מפרקת USG קפיטל: "כספי החברה וכספי הלקוחות התערבבו"

ממצאי המפרקת עולים בקנה אחד עם ממצאי רשות ני"ע, לפיהם כספי ההשקעות של לקוחות USG הועברו לחשבון החברה, ללא שבוצעה כל הפרדה בין כספי החברה לבין כספי הלקוחות וכן לקוחות החברה הזרה

חנית נוב, עו"ד / צילום: יחצ
חנית נוב, עו"ד / צילום: יחצ

"מבדיקות שביצעה המפרקת הזמנית של חברת USG קפיטל וממידע שנמסר לה מנושאי משרה בחברה (לרבות מדברי אברהם סיני ומנכ"ל החברה משה שלום) וכן מהליכים שמנהלת החברה כנגד רשות ניירות ערך, עולה תמונת מצב עגומה בדבר חשדות הרשות ביחס להתנהלות החברה. ממצאי הביקורת של הרשות מעלים כי כספי ההשקעות של לקוחות החברה הועברו לחשבון הבנק של החברה, ללא שבוצעה כל הפרדה בין כספי החברה לבין כספי הלקוחות, ואלה התערבבו עם אלה, באופן שכספי המשקיעים והלקוחות החדשים בחברה שימשו להשבת כספים ותשלומים ללקוחות קודמים בחברה, ובאופן שכספי לקוחות החברה שימשו למימון הוצאותיה השוטפות בסכום של למעלה מ-250 אלף דולר בחודש". 

כך פותחת המפרקת הזמנית של חברת USG קפיטל, עו"ד חנית נוב ממשרד נוב-קסנר, את הדוח הראשוני, והחריף, שהגישה היום (ג') לבית המשפט. 

עו"ד נוב מוסיפה כי ממידע שנמסר לה עולה בבירור כי כספי הלקוחות של חברת USG Capital Ltd BVI, הרשומה באיי הבתולה, נוהלו בחשבונות החברה, בערבוב עם כספי הלקוחות של החברה וההוצאות השוטפות של החברה - זאת בניגוד לטענות החברה כי קיימת הפרדה בינה לבין החברה הזרה, ועל כן היא אינה אחראית לכספי הלקוחות. 

לפני כשבועיים הגישה החברה בקשה לפירוק בעקבות גירעונות נטענים בהיקף 7 מיליון שקל, ומונתה לחברה מפרקת זמנית, עו"ד חנית נוב. מיד לאחר מינויה פעלה המפרקת הזמנית לאיתור נכסים או זכויות השייכים לחברה, לריכוזם ולאיסוף מידע רב ככל הניתן מנושאי המשרה בחברה, עובדיה ומשקיעיה, בדבר מצבה הכלכלי של החברה, לרבות התחייבויותיה, פרטים בדבר נושיה וכדומה. במסגרת זו נפגשה המפרקת הזמנית עם אברהם סיני; עם בא-כוח החברה, עו"ד יורם גרוס; ועם מנכ"ל החברה, משה שלום.

במהלך ינואר 2016 ערכה רשות ניירות ערך ביקורת במשרדי החברה, שלאחריה ניתנה הוראת הרשות לפיה על החברה לחדול מלאפשר ללקוחותיה לבצע מסחר באמצעות אלגוריתם ה"אלגו-טריידינג" בזירת המסחר של החברה.

על הוראה זו של הרשות הגישה החברה עתירה למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל-אביב. לתשובת הרשות לעתירה צורפו חלק ממצאי הבדיקה שערכה רשימות הכוללות את פרטי לקוחות החברה, יתרות חשבונם, מאזנים ועוד. 

לבקשת החברה הוצא צו איסור פרסום על חלקים נכבדים בתשובת הרשות. "גלובס" פנה לאחרונה לבית המשפט בבקשה להסרת צו איסור הפרסום ביחס לדוח הרשות, והמפרקת הזמנית הסכימה להסרתו, אולם טרם ניתנה החלטת בית המשפט בבקשה. 

המפרקת הזמנית מציינת בדוח כי החלקים הרלוונטיים והחסויים של ממצאי הרשות הועברו לעיונה, ו"התגלתה בהם תמונת מצבה עגומה ביחס לחשדות בדבר התנהלותה של החברה והמצגים שהציגה ללקוחות שהשקיעו את כספם במערכת המסחר שהציעה".  

עוד צוין בדוח כי ממצאי המפרקת הזמנית עולים בקנה אחד עם ממצאי הרשות, "לפיהם כספי ההשקעות של לקוחות החברה הועברו לחשבון הבנק של החברה, ללא שבוצעה כל הפרדה בין כספי החברה לבין כספי הלקוחות וכן לקוחות החברה הזרה, ואלה התערבבו עם אלה".

לפי ממצאי הרשות, כבר נכון לסוף שנת 2015 מצבה הכספי של החברה היה בכי רע, כאשר לחברה הייתה יתרת מזומן של כ-6 מיליון שקל וחובות כלפי לקוחות בסך של כ-16 מיליון שקל, כך שלמעשה החברה הייתה בגירעון של כ-10 מיליון שקל. כעבור כ-5 חודשים בלבד, ערב בקשת הפירוק, היתרה בחשבון הבנק של החברה עמדה על שקלים בודדים בלבד, כאשר כחודש לפני כן לא כובדו בקשות של לקוחות למשוך את כספיהם.

"ממידע שהגיע למפרקת הזמנית עולה כי אף המניות בחברה הזרה נמכרו ללא תמורה למר תומר סיני על-ידי מר איתמר פטישי. למרות זאת, המניות לא הועברו בפועל על-ידי מר פטישי למר סיני. במקביל התברר כי בפועל חל ערבוב כספים בין החברה לבין החברה הזרה, וכי כאשר ביקשו לקוחות של החברה הזרה למשוך את כספם - הם נמשכו מהחברה ולהפך - כספים של לקוחות החברה הזרה הופקדו בחשבון החברה", כותבת עו"ד נוב בדוח.

עוד היא מוסיפה "כי החברה הזרה אמורה הייתה לשלם לחברה הוצאות תפעול, אשר לא ברור אם שולמו. בנוסף, היה בבעלות החברה הזרה חשבונות בנק (בשליטתם של מר פטישי), אשר לא ברור היכן הם מצויים ומה הכספים המצויים בהם ו/או הועברו מהם. לדברי מנכ"ל החברה, מר אברהם סיני הצהיר בפניו ובפני דירקטוריון החברה כי החברה הזרה אמורה להעביר סכומים נכבדים לכיסוי התחייבויות החברה, שכן החברה שילמה כספים במקום ועבור החברה הזרה, אולם בפועל לא הועברו כספים". 

יתרה מכך, מציינת עו"ד נוב, עולה בבירור כי כספי הלקוחות (בין של החברה ובין של החברה הזרה) נוהלו בערבוב בחשבונות החברה יחד עם ההוצאות השוטפות של החברה, באופן שכספי הלקוחות שימוש למעשה למימון הוצאות החברה בסכום של למעלה מ-250 אלף דולר בחודש.

המפרקת הזמנית מציינת בדוח כי אספה וממשיכה לאסוף בימים אלה מידע ביחס להתנהלות החברה, קשריה עם החברה הזרה ומצבה הכספי טרם הגשת בקשת הפירוק, תוך בדיקת טענותיה הקשות של הרשות - ותגיש בימים הקרובים את ממצאיה.

באשר לעובדים שהועסקו על-ידי החברה טרם הגשת בקשת הפירוק, אלה פוטרו על-ידי החברה וקיבלו בהתאם מכתבי פיטורים עוד טרם ניתן צו הפירוק. למפרקת הזמנית נמסר כי עובדים אלה לא קיבלו את משכורות חודש אפריל ומאי 2016. בתשובה לפניות רבות של עובדי ונושי החברה בגין חוב החברה אליהם, הנחתה ומנחה המפרקת הזמנית את אלה להגיש תביעת חוב. 

ממידע שנמסר למפרקת הזמנית עולה כי החברה מוחזקת במלואה על-ידי חברת אטלנטיק ברוקר אינטרנשיונל ייעוץ השקעות בע"מ, וכי בעל המניות היחיד בחברת האם הוא עודד אנטר המתגורר בצרפת. לחברת-האם יש אחזקות מלאות בשתי חברות נוספות: USG קפיטל השקעות בע"מ ושיא ברוקר המכללה ללימודי שוק ההון בע"מ, אשר נמסר כי אין להן כל פעילות ונכסים.

ממסמכים שנמצאים בידי המפרקת הזמנית עולה כי החברה נרכשה לפני כשנה בלבד על-ידי אברהם ותומר סיני מאיתמר פטישי ללא תמורה, וכי לפני כחודשיים העבירו אברהם ותומר סיני את מלוא אחזקותיהם בה לאנטר, אף זאת ללא תמורה. 

עוד נמסר למפרקת כי איתמר פטישי הוא הבעלים של חברת USG Capital BVI Ltd, הרשומה באיי הבתולה.

המפרקת הזמנית מפרטת בדוח את היקף הכספים שנתפסו על-ידה ומציינת כי לאחר מינויה היא נפגשה עם נושאי משרה בחברה לצורך קבלת מידע בדבר מצבה הכלכלי של החברה, ובכלל זה נפגשה עם סיני, אשר ניהל בפועל את החברה בשנה האחרונה יחד עם בנו תומר סיני, ובידו מצוי מידע על התנהלות החברה ותפקודה. במסגרת פגישה זו נמסר למפרקת הזמנית סך של 9,100 דולר במזומן, אשר לטענת סיני התקבל בחברה טרם מתן צו המינוי, על-ידי לקוח של החברה שביקש להשקיע כספים אלה. סכום זה הופקד בקופת הפירוק. 

כמו כן, במעמד הפגישה עם סיני, נמסרו למפרקת הזמנית שתי המחאות בסך של 207,000 שקל כל אחת, שניתנו לפקודת תומר סיני על-ידי איתמר פטישי, במסגרת מכירת מניות החברה על-ידי איתמר פטישי למר תומר סיני באמצעות חברת-האם, אשר אחת מהן נפרעה בקופת הפירוק באופן חלקי על-ידי פטישי, והשנייה מתועדת לחודש הבא.

ממידע שנמסר למפרקת הזמנית מאברהם סיני, טרם הגשת בקשת הפירוק נשלחה הוראה לבנקים בהם היו לחברה חשבונות, בדבר העברת יתרת הכספים לחשבון בנק בנאמנות על-שם עו"ד יורם גרוס וסגירת החשבון. לדברי סיני, חשבון הנאמנות נפתח לצורך ריכוז כספי החברה בחשבון בנק אחד על-מנת לסגור את כל חשבונות הבנק של החברה טרם הגשת בקשת הפירוק.

המפרקת הזמנית הנחתה את עו"ד יורם גרוס להעביר לקופת הפירוק את כל הכספים שהועברו לחשבון הנאמנות, ועד כה הועבר לחשבון הנאמנות סך של 14,910 שקל בלבד, אשר הועבר לקופת הפירוק. מדובר כמובן בסכומים זעומים ביחס לעומק הבור הכספי הנטען בחברה.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא דין וחשבון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988