פרופ' ברנע יכריע כמה יקבלו מחזיקי מניות המיעוט של אלון רבוע כחול

השופט, שהקציב לברנע 14 יום, הורה על כינוס אסיפות של הנושים ובעלי המניות לאישור הסדר החוב

אמיר ברנע / צילום: תמר מצפי
אמיר ברנע / צילום: תמר מצפי

פרופ' אמיר ברנע יכריע מהו שוויה של חברת ההחזקות אלון רבוע כחול לפני השלמת הסדר החוב שלה, ומהו שווי התמורה שתשולם לבעלת השליטה, קבוצת אלון, במסגרת ההסדר. כך קבע אתמול סגן נשיא ביהמ"ש המחוזי מרכז שבלוד, השופט אילן שילה, שהקציב לפרופ' ברנע 14 ימים להשלמת חוות דעתו בנושא.

במקביל, הורה השופט שילה על כינוס אסיפה של הנושים הפיננסיים (הבנקים ומחזיקי אג"ח ג') לאישור הסדר החוב של החברה, ועוד קודם לכן תכונס אסיפה של מחזיקי האג"ח, שבה יוחלט כיצד יצביע נאמן הסדרה עבור כלל המחזיקים.

לצד הנושים, קבע השופט כי גם בעלי המניות של אלון רבוע כחול יתכנסו להצבעה על הסדר החוב, למרות שלפי החלטת השופט הוא אינו מתחייב לקבל את הכרעתם בעת שישקול באופן סופי את אישור הסדר החוב.

הסדר החוב של אלון רבוע כחול קובע כי איש העסקים מוטי בן משה יקבל בעלות מלאה על חברת ההחזקות, תמורת הזרמת סכום של עד 900 מיליון שקל לקופתה (לצורך תשלום לנושים הפיננסיים), ותשלום של עוד 115 מיליון שקל לבעלת השליטה, קבוצת אלון, כנגד הלוואות הבעלים שהעניקה בעבר לאלון רבוע כחול, בסכום של 170 מיליון שקל, ותמורת מניות השליטה שבבעלותה (72.7% מהון החברה הבת).

הסכום שיזרים בן משה לקופת אלון רבוע כחול זכה לתמיכה מוקדמת של הבנקים ומחזיקי האג"ח, והשופט אף מציין בהחלטתו, כי "ככל הנראה האסיפות יאשרו את ההסדר".

עם זאת, המחלוקת העיקרית שנותרה היא באשר לשאלה איזה חלק מהתמורה שמשולמת לבעלת השליטה יש לייחס למניות שבידיה, וכנגזרת מכך מה תהיה התמורה לבעלי מניות המיעוט.

בן משה גרס, כי החברה חדלת פירעון, ולכן שווי מניותיה הוא אפס, אולם הסכים להעניק לבעלי מניות המיעוט סכום של 2 מיליון שקל. מנגד, גרסו בעלי מניות מהציבור כי שווי התמורה להם אמור לעמוד על כ-22 מיליון שקל, ואילו החברה הציעה נוסחת פשרה לחישוב הסכום, שממנה ניתן לגזור תמורה של 3-7 מיליון שקל למיעוט.

כעת יידרש הפרופ' ברנע לסוגיה, ודעתו תקבל כנראה משקל מהותי מהשופט, במטרה להביא לסיום מהיר, הן של הסדר חוב זה והן של מכירת החברה הבת לשעבר מגה קמעונאות, לידי הרשת המתחרה יינות ביתן.