שנתיים אחרי קריסת המרפסת: גינדי בפשרה עם חלק מהתובעים

גינדי יזום ופיתוח תשלם 180-232 אלף ש' לכל אחד מה-11 שאיתם הגיעו לפשרה - מתוך 36 התובעים

המרפסת שקרסה בבניין של גינדי בחדרה / צילום: גיל ארבל
המרפסת שקרסה בבניין של גינדי בחדרה / צילום: גיל ארבל

למעלה משנתיים חלפו מאז שקרסה מרפסת בבניין שבנתה חברת גינדי השקעות בחדרה, ואתמול (א') עדכנה החברה בדיווח לבורסה על הסכם פשרה עם חלק מדיירי הפרויקט.

לפי הדיווח, חברה-נכדה בבעלות מלאה של גינדי השקעות, אשר הוגשה נגדה תביעה על-ידי 36 מדיירי הבניין הסמוך לבניין שבו קרסה המרפסת, הגיעה להסכם עם 11 מתוך 36 מרוכשי הדירות. הסכם הפשרה אמור לסיים את המחלוקות בין הצדדים, והם יפנו יחד לבית המשפט לדחיית התביעה.

החברה-הנכדה של גינדי השקעות, גינדי יזום ופיתוח, התחייבה לשאת בתשלום של 180-232 אלף שקל לכל אחד מהרוכשים. התשלום ייפרע לאחר מתן פסק הדין אשר מקבל את הבקשה לדחיית התביעה.

הסכומים כבר הופרשו בדוחות כספיים של גינדי בעבר, כך שלפשרה לא תהיה השפעה על התוצאות הפיננסיות או על ההון העצמי של החברה.

החברה-הנכדה התחייבה גם כי אם תשלם בעתיד לקבוצת התובעים האחרים, אלה שאינם חתומים על הסכם הפשרה, פיצוי בסך גבוה מזה (באחוזים מהדירה) ששילמה לקבוצת 11 הרוכשים, היא תשלם לרוכשים סכום נוסף כדי להשלים את ההפרש.

אחד מסלעי המחלוקת בין החברה לרוכשים היה נושא ביטול חוזי המכר. לפי הסכם הפשרה, "במקרה שהחברה-הנכדה, למרות שאינה סבורה כי ישנה זכות חוקית או אחרת לביטול חוזי מכר עם הרוכשים האחרים, תסכים מסיבותיה שלה לביטול חוזה מכר עם מי מהרוכשים האחרים, אזי לרוכשים (שאיתם הגיעה לפשרה) תהיה זכות לבטל את חוזה המכר באותם תנאים, וזאת בכפוף לכך שישיבו את כל הסכומים שאותם קיבלו במסגרת הסכם הפשרה, צמודים למדד", נכתב בדיווח של החברה.

הפרויקט של גינדי השקעות בחדרה כלל שני בנייני מגורים זהים, בני 38 יחידות דיור כל אחד. סך העלויות של גינדי השקעות (כולל יתרת ההפרשה) בגין אירוע המרפסת נאמדו בדוחות הרבעון השלישי של 2015 בכ-42 מיליון שקל. סכום זה לא כולל סכומי שיפויים בגין עלויות, שאותם מעריכה גינדי שתקבל מהקבלן המבצע אורתם סהר, מהמהנדס האחראי או מחברות הביטוח.

 

צרו איתנו קשר *5988