קריסת אורבנקורפ: מחזיקי האג"ח נערכים להסדר נושים

עו"ד גיסין, המנהל המיוחד שמונה לחברת הבנייה הקנדית, הדגיש כי הסדר עדיף על פירוק החברה, שיפריע בהליכים למכירת הנכסים של החברות הבנות בקנדה

אלן ססקין / צילום: מצגת החברה
אלן ססקין / צילום: מצגת החברה

עו"ד גיא גיסין, המנהל המיוחד שמונה לחברת הבנייה הקנדית אורבנקורפ אינק, מתכנן להגיש בעוד כשבועיים בקשה לגיבוש הסדר נושים עקרוני לחברה, וזאת למרות שכלל לא ברור כמה חוב תוכל החברה להשיב לנושיה, ובראשם מחזיקי האג"ח.

אורבנקורפ  שבבעלות אלן ססקין גייסה בדצמבר 181 מיליון שקל בהנפקת אג"ח ראשונה בת"א, אך קרסה במפתיע חודשים לאחר מכן. בחודש שעבר מונה עו"ד גיסין כמנהל מיוחד לחברה, ובתום החודש הראשון לכהונתו הגיש לביהמ"ש דוח על פעילותו, וביקש 90 יום נוספים להשלמת עבודתו. בתום דיון שהתקיים היום אצל סגן נשיאת ביהמ"ש המחוזי בת"א, השופט איתן אורנשטיין, נקבע כי לנוכח פגרת ביהמ"ש, החלה בחודש אוגוסט, יקבל עו"ד גיסין תקופה ארוכה יותר להשלמת עבודתו, של 120 יום, קרי עד 22 בספטמבר.

בדיון היום הדגיש עו"ד גיסין כי הפעולה המשפטית הנכונה עבור מחזיקי האג"ח היא לא לפעול לפירוק החברה, אלא לפעול להשגת הסדר נושים, שלאחריה יפעל המנהל המיוחד למיצוי זכויות התביעה של הנושים מול גורמים אפשריים שהיו מעורבים בהנפקת אורבנקורפ בבורסה.

עו"ד גיסין הסביר כי פירוק החברה יפריע בהליכים למכירת הנכסים של החברות הבנות בקנדה, בעוד שבחירה באופציה של מימוש שעבודים אינה שווה כלום, מאחר שלנכסים המשועבדים אין לפי שעה כל ערך. לכן הפתרון הנכון הוא הסדר חוב, שבו נעשה בירור ובדיקה של זכויות התביעה. בא כוחו של ססקין לא הביע התנגדות לבקשות גיסין, והן אושרו בסיום הדיון בידי השופט אורנשטיין.

בבקשה למתן הוראות, שהגיש עו"ד גיסין לביהמ"ש לקראת הדיון, נכתב כי הסדר יאפשר לדעתו שמירה מיטבית על גמישות מול נושי הקבוצה השונים עד לבירור ומיצוי מלא של זכויות הנושים השונים, לרבות בירור נסיבות קריסת הקבוצה.

"בשלב זה, המידע לגבי שווי נכסי הקבוצה, ההתחייבויות בגינן והאפשרות להעלאת תמורת מימושם טרם ידועה והובררה עד תומה", כתב עו"ד גיסין בבקשה. לפיכך, הוא טוען כי חלופת פירוק, לא רק שלא תאפשר את ביצוע המהלכים כמפורט בבקשה, אלא גם תחייב פנייה נפרדת לביהמ"ש בקנדה, שאינה במסגרת ההסכמות שאליהן הגיע עם נאמן ביהמ"ש בקנדה, ואשר קיבלו תוקף מביהמ"ש בטורונטו.

בבקשה למתן הוראות, מספר עו"ד גיסין על הפעולות שנקט בקנדה להשגת שיתוף פעולה עם הנאמן שמינה ביהמ"ש המקומי לחברות הבנות של אורבנקורפ, וכן על הפעולות שנקט בישראל מול הגורמים שהיו קשורים להנפקת אורבנקורפ: רואי החשבון של חברת האג"ח (ברייטמן אלמגור זוהר, נציגת דלויט בישראל), חתם ההנפקה (איפקס הנפקות), רשות ני"ע, דירקטורים לשעבר, חברת מידרוג שדירגה את ההנפקה, נאמן האג"ח ועוה"ד השונים, שליוו את אורבנקופ בפעילותה בישראל.

עו"ד גיסין מציין, כי בפגישות התקבלו עשרות אלפי עמודים, לרבות חומר חשבונאי, ניירות עבודה, הערכות שווי, נתונים פיננסיים ברמות שונות של דיוק, העתקי הסכמים ותכתובות עם נושאי משרה ועם רשות ני"ע.

לדבריו, מעיון ראשוני בחומרים ניכר כי קיימות מספר נקודות מהותיות אשר יידרשו לבחינה מעמיקה בהמשך, ובין היתר: התחייבויות בעל השליטה ססקין להעמדת כספי מימון לחברה (בהתאם לתשקיף) ולהמחאת זכויות לקבלת הלוואות מחברות אחרות בשליטתו, הצגת שווי הנכסים הגיאותרמיים, משיכות כספים מחשבונות החברה והקבוצה סמוך לאחר ההנפקה, עסקאות מימון ושעבוד נכסים, ומצבו הכלכלי של ססקין לפני ההנפקה והיקף הגילוי על כך.

צרו איתנו קשר *5988