מאיומים למעשים: שפ"מ עתרה נגד מכרז הפרסום של תאגיד השידור

במקביל נדחה זאת הפעם השנייה מועד הגשת המסמכים במכרז כדי לענות על עוד שאלות הבהרה

חברת שפ"מ (שידורי פרסומות מאוחדים) עוברת מאזהרות למעשים: ל"גלובס" נודע כי אתמול (ד') הגישה החברה עתירה מינהלית לבית המשפט המחוזי בתל-אביב, בה היא מבקשת מבית המשפט להורות על ביטול הכללים החדשים שאימץ תאגיד השידור הציבורי.

שפ"מ מבקשת כי הכללים הקודמים - כללי רשות השידור - יחולו על המכרז לזיכיון זמן הפרסום של התאגיד. לחליפין מבקשת שפ"מ לתקן את הכללים החדשים, כך שיתווסף להם איסור על השתתפותם של מפרסמים במכרז; או לתקן את תנאי המכרז עצמו, כך שיאסור על השתתפות מפרסמים או להוציא צו המורה על לתאגיד לתקן את תנאי המכרז. בנוסף מבקשת שפ"מ צו ביניים לעצירת המכרז.

אחרי הגשת העתירה העלה השופט את סוגיית הסמכות העניינית לדון בבקשה, מאחר שלא מדובר בענייני מכרזים אלא בתקיפות החלטת המועצה. הצדדים התבקשו להביע את עמדתם עד יום חמישי.

כזכור, עד למכרז הנוכחי אסור היה למפרסמים ופרסומאים לקחת חלק בהתמודדות על שיווק זמן הפרסום של תאגיד השידור. מי ששיווקה את זמן הפרסום של רשות השידור בתחום הרדיו למעלה מ-20 שנה הייתה חברת שפ"מ.

כידוע, בחודשים האחרונים קורם עור וגידים תאגיד השידור הציבורי. התאגיד מעוניין להתקשר עם זכיין שישווק את זמן הפרסום ברדיו ובטלוויזיה תחת כללים חדשים שאומצו.

בשפ"מ טוענים - טענה שהתאגיד לא מקבל - כי חוקי רשות השידור לא בוטלו עם חקיקתו של חוק תאגיד השידור, ולפיכך המגבלות שחלו במסגרת החוק קיימות גם כעת.

מהעתירה עולה כי מועצת התאגיד הודיעה לשפ"מ כי בימים אלה המועצה עמלה על הכנת כללים שיהוו "סייגים והרחבה" ויחייבו את הזוכה במכרז, אולם לטענת שפ"מ, מדובר בהתנהלות תמוהה, שכן אותם כללים וסייגים שיצורפו לא יהיו ידועים למתמודדים בעת הגשת המכרז.

עוד נטען כי הנושא כבר נדון בעבר בבית המשפט, שקבע איסור גורף על השתתפותם של מפרסמים ופרסומאים במכרז.

בתאגיד מתייחסים לטענה זו ואומרים כי בשל לוחות הזמנים שמחייבים את תחילת השידורים, נדרש התאגיד לפרסם את המכרז מתוך ידיעה שכאשר תמונה המועצה, היא תקבע כללים, והדבר צוין מפורשות במסמכי המכרז.

בעוד שפ"מ מנסה לעצור את המכרז, תאגיד השידור עצמו דוחה את הגשת המסמכים בפעם השנייה, וזאת כדי להמשיך ולתת הבהרות לשאלות נוספות שממשיכות לעלות מקרב גורמים המתעניינים בהתמודדות על הזיכיון.