למ"ס: לכל משפחה בישראל יש 1.2 מיליון שקל בממוצע

לעומת זאת, היקף החובות עומד על כ-225 אלף שקל בממוצע, נכון לסוף 2014

200 שקל / צילום: שאטרסטוק
200 שקל / צילום: שאטרסטוק

משפחה ישראלית ממוצעת החזיקה בסוף 2014 בנכסים פיננסיים בהיקף 1.2 מיליון שקל, כך עולה מנתוני סיכום שמפרסמת היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. היקף ההתחייבויות הפיננסיות של משקי הבית בישראל רשם ב-2014 עלייה קלה והגיע ל-225 אלף שקל למשק בית. נתוני השוואה בינלאומית שמפרסמת הלמ"ס מציבים את ישראל בפסגת המדינות העשירות בעולם מבחינת היקף הנכסים הפיננסיים לנפש - לפני צרפת, גרמניה ופינלנד.  

על-פי נתוני הלמ"ס התחלקו נכסי משקי הבית לנכסים לא-פיננסיים שהיוו 27.9% משווי הנכסים, אחזקות בניירות ערך היוו 25.6% נוספים, עתודות ביטוח 29.9%, מזומנים ופיקדונות כ-13%.  

על-פי הלמ"ס נהנו משקי הבית ב-2014 מעלייה של 9.5% בשווי נכסיהם הפיננסיים לעומת 2013. אפשר להעריך כי הגורם העיקרי לעלייה הוא עליית מדדי המניות ב-2014 מדד ת"א 25 עלה במהלך 2014 בכ-10% ומדד ת"א 100 בשיעור של כ-7%.  

סך הנכסים הפיננסיים של משקי הבית עמד בסוף שנת 2014 על 2,793 מיליארד שקל. היקף הנכסים הפיננסיים לנפש הגיע בסוף 2014 ל-340 אלף שקל. בהשוואה בינלאומית תיק הנכסים הפיננסיים של הישראלי הממוצע היה שווה 72 אלף אירו, יותר מהנתון המקביל לאזרח צרפתי (69 אלף אירו), אוסטרי (68 אלף) או גרמני (63 אלף). לפני הישראלים נמצאים ברשימה דנמרק (129), הולנד (125) אוסטרליה ושבדיה (115 בכל אחת), לוקסמבורג (113) בלגיה (103) ונורבגיה (82). האומדן אינו משקלל קרנות עושר לאומי, כמו קרן הפנסיה הנורבגית המחזיקה בנכסים בהיקף שמתקרב לטריליון דולר.  

האשראי לכלל משקי הבית הסתכם בסוף שנת 2014 ב-477 מיליארד שקל שהם כ-201.7 אלפי שקל למשק בית בודד. מדובר בגידול של 9.4% לעומת הנתון ב-2013 שעמד על כ-195 אלף שקל למשפחה בממוצע. האשראי למשקי בית ברובו הגדול מבוסס על אשראי בנקאי (90% בשנת 2014).

גידול מרשים נרשם ב-2014 בערך הנכסים נטו של המשק בחו"ל, כלומר ההפרש בין הנכסים הפיננסיים של המשק בחו"ל לבין ההתחייבויות של המשק בחו"ל. ערך זה הסתכם בסוף שנת 2014 ב-269 מיליארד  שקל שהם 24.6% תוצר לעומת 233 מיליארד שקל בסוף 2013, שהם 22.1% תוצר.

חוב המגזר הממשלתי המאוחד, הכולל מלכ"רים ורשויות מקומיות הסתכם בסוף שנת 2014 ב-798 מיליארד שקל, בהשוואה ל-753 מיליארד בסוף 2013. החוב הממשלתי היה בשנת 2014 73% מהתמ"ג, כאשר בשנת 2013 היה 71.3% מהתמ"ג.

צרו איתנו קשר *5988