איך ייראה הסדר החוב השני של אפריקה ישראל?

אפריקה ישראל בדרך להסדר שני: למספרים שנזרקים לאוויר אין הרבה משמעות, לשאלות היסוד - יש

לב לבייב / סיון פרג'
לב לבייב / סיון פרג'

אפריקה ישראל  מתקדמת במהירות לקראת הסדר חוב שני. גם לאחר הסדר החוב הראשון, החברה עדיין נושאת על גבה התחייבויות פיננסיות (קרן וריבית עתידית לשלם) של 5 מיליארד שקל, ונדרשת מדי שנה לפרוע תשלומים גבוהים של 500-600 מיליון שקל לנושיה.

גם איגרות החוב שלה נסחרות לפי תשואות גבוהות לפדיון של 27%-36%, ומחיריהן מלמדים על סבירות ממוצעת של כ-50% לתרחיש שהחברה לא תוכל לשרת את חובותיה במלואם ולפי לוח הסילוקין הקיים.

להנהלת אפריקה ישראל אמנם ישנן תוכניות כיצד בכוונתה לצלוח את 2016 ו-2017, אולם שירות החוב ב-2018 ואילך אמור להתבסס בעיקר על התאוששות פעילותה ברוסיה (שמבוצעת באמצעות החברה הבת, אפי פיתוח) - תסריט שההסתברות להתרחשותו אינה נראית גבוהה בעת הנוכחית.

לאור המצב הזה, החלו באחרונה נושים מרכזיים של החברה מקרב הגופים המוסדיים, להציע להנהלה הצעות לגבי האופן שבו ראוי שייראה הסדר החוב השני. מספרים ראשוניים כבר נזרקו לחלל האוויר - בעיקר מצד המוסדיים - אולם כדרכו של כל משא ומתן, גם אלו עוד צפויים להתעדכן ולהשתנות פעמים רבות עד שייקבעו סופית, אם בכלל. אבל כדי להבין כיצד ייראה הסדר החוב של אפריקה, חשוב לפרק את המושג לרכיביו העיקריים.

היתרון הרוסי של לבייב

1. הנחת היתרון שבהסדר חוב - אפריקה ישראל היא בעיקרה חברת החזקות עם זרועות הפועלות בתחומים שונים במגזר הנדל"ן. הנחת הבסיס של אלו המנהלים את המגעים מול ההנהלה, היא שעדיפה ברירת הסדר החוב על פני פירוק החברה ומכירת נכסיה, מאחר שקיימות כיום החזקות שנסחרות בשפל (אפי פיתוח ואפריקה תעשיות), שלאורך זמן צפוי שוויין לעלות ולאפשר החזר רב יותר של החוב.

2. הנחת היתרון שבהשארת לב לבייב בחברה - בעל השליטה, לב לבייב, משמש כיו"ר של אפריקה ישראל ושל אפי פיתוח. עיקר פעילותו של לבייב בחברה מתמקדת בטיפול ובקידום הפעילות ברוסיה, וזהו הערך המוסף העיקרי שלו עבור בעלי המניות ומחזיקי האג"ח. משכך, כל עוד קיים פוטנציאל השבחה מהותי לנכסים ברוסיה, קיימים לכאורה יתרונות ברורים להמשך פעילותו של לבייב בחברה.

3. שאלת גובה החוב - אפריקה ישראל נושאת כיום קרן חוב של כ-3.6 מיליארד שקל, עליה היא נדרשת לשלם ריבית של כ-200 מיליון שקל מדי שנה. זהו סכום עצום שבכל הסדר נדרש יהיה להפחית באופן מהותי. האם בשליש? האם בחצי? האם בשני שלישים או אף יותר?

השאלה הגדולה שיצטרכו המחזיקים לשאול את עצמם, היא מהו היקף החוב המקסימלי שהחברה תוכל בתרחיש סביר לשרת, כאשר את כל יתרת החוב יהיה צורך למחוק תמורת המרה למניות. כל מהלך שיכלול השארת חוב גבוה מדי במסגרת ההסדר, כפי שקרה בהסדר החוב הראשון, יביא עמו בסבירות גבוהה להסדר חוב שלישי בתוך כמה שנים.

4. מה תהיה תרומת בעל השליטה וכמה יחזיק לאחר ההסדר בחברה - בהנחה שהמוסדיים אכן רוצים את לבייב כמוביל הפעילות ברוסיה, הרי שהם יידרשו להשאיר ברשותו נתח מסוים ממניות החברה. השאלות המרכזיות הן אם כן, כמה הוא יחזיק לאחר ההסדר והאם יסכים להזרים סכומים משמעותיים לחיזוק הונה העצמי, כפי שעשה בהסדר הראשון.

לבייב מחזיק כיום ב-48% מאפריקה ישראל וברור לחלוטין כי תמורת מחיקת 1-2 מיליארד שקל מקרן החוב, הוא ידולל בשיעור דרמטי, גם אם יסכים (מה שלגמרי לא בטוח) להזרים כמה מאות מיליוני שקלים לחברה. כך שגם אם בסופו של דבר יישאר עם 10% מהמניות, או אפילו 20%, ברור לחלוטין שאפריקה לאחר הסדר חוב שני תהיה חברה בבעלות הציבור, שלבייב יישאר מוביל מרכזי שלה בזכות רצון הציבור בכך.

צרו איתנו קשר *5988