רשות ההגבלים לממשלה: להתייעץ איתנו לפני שנותנים רישיונות

הגופים שיחויבו בהתייעצות עם הממונה בטרם יעניקו רישיונות בתחום התשתיות: משרדי האוצר, התחבורה, התשתיות, האנרגיה, הבריאות, הרשות השנייה ומועצת הכבלים

מיכל הלפרין / צילום: איל יצהר
מיכל הלפרין / צילום: איל יצהר

משרד האוצר, משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, הממונה על ענייני הנפט במשרד התשתיות, הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו, המועצה לשידורי כבלים ולשידורי לוויין ומשרד הבריאות - כל משרדים הממשלה הללו יחויבו מעתה להתייעץ עם הממונה על ההגבלים העסקיים, בטרם הם מעניקים רישיונות וחותמים על חוזים עם גופים עסקיים בתחום התשתיות במדינה.

רשות ההגבלים העסקיים בראשות עו"ד מיכל הלפרין פרסמה היום (ב') לראשונה את רשימת הזכויות - רישיונות וחוזים בתשתיות חיוניות - שיחייבו את משרדי הממשלה הרלבנטיים להתייעץ עם הממונה לפני ההקצאה שלהם.

הפרסום נעשה במסגרת יישום חוק הריכוזיות (החוק לקידום התחרות ולצמצום הריכוזיות) שנחקק בשנת 2013, אשר קבע כי הממונה יפרסם רשימה של זכויות, שבטרם הקצאתן על-ידי המדינה" יחויבו הרשויות המקצות להיוועץ בממונה על הגבלים עסקיים על-מנת להבטיח כי בהקצאת הזכויות יישקלו גם שיקולי תחרות.

פרסום הרשימה מתאפשר לאחר שרשות ההגבלים סיימה את השלב הראשון בעבודת מטה שנערכה בה, במסגרתה פנתה הרשות ל-11 רגולטורים שונים - ובהם משרד האנרגיה, משרד התקשורת, משרד התחבורה, משרד האוצר ומשרד הבריאות - על-מנת לשמוע את עמדתם ביחס להכללת זכויות שהם אחראים להקצאתם ברשימת הזכויות.

רשות ההגבלים בחנה היכן עלולות להתעורר שאלות של תחרות, אך עדיין אין לה דריסת רגל בהם. בהמשך לכך התגבשה רשימת זכויות המחייבות היוועצות עם הרשות, ובין היתר בתחום התקשורת יידרש משרד התקשורת להתייעץ עם הממונה בטרם הוא מקצה רישיונות לשידורי טלוויזיה לכלל הציבור, לדוגמה, הענקת רישיונות שידור לערוץ 10 וערוץ 2. בנוסף תידרש התייעצות בהענקת רישיון לתקשורת נייחת, רישיון לסלולר ורישיון לשידורי כבלים ולוויין.

בתחום התשתיות, כל הקצאת רישיונות להולכה וחלוקה בתחום הגז הטבעי וזיכיונות בים המלח תחייב התייעצות. כך גם רישיונות להקמת נמלים והחזקה והפעלה של כבישי אגרה בתחום התחבורה ועוד.

שיקולי תחרות ענפית

מדובר במהלך דרמטי בשוק, שמציב את רשות ההגבלים העסקיים בזירות בהן לא הייתה לה דריסת רגל קודם לכן. בעבר, עצם הקצאת רישיון על-ידי משרד ממשלתי לגוף עסקי לא נבחנה על-ידי רשות ההגבלים העסקיים. כעת, כל הקצאה כזאת, הכלולה ברשימה שפרסמה הרשות, תחייב קבלת עמדת הממונה.

בעבר לא נבחן שלב ההקצאה הראשונית של הרישיון או הזכויות על-ידי הרגולטור תחת זכוכית המגדלת של התחרות. ככלל, לרשות הייתה סמכות לבחון את הפגיעה בתחרות בשלבים מאוחרים יותר, בהם גופים בעלי רישיונות בתחום מסוים ביקשו להתמזג, למשל - אז לעתים היה קשה לשנות את המפה העסקית, והריכוזיות כבר הייתה עובדה קיימת, לאור ההקצאה הראשונית של הרישיונות. מעתה כבר בשלב הקצאת הרישיונות ייבחנו שיקולים של תחרות ענפית.

על-פי חוק, לממונה אין זכות וטו, והוא אינו יכול לעצור את ההקצאה, אולם חוות-דעתו תתפרסם באתר רשות ההגבלים ותאפשר למי שנפגע מהחלטת הרגולטור לתקוף את ההליך בבית המשפט. לעניין זה יש השפעה משמעותית על הסדרת השוק בתחומי התשתיות והענקת זכויות במשאבי המדינה. במקום לתקוף החלטות בדיעבד, לאחר שהשוק כבר מוסדר, והרישיונות ניתנו - שלב מאוחר מדי לעתים - ניתן יהיה לעצור את הענקת הרישיון בשלבים המוקדמים. בנוסף, עצם שקילת שיקולי התחרות מראש עשויה לסייע בצמצום הריכוזיות במשק.

הרשות הודיעה כי הרשימה שפורסמה היום אינה רשימה סגורה, וכי היא ממשיכה לבחון את הצורך בהכללת זכויות נוספות ברשימת הזכויות. "בהתחשב בראשוניותו של ההליך, הרשות תבחן בעתיד את הצורך בתיקונים נדרשים ברשימה, בין היתר בהתחשב בהיקף ובאופי המקרים שיגיעו להתייעצות עם הממונה כתוצאה מפרסומה", נכתב בהודעת הרשות.

קידום תחרותיות

חוק הריכוזיות העניק לרשות הגבלים עסקיים סמכויות בשני נושאים: האחד - הממונה על ההגבלים העסקיים משמשת כיו"ר ועדת ריכוזיות לבחינת הקצאת רישיונות וזכויות אחרות בתשתיות חיוניות לגופים שנמצאים ברשימת הגופים הריכוזיים, מתוך נקודת מבט של ריכוזיות כלל-משקית (כלומר האם יש למנוע הקצאה של זכות לגוף פרטי שהוא מאוד ריכוזי ברמה הכלל-משקית, למרות שהוא לא בהכרח משמעותי באותו תחום שבו הוא מבקש את הזכות); והנושא השני הוא בחינת הקצאת הזכות בראי של תחרות ענפית (כלומר, בחינת התחרות בתוך הענף שבו מתבקשת הזכות).

חוק הריכוזיות קבע כי הקצאה של זכויות מסוימות מחייבת את הרגולטור שמקצה אותן לשקול שיקולים של קידום תחרותיות ענפית, בנוסף לכל שיקול אחר. בנוסף החוק קובע כי במקרים שבהם הממונה סבורה כי להקצאת זכות עשויה להיות השפעה משמעותית על התחרות, היא רשאית לכלול אותה ב"רשימת הזכויות" (זאת הרשימה שמתפרסמת כעת לראשונה). המשמעות של הכללת זכות ברשימת הזכויות היא שהקצאתן מחייבת גם התייעצות עם הממונה בנוגע לשיקולי התחרות הענפית.

צרו איתנו קשר *5988