ועדת הערר: משה ויגאל גינדי הסבו מקלטים למשרדים

הוועדה: "תופסק התופעה שנמשכת מיום הקמת הקניון, שבה המקלטים משמשים משרדים, מטבחים ומחסנים. הפינוי יהיה תנאי להיתר ולא לטופס 4"

קניון הזהב / צילום: איל יצהר
קניון הזהב / צילום: איל יצהר

ועדת הערר המחוזית מרכז בראשות שרון מונטיפיורי-גילן קיבלה את הערר שהגישו בעלי חנויות בקניון הזהב בראשון-לציון נגד הכשרת העבודות שביצעו משה ויגאל גינדי בקניון. הערר הוגש באמצעות עורכי הדין שלומי סהר ונועם קולודני נגד הוועדה המקומית לתכנון ובנייה ראשון-לציון וחברת "דירות יוקרה" שבבעלות משה ויגאל גינדי.

ועדת הערר קבעה בין היתר כי לא ניתן להתעלם מהיקף הבנייה בפועל בשטח הקניון הכולל מאות מ"ר שלא נכללו בבקשה להיתר הבנייה, אותו נמנעו בעלי הקניון מלפרט בחישוב השטחים.

במוקד הבקשה שהגישה חברת "דירות יוקרה" לוועדה המקומית ושאושרה על ידה, הכשרה בדיעבד של שינויים פנימיים בחלקו של הקניון, הכוללים הפחתת שטחים עיקריים והגדלת שטחי שירות כתוצאה מהקטנת חנויות והגדלת מעברים, ביטול מעבר קיים בקומת הקרקע לצורך הגדלת חנויות והריסת חלקים מהגג הקיים.

בעלי החנויות הגישו התנגדות לוועדה המקומית שדחתה את ההתנגדות ואישרה את הבקשה. על החלטה זו הגישו בעלי החנויות ערר לוועדת הערר המחוזית.

לטענת בעלי החנויות, מעברים, מקלטים ומרתפים משמשים בפועל למסחר, קומת המרתף שנועדה למקלט הוסבה למחסנים ונחסמו החלונות ופתחי האוורור והמרחבים המוגנים הוסבו לחדרי קירור ולמחסנים ללא היתר, ואין מרחבים מוגנים בניגוד לתקנות פיקוד העורף. עוד הם טוענים כי המעברים בקניון מלאים בדוכנים ואזורי ישיבה של מסעדות בניגוד לתוכנית בניין העיר.

עוד הם טוענים כי הבקשה שאושרה כוללת חריגה של 3,210 מ"ר מהשטח המותר על פי התוכנית, ואין בסמכות הוועדה המקומית להוסיף שטחים על הזכויות המקסימליות שקובעת התוכנית. לטענת בעלי החנויות אין הצדקה תכנונית לחסימת המעברים שתפגע בחנויות הסובבות, ואין הצדקה להקלות המבוקשות הכוללות אלפי מ"ר. למעשה, טוענים בעלי החנויות כי הכשרת העבירות שבוצעו תהווה עידוד עבריינות בנייה.

"אישור הג"א כבר בשלב ההיתר"

ועדת הערר ערכה סיור במקום ממנו עולה כי אכן קיימים שימושים שאינם תואמים את השימוש למרחבים מוגנים כגון משרדי הנהלה של הקניון, מחסנים ומחיצות שונות שהוקמו במרחבים אלה. "איננו סבורים כי ניתן לתת היתר לחברה מבלי שהוסדרו המרחבים המוגנים בהתאם להנחיות הג"א" קבעה ועדת הערר. "מדובר בהסדרת מצב קיים ולכן לא ניתן לדחות את הסדרת המרחבים המוגנים לשלב טופס האכלוס. לפיכך תנאי למתן היתר צריך שיהיה אישור הג"א כי המרחבים המוגנים הוסדרו כנדרש ומאפשרים שימושם לבאי הקניון בזמן חירום. הוועדה המקומית מתבקשת להעביר את ההחלטה לידיעת הגורמים המוסמכים בפיקוד העורף".

בנוסף לכך, ועדת הערר קבעה כי לא ניתן להפוך שטחים עיקריים של חנויות לשטחי שירות המשמשים מעברים, ללא בקשה להקלה ורק כדי להכשיר את המצב הבנוי בפועל. "אנו סבורים כי כאשר התוכניות קובעות את היקף שטחי השירות באופן מפורש, הגדלת שטחי השירות אינה תואמת את התוכניות החלות והיא טעונה הקלה". לפיכך קבעה וועדת הערר כי האישור שניתן על ידי הוועדה המקומית להסבת השטחים העיקריים לשטחי שירות מבוטל.

הוועדה קבעה כי חברת דירות יוקרה תתקן את בקשתה באופן שתכלול את כל השימושים הכלולים במבנה, כולל במעברים הציבוריים. הבקשה המתוקנת תוגש לוועדה המקומית שתדון בה מחדש, לרבות בהליך ההקלה.

עו"ד נועם קולודני מסר כי "החלטת ועדת הערר שמה סוף פסוק להתנהלות שבה גינדי עושים בוועדה המקומית ראשל"צ כבשלהם. הוועדה אומרת בשפה ברורה ששיטת הסלמי בה התנהלו בקניון, כאשר מוסיפים ומפקידים תוכנית על גבי תוכנית בלי לסכם את כלל ההיתרים, אינה מקובלת עליה, בפרט לעניין השימוש שנעשה במעברי הקניון.

"בעניין המקלטים, גם כאן הוועדה מודיעה על הפסקת התופעה שנמשכת מיום הקמת הקניון, בה המקלטים משמשים כמשרדים, מטבחים ומחסנים, ומודיעה כי פינוי המקלטים יהיה תנאי להיתר ולא רק תנאי לטופס 4, כפי שהוועדה המקומית בקשה לסייע לגינדי בדחיית הקץ. השריפה שהתרחשה בקניון רק לאחרונה מדגימה את המסוכנות של הנושא".

עו"ד שלומי סהר הוסיף כי המשמעות של היעדר היתר בנייה להיקף הבנייה בפועל, הינה "שעיריית ראשון-לציון מנועה מלהנפיק רישיון לניהול עסק לקניון, שכן, כאשר קיימת בנייה בלתי חוקית, חל איסור מוחלט לתת אישור מנהל ההנדסה לצורך קבלת הרישיון לניהול עסק, ואם ניתן רישיון שכזה, ניתן בחטא ובניגוד לחוק רישוי עסקים".