלנו הוא רשות ני"ע. אנו לא בנק ולא תחת הפיקוח של בנק ישראל".

על ההנפקה עצמה אמר: "עשינו את ההנפקה במטרה לשפר את הדירוג שלנו ל-A. חברת הדירוג S&P מעלות כתבה שאם נגוון את מקורות המימון והאשראי שלנו הם יעלו את הדירוג - וכשזה יקרה, נוכל להביא להוזלה דרמטית בעלות המימון שלנו, ביחס לעלות המימון באמצעות גיוסי האג"ח והבנקים. אז נוכל להביא תחרות אמיתית לבנקים".

כאמור, גם רשות ני"ע לא מיישרת קו עם בנק ישראל ואין בכוונתה להתערב באופן כלשהו במסחר הצפוי באג"ח שהנפיקה האחים נאוי. ברשות ציינו היום כי "לאחר שתוקן חוק הבנקאות, פנתה החברה לרשות וקיבלה היתר גם להנפקת אג"ח נוכח התיקון ובכפוף לכך שתיתן גילוי לכל ההיבטים הרלוונטים להנפקה שכזאת. גם לאחר מתן ההיתר תמשיך הרשות לדרוש גילוי למשקיעים בכל הקשור להנפקה".

בדיווח לבורסה אתמול ציינה נאוי כי אמנם יש לה מספר לקוחות שרלוונטיים למגבלות שהוזכרו (הכנסות של מעל ל-400 מיליון שקל בשנה) ואולם, הקבוצה התחייבה כי תמורת ההנפקה "תשמש אך ורק למתן אשראי ללקוחות שאינם לקוחות גדולים", וכי היא "עומדת ותמשיך לעמוד במגבלות הקבועות בחוק הבנקאות".

עיקר הפעילות של חברת אחים נאוי, שבשליטת בשליטת שאול ודורי נאוי, הוא ניכיון צ'קים (ממסרים דחויים). מדובר בעסקת המרה שבה מקבלים לקוחות החברה את ערכם הכספי של הצ'קים הדחויים שבידם, ואלה מוסבים לחברה תמורת עמלה הנקבעת באחוזים.

צרו איתנו קשר *5988