גינדי: לבטל את זכיית מינהל מגורים ישראל במכרז דרום הקריה

קבוצת רכישה שארגנה חברת מינהל מגורים בישראל זכתה במכרז לרכישת מגרש בדרום הקריה בת"א ב-1.06 מיליארד שקל ■ גינדי החזקות טוענת כי קבוצת הרכישה זכתה במכרז שלא כדין, לא עמדה בתנאי הסף ולא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה

גינדי החזקות - מנחם, אבי,ליטל,גיא ורועי גינדי / צילום: אלי דסה
גינדי החזקות - מנחם, אבי,ליטל,גיא ורועי גינדי / צילום: אלי דסה

חברת גינדי החזקות, שהגיעה למקום השני במכרז דרום הקריה במתחם רשות השידור בתל-אביב והפסידה לקבוצת הרכישה שמובילה חברת מינהל מגורים לישראל, לא מוותרת על המכרז ודורשת לבטל את הזכייה ולהכריז עלייה כעל הזוכה במכרז.

אתמול (א') הגישה החברה עתירה מינהלית לבית המשפט המחוזי בתל-אביב, בטענה כי במסגרת הצעתה של קבוצת הרכישה (שעמדה על 1.06 מיליארד שקל) נפלו פגמים מהותיים, ולכן יש לבטלה.

בעתירה, שהוגשה באמצעות עורכי הדין יוסי בנקל ואלי כהן ממשרד ראב"ד מגריזו בנקל ושות', טוענת גינדי החזקות כי קבוצת הרכישה זכתה במכרז שלא כדין, לא עמדה בתנאי הסף של המכרז וגם לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה.

"הנזקים העלולים להיגרם לציבור וליחידי הקבוצה האמורה כתוצאה מהזכייה האמורה עלולים להיות בלתי הפיכים", נכתב בעתירה המינהלית. "קבוצת הרכישה מורכבת ממאות יחידים/משפחות, 420 במספר, אשר נראה על פניו כי רובם ככולם נעדרים את המיומנות והבקיאות הנדרשת להוציא את זכייתם במכרז מן הכוח אל הפועל".

בגינדי החזקות דורשים כי "בית המשפט הנכבד יתבקש להורות על ביטולה של החלטת ועדת המכרזים במינהל, במסגרתה ראתה לבחור בהצעתה של קבוצת הרכישה כהצעה הזוכה ולהכריז על הצעתן של העותרות כהצעה הזוכה במכרז תחתיה; לחילופין יתבקש בית המשפט הנכבד להורות על פסילת ההחלטה השגויה והחזרת העניין לטיפולה של ועדת המכרזים של המינהל, על-מנת שזו תכריז על הצעתן של העותרות, שהייתה ההצעה השנייה בטיבה, כעל ההצעה הזוכה המכרז".

"לא פגמים קלי-ערך"

בעתירה מפורטות כמה טענות על אי-עמידה בתנאי המכרז, בין היתר בשל כשלים טכניים בהגשת ההצעה עצמה - סיבה שלטענת העותרת יש בה כדי לבטל את הזכייה.

"הסטיות בהצעתה של קבוצת הרכישה מהנוסח המחייב שנקבע להגשת הצעה במכרז אינן מהוות פגמים טכניים קלי-ערך", כך בעתירה. "בהקשר זה יוער כי גם אם נצא מנקודת הנחה כי כל פגם כשלעצמו ניתן להכשירו, ולא כך פני הדברים, אזי הצטברותם של הפגמים בהצעתה של קבוצת הרכישה, שהוכרזה על-ידי המינהל כהצעה הזוכה, עולים לכדי מסה קריטית, שיש בה כדי לפסול את הצעתה.

"לכן אין גם כל מקום למחול על קיומם של פגמים אלה, מה גם שידענו כי הלכה פסוקה עמנו כי אין להקל ראש בתנאי מכרז, ועל אחת כמה וכמה מקום בו כאמור לעיל עורך המכרז, הוא המינהל, ראה לחזור ולהדגיש כי אין לסטות מהנוסח המחייב של ההצעה, ועל כן תמוה כיצד קיבלה ועדת המכרזים של המינהל את החלטתה למרות האמור בתנאי המכרז ובנוסח ההצעה".

"נטלה לעצמה חירות לא תקינה"

עוד נכתב בעתירה: "על רקע הדברים האמורים לעיל מיותר אפוא לומר כי החירות אותה ראתה ליטול קבוצת הרכישה בעצם הגשת הצעתה שלא בהתאם להנחיותיו המחייבות של המכרז היא בלתי תקינה, לשון המעטה, וצריכה לעמוד לה לרועץ, ולא היה מקום לדון אותה בנסיבות האמורות לכף זכות, לא כל שכן מקום בו יש בה כדי לפגוע בעקרונות הבסיסים של דיני המכרזים, ובראשם בעיקרון השוויון, ומשכך היה על המינהל להקפיד הקפדה יתרה בסוגיה זו".

נזכיר כי הצעתה של גינדי החזקות על סך 974 מיליון שקל דורגה במקום השני. קבוצת מינהל מגורים לישראל זכתה במכרז, לאחר שהציעה למעלה ממיליארד שקל בעבור הקרקע.

המכרז מאפשר בניית 324 דירות, לצד שטחי משרדים בהיקף של 8,010 מ"ר ושטחי מסחר בהיקף של 2,300 מ"ר. בנוסף למחיר הקרקע ולמחיר הפיתוח יצטרך הזוכה לממן גם מטלות ציבוריות כגון שיפוץ ושימור 3 מבנים טמפלריים, השלמת דרך תת-קרקעית שתחבר את המתחם למתחמים הסמוכים והקצאת 1,200 מ"ר לשימושים ציבוריים ולמקומות חניה.

תגובה: "פתטיים ומעוררי גיחוך"

מרשות מקרקעי ישראל נמסר בתגובה לעתירה כי "טרם קיבלנו את העתירה. לכשתתקבל הרשות תגיב כנדרש".

ממינהל מגורים ישראל נמסר בתגובה: "אנו מקדמים במרץ את פרויקט יונייטד שרונה במתחם המגורים והעסקים היוקרתי בישראל. הניסיונות לפגוע בפרויקט מצדה של גינדי החזקות, שהפסידה במכרז, הם פתטיים ומעוררי גיחוך".

צרו איתנו קשר *5988