קבוצה של בעלי מניות ב"דן": למנוע יישום צו בוררות שפוגע בנו

פסק הבוררות, שניתן ע"י השופט בדימוס עמירם בנימיני, מורה לחברה להעביר לכל אחד מ-24 גמלאי "דן" 1,000 מניות של החברה

אוטובוס דן / צילום: תמר מצפי
אוטובוס דן / צילום: תמר מצפי

קבוצה של בעלי מניות בחברת התחבורה "דן", בראשות חברת "ספיר החושן" המחזיקה ב-10% ממניות "דן", עתרה בשבוע שעבר לבית המשפט המחוזי בתל-אביב בבקשה למנוע את יישומו של פסק בוררות שניתן לאחרונה בסכסוך בין "דן" לבין 24 גמלאים של החברה, שמעניק לגמלאים מיליוני שקלים ומניות של החברה. זאת, בטענה כי יישום פסק הבוררות, שניתן על-ידי השופט בדימוס עמירם בנימיני, יביא לפגיעה קשה וחמורה בקניינם, בכספם ובזכויותיהם של בעלי מניות אחרים ב"דן".

ב-31 במארס 2016 ניתן כנגד "דן" פסק בוררות על-ידי השופט בנימיני, המורה לה, בין היתר, להעביר על שמם של כל אחד מבין 24 הגמלאים 1,000 מניות של החברה (מבין מניות רדומות שבבעלות החברה), ובכך להפוך אותם (שוב) לבעלי מניות בחברה, באופן שמדלל את שיעור החזקתם של כל יתר בעלי המניות האחרים בחברה; וכן (ב) לשלם לאותם 24 בעלי מניות לשעבר (ולהם בלבד) דיבידנדים בסכום כולל של מיליוני שקלים רבים.

רשימת 24 הגמלאים כוללת, בין היתר, את עופר ניב, יהודה ג'ורג', יאיר ניסים, שלמה רוזן, אריה פיינהולץ ואריה ברוך.

באמצעות עורכי הדין עופר צור, עופר פליישר ומעיין מלמד ממשרד גורניצקי ושות', טוענים בעלי המניות העותרים, המחזיקים כ-37% ממניות "דן", כי "פסק הבוררות, שהם לא היו צד לו, מתיימר לקבוע קביעות עובדתיות ומשפטיות הכובלות לכאורה את כל בעלי המניות בחברה, נוטל מהם כספים וזכויות, ופוגם בהסתמכות של בעלי המניות בחברה על קיום מסמכי היסוד של החברה".

לדברי העותרים, פסק הבורר "מקעקע את הציפייה הלגיטימית של כל יתר בעלי המניות בחברה כי תקנון החברה (החוזה בין בעלי המניות בחברה - בינם לבין עצמם) יקוים ככתבו וכלשונו, ולמעשה מפר את התקנון".

"הנזק גדול משיעור ההחזקות"

לפי העתירה, "הבורר הורה - הלכה ולמעשה - על ביצוע שינויים רטרואקטיביים (פוגעים ומזיקים) בזכויותיהם ובקניינם האישי של כל אחד ואחד מכל יתר בעלי המניות של החברה, בדגש על חברת ספיר החושן - אשר שיעור החזקותיה במניות החברה גדול פי 100 משיעור ההחזקות של כל אחד מיתר המבקשים כאן, ולפיכך גם נזקה גדול הרבה יותר".

בעתירה מבקשת קבוצת בעלי המניות מבית המשפט להוציא צו האוסר לבצע כל פעולה ליישום פסק הבוררות, אשר יש בה כדי לקפח אותם או לפגוע בזכויותיהם. עוד מבקשים בעלי המניות מבית המשפט כי יאסור על העברת המניות על שמות 24 הגמלאים, ולהורות להימנע מלפעול בכל צורה אחרת שתקנה להם זכויות בחברה.

"בסך-הכול הדברים הם פשוטים: פסק הבוררות (ככל שלא יבוטל) מחייב לכל היותר רק את החברה, ולא את בעלי המניות. פסק הבוררות אינו יכול לפגוע בזכויות ואינטרסים של מי שלא היה צד לבוררות ולא היה לו יומו בבוררות... לפיכך, ומחמת שלא ניתן לפגוע בזכויות של צד ג' שלא היה צד להליך הבוררות; לא הסכים לקיום הליך בוררות; ולא נתן הסכמה לזהות הבורר; ואפילו לא התבקש להצטרף להליך - אזי כל תוצאה שפוגעת בו כאמור אינה ישימה כלפיו".

העותרים מציינים כי טרם פתיחת ההליך הם ביקשו את חוות-דעתו של פרופ' שרון חנס, מבכירי המומחים לדיני התאגידים בישראל, בשאלה האם תוצאת הליך הבוררות האמור מהווה פגיעה ישירה ומובחנת בזכויות אישיות של בעלי המניות הקיימים של החברה (להבדיל מהפגיעה בחברה).

"פרופ' חנס בחן את הדברים ומצא כי תוצאות פסק הבוררות פוגעות פגיעה ישירה וגורמות נזק ישיר לכל בעלי המניות בחברה... אין מדובר רק בהוראות פסק הבוררות בנוגע לדיבידנד. פגיעה ישירה בזכויות בעלי המניות האחרים מצויה גם בסעד ההקצאה מחדש של מניות החברה לתובעים".

העותרים כותבים כי אלה הן "מילים ברורות, שאינן מותירות מקום לספק באשר לפגיעה הקשה והבלתי סבירה במבקשים, ובעיקר כאמור בספיר החושן, המחזיקה לבדה ב-10% ממניות החברה, ומשכך הפגיעה בה ונזקה גדולים פי 100 ויותר מנזקו של כל בעל מניות אחר בחברה".

מחברת "דן" נמסר כי "לפני כחודש (ביום 14.6.2016) הגישה 'דן' בקשה לביטול פסק הבוררות נשוא ההליך אליו מתייחסת פנייתכם, והיא עומדת על האמור בבקשתה זו".