ביהמ"ש: חברת מגדל הזוהר של דודי אפל תימכר למשפחת דיין

הנכס העיקרי של החברה הוא מיזם פינוי-בינוי גדול בשכונת גיורא בגבעת-שמואל, לצד קרקעות במקומות אחרים בארץ ■ היזם משה אהרוני: "שוקל לערער לעליון"

שכונת גיורא. עונש מאסר לאפל / צילום: תמר מצפי
שכונת גיורא. עונש מאסר לאפל / צילום: תמר מצפי

הסדר הנושים של חברת מגדל הזוהר הגיע לסיומו: שופט בית המשפט המחוזי בתל-אביב, איתן אורנשטיין, הפך את ההסדר שאושר על-ידי השופטת ורדה אלשיך, וקבע כי חברת מגדל הזוהר שהייתה בבעלות דודי אפל, ושנכנסה להקפאת הליכים, תירכש על-ידי חברת הרברט סמואל על הים בע"מ שבבעלות משפחת דיין, ולא על-ידי היזם משה אהרוני.

זאת, לאחר שהמנהל המיוחד לחברת מגדל הזוהר, עו"ד ארז חבר, קיבל הצעה חדשה שלכאורה עדיפה על זו של אהרוני. מעניין כי אחד היועצים החיצוניים לחברה הרוכשת הוא דודי אפל בעצמו.

חברת מגדל הזוהר שבבעלות דודי אפל נקלעה לקשיים כלכליים, ובתחילת 2011 ניתן לה צו פירוק, ועו"ד חבר מונה כמפרק זמני לחברה. נגד החברה הוגשו מספר תביעות חוב, מתוכן אושרו תביעות בסך מצטבר של 307 מיליון שקל, מתוכן 132 מיליון שקל לרשויות המס.

הנכס העיקרי של חברת מגדל הזוהר הוא פרויקט פינוי-בינוי בשכונת גיורא בגבעת-שמואל, שבו זכתה החברה בשנת 1998 לבניית אלפי יחידות דיור. לימים נטען כי המכרז לווה במתן שוחד על-ידי אפל לבכיר ברשות מקרקעי ישראל, ועל רקע זה ריצה אפל עונש מאסר בפועל, והמכרז בוטל.

החברה הגישה עתירה, בה דרשה לחייב את רמ"י לפעול על-פי תוצאות המכרז. נוכח הליכי הפירוק עוכבה החלטה בעניין גורל הפרויקט, ונותר על כנו צו מניעה שאוסר על רמ"י לבצע כל פעולה ביחס לפרויקט. לאחר אישור הסדר הנושים עם אהרוני ב-2012 נתגלעה מחלוקת בין רמ"י לאהרוני באשר לעצם הזכייה ומימוש המכרז וביחס למספר הדירות המאושרות לבנייה בפרויקט.

נכסים נוספים של החברה הם מגרש בשכונת גני אביב בלוד המשועבד לבנק הפועלים, מגרש שעליו נבנה קניון בלוד שחלקו נמכר לצדדים שלישיים, זכויות בקרקעות במושבים צפריה, אחיעזר, יגל וגינתון וקרקע בחוף הכנרת עם בעלים נוספים.

הסדר הנושים לא התממש

כאמור, ביולי 2011 אושר הסדר נושים עם היזם משה אהרוני, לפיו ירכוש את החברה וחלק מנכסיה בתמורה ל-330 מיליון שקל בסך-הכול. ההסדר הותנה בשני תנאים מתלים, שהם קבלת אישור בית המשפט להסדר הנושים וחתימה מול רמ"י ביחס לקיום המכרז בשכונת גיורא. בינואר 2012 אישרה השופטת אלשיך את הסדר הנושים.

חרף מגעים בין הצדדים, טרם נחתם הסכם מול רמ"י, התנאי המתלה לא התקיים, והסדר הנושים לא התממש. אהרוני והמנהל המיוחד הגיעו למתווה מחודש הכולל מימוש הנכסים שאינם קשורים לפרויקט בשכונת גיורא בגבעת-שמואל, אך בטרם זה אושר, הוגשה בפברואר 2016 הצעה חדשה לרכישת מניות החברה על-ידי חברת הרברט סמואל על הים, המיוצגת על-ידי עו"ד טל בננסון, שבעקבותיה כינס המנהל המיוחד אסיפת נושים, שהנושה העיקרי בה הוא רשות המסים.

ההצעה החדשה כוללת תשלום של 180 מיליון שקל תמורת מניות החברה, 80 מיליון שקל שאינם מותנים, ובתמורה מניות החברה יועברו על שם החברה וגם הקרקעות בגני אביב, הקניון בלוד והקרקע בטבריה, שהן נקיות מזכויות צדדים שלישיים. 100 מיליון שקל יהיו מותנים בהכרה בזכויות החברה בקרקעות במושבים שמצבן אינו ברור ברורות בגלל בג"ץ הקשת המזרחית, וכן בתוצאות פסק דין שאמור להתקבל בעניין סכסוך משפטי של מגדל הזוהר מול חברת "דבר פשוט בע"מ".

פיצויים בגובה 10% מהתמורה

אהרוני התנגד לקבלת ההצעה החדשה ועמד על קיום הסדר הנושים שאין הצדקה לביטולו. לטענתו, אמנם התמורה בהצעה החדשה לכאורה גבוהה יותר, אך יש להביא בחשבון כי ביטול ההסדר הקיים מהווה הפרת חוזה, שבעקבותיה הוא זכאי לתבוע פיצויים לרבות פיצויים מוסכמים בגובה 10% מהתמורה הכוללת. עוד טען כי ההצעה החדשה אינה אלא "כסות" לדודי אפל, שהיה הגורם שהביא לקריסת חברת מגדל הזוהר.

השופט אורנשטיין דרש מרשות המסים לגבש עמדתה בעניין, וזו החליטה כי היא מצדדת בהצעה החדשה לאור עדיפותה הכלכלית. כך גם היועץ המשפטי לממשלה שהתבקש אף הוא לחוות דעה.

לפיכך ביטל השופט אורנשטיין את הסדר הנושים שנחתם עם אהרוני, קיבל את ההצעה החדשה והבהיר כי המנהל המיוחד ישיב לאהרוני את הערבות בסך 8 מיליון שקל שהעמיד. הוא הוסיף כי לאהרוני עמדת הזכות להגיש תביעת פיצויים.

מטעמו של אהרוני נמסר: "בית המשפט פתח אחרי 4 שנים הסדר נושים בגין פער זעום בהצעה. אנו לומדים את ההחלטה ושוקלים לערער לעליון".