עו"ד גרא דורש את פירוק ש. פרידמן: "הנבתי מיליונים לשותפות"

במאי אשתקד פרש עו"ד אסף גרא, ראש מחלקת קניין רוחני במשרד עוה"ד ש. פרידמן, עם עו"ד דביר גסנר, והשניים הקימו משרד בוטיק ■ ש. פרידמן הגיש תביעת מיליונים נגד עו"ד גרא בטענה כי לקח עמו עובדים ולקוחות - וכעת משיב גרא מלחמה

הסכסוך בין עו"ד אסף גרא לשותפיו לשעבר במשרד עורכי הדין ש. פרידמן - לאחר שפרש מתפקידו כראש מחלקת קניין רוחני בפירמה והקים משרד בוטיק בתחום הקניין הרוחני - עולה מדרגה. לאחר שהמשרד הגיש תביעה במיליונים נגד עו"ד גרא בטענה להפרת הסכם השותפות, משיב כעת האחרון מלחמה והגיש אתמול לבית המשפט המחוזי תביעה לפירוק השותפות "ש. פרידמן ושות'", עקב "נסיבות בהן אין מחלוקת, כי השותפות הגיעה לסיומה".

עם פירוק השותפות מבקש עו"ד גרא כי תיערך התחשבנות, וכספי השותפות יחולקו בינו לבין שותפיו לשעבר. כמו כן מבקש עו"ד גרא כי ימונה כונס נכסים או מפרק לשותפות על-מנת שיכנס את נכסיה, יקבל את ספרי חשבונותיה ויבדוק ויחקור אחר הכספים או הנכסים המגיע לשותפות מאת צדדים שלישיים ויפעל להשבתם.

התביעות ההדדיות שהוגשו בין הצדדים אינן נפוצות בשוק עריכת הדין. מדובר במקרה נדיר בו "הכביסה המלוכלכת" של משרד עורכי דין מוכר במשק נחשפת בפני כולם, לאחר שמשרד ש. פרידמן החליט לתבוע את השותף העורק, וגרא החליט לפרוש גם את טענותיו כנגדם בפומבי.

פרישה בזמן צמיחה

תחילתו של הקשר בין הצדדים במאי 2012 - אז התקבל גרא לעבודה כעורך דין שכיר במשרד ש. פרידמן - פירמה ותיקה ומוכרת בשוק, המעסיקה כ-60 עורכי דין. זאת, מתוך כוונה לפתח במסגרת המשרד מחלקת קניין רוחני. כעבור כשנה הצטרף עו"ד גרא לשותפות כשותף מן המניין. בחלוף כ-3.5 שנים מהצטרפותו התפתחה המחלקה לקניין רוחני והעסיקה כ-10 עובדים מקצועיים.

בסוף מאי 2015 החליט עו"ד גרא לפרוש ממשרד ש. פרידמן ולהקים שותפות חדשה לענייני קניין רוחני - "גרא-גסנר" - עם עו"ד דביר גסנר, שפרש גם הוא ממשרד ש. פרידמן.

בתגובה לפרישתו של עו"ד גרא הגיש משרד ש. פרידמן במארס תביעה בהיקף 4 מיליון שקל נגדו ונגד השותפות החדשה שהקים עם עו"ד גסנר. המשרד טען כי בתקופה זו כמות הלקוחות שעבדו עם מחלקת הקניין הרוחני של המשרד גדלה באופן דרמטי - מתיקים בודדים למאות תיקים פעילים, אך "כשהגיעה העת ליהנות מפירות השקעת השותפות במחלקת הקניין הרוחני, הודיע גרא על פרישה מהשותפות לצורך הקמת משרד עורכי דין חדש, כשהוא משכנע את כל אנשי מחלקת הקניין הרוחני - כמו גם את מרבית לקוחות השותפות שעבדו עם המחלקה - לעבור לעבוד עמו במשרדו החדש".

לדברי המשרד, עו"ד גרא הפר את הסכם השותפות ביניהם, נטל חומרים המהווים קניינה של השותפות והשתמש בהם לצורך משרדו החדש. זאת, תוך הפרת חובתו לשלם לשותפות את המגיע ממנו לפי חוזה השותפות במקרה של פרישה - 33% מתקבולי לקוחות המשרד שעברו לעבוד עם משרדו החדש, למשך 3 שנים.

"מלחמות פנימיות וניהול במחשכים"

מן הסתם, התמונה שמשרטט עו"ד גרא בבקשת פירוק השותפות שונה - וכך הוא מתאר את הסכסוך מנקודת מבטו: לטענתו, עוד בטרם הצטרף לשותפות ש. פרידמן הוא היה מעורכי הדין המובילים בקניין רוחני, כמו גם שותפו החדש, עו"ד גסנר.

לדבריו, פעילותו ופעילות של עו"ד גסנר הייתה רווחית כבר מיום הצטרפותם למשרד ש. פרידמן - הודות למצבת הלקוחות הקודמת שלהם, והם עשו לילות כימים בפיתוח קהל לקוחותיהם ובהגדלת כמות התיקים שבטיפולם - תוך שהם מניבים לשותפות רווחים עצומים.

לכן, נטען בבקשת פירוק השותפות - לאחר כשנה בלבד מעת הצטרפותם - במהלך 2013 - ובעקבות ההכנסות, כמו גם הרווחים הגדולים, שהניבו עוה"ד גרא וגסנר לש. פרידמן - הוחלט כי עו"ד גרא יצטרף כשותף מן המניין לשותפות, כאשר חלקו בה יהיה 4.25%.

עו"ד גרא מציין בבקשת הפירוק כי הוא הניב רווחים של מיליוני שקלים לשותפות, אך לא זכה לגתמול הולם. "גם לאחר הצטרפותו כשותף לשותפות, במאי 2013, יתר שותפי השותפות נהנו לאורך תקופת עבודתו בשותפות, מהכנסות של מיליוני שקלים מפעילותו ומרווחים אדירים לאורך כל התקופה (כאשר לאורך כל אותה התקופה הייתה עלייה מתמדת, הן בהכנסות והן ברווחים); כאשר השותפים המנהלים בשותפות, מנסים כל אותה עת להמשיך ו'לחלוב' את הרווחים מפעילותו של עו"ד גרא בשותפות, תוך אפליה קשה ותגמול חסר באופן קיצוני לו ולעו"ד גסנר, וזאת על אף דרישותיהם החוזרות ונשנות של האחרונים לקבל את חלקם שבדין על עמלם", נטען בבקשת הפירוק.

עוד כותב עו"ד גרא כי הוא "נדהם הוא לגלות כי קיים 'שיתוק ניהולי' בשותפות, שנגרם בעיקר בגלל 'מלחמות פנימיות' בין שותפים בכירים בשותפות, וכי אין כל בחינה ומעקב כלכלי שוטף על ביצועי השותפות והשותפים השונים". 

לטענתו, הוא גם גילה כי "השותפות 'מנוהלת במחשכים' וקיימים מחדלים, אפליה מובנית, אי-סדרים וליקויים חמורים בהתנהלותה והתנהלות חלק משותפיה, לרבות ביצוע פעולות פסולות של חלק מהשותפים והצגת מידע כלכלי ועסקי מטעה ומוטעה של חלק מהשותפים ליתר השותפים בשותפות". זאת, לדבריו, "מתוך מטרה להסוות את התוצאות העסקיות של חלק מן השותפים מחד, ואי-מתן תגמול ראוי לחלק מן השותפים מאידך".

עו"ד גרא מציין בבקשתו כי הוא פנה לשותפים בשותפות שניהלו בפועל את ענייניה, ודרש מהם לאורך חודשים רבים כי השותפות תתקן את הליקויים, האפליה וההתנהלות הלקויה, ותעבור להתנהל באופן ראוי ובשקיפות מלאה לכל שותפיה. לדברי עו"ד גרא, הוא גם לקבל נתונים כלכליים על ביצועי המחלקות והשותפים השונים, והבהיר כי אם לא כן, הוא יעזוב את השותפות.

אולם, לדברי עו"ד גרא, מנהלי השותפות נקטו בשיטת "גרירת רגליים" והתחמקות, תוך שהם מודים כי קיימים כשלים חמורים בהתנהלות השותפות, אך מנגד מסרבים לפעול כדי לתקנם.

עו"ד גרא מציין כי מנהלי השותפות סירבו להעביר נתונים כלכליים באשר ליתר שותפי השותפות ומחלקות השותפות ולפעול על-מנת לתקן את האפליה הקשה והכאוס הניהולי בשותפות. "משכך לא נותרה למבקש כל ברירה, והוא הודיע על כוונתו לפרוש מהשותפות בסוף שנת 2014 (ובמקביל על כוונת עו"ד גסנר לעזוב באותה עת את המשרד)", כתב עו"ד גרא בבקשה.

עו"ד גרא מדגיש כי "חרף התנהגותה המחפירה והמפלה של השותפות", המשיכו הוא ועו"ד גסנר לסייע לה לאחר עזיבתם בגביית שכר-טרחה שהגיע לה מלקוחותיהם - בסכום של למעלה ממיליון שקלים, וכן סיפקו ייעוץ מקצועי לשותפי ושכירי השותפות, שהמשיכו משך חודשים ארוכים להיוועץ עימם בנושאים מקצועיים שונים שהתעוררו אצל לקוחות השותפות - וכל זאת, לדבריו, ללא גביית כל תשלום מהשותפות. 

במקביל לכך - טוען עו"ד גרא - פנו הצדדים להליך גישוא בשל הטענות שהיו להם האחד כלפי רעהו, בהן דרישתו לקבל מהשותפות כספים המגלמים את חלקו בנכסיה, כמו גם את חלקו ברווחיה לשנים 2014-2015. אולם, לדברי עו"ד גרא, במהלך המשא-ומתן בין הצדדים הגישה שותפות ש. פרידמן, "בצעד חסר תום-לב", את תביעתה כנגדו.

ש. פרירדמן: "בקשת הפירוק של עו"ד גרא הזויה ולצרכים תקשורתיים"

ממשרד ש. פרידמן נמסר בתגובה לבקשת פירוק השותפות שהגיש נגדה עו"ד אסף גרא: "הבקשה בה מדובר נמסרה לידי עורכי דינו, והם ישיבו עליה לבית המשפט. עם זאת, ברור על פני הדברים שמדובר בבקשה הזויה, שנועדה לצרכים תקשורתיים ומתוך ניסיון להרתיע את השותפות מהמשך ניהול התביעה אותה הגישה נגד עו"ד גרא לתשלום כספים שהוא חייב לה.

"על מופרכות הטענות בבקשה וצביעותן יעידו דברים שכתב עו"ד גרא עצמו 'בזמן אמת', עת הודיע על פרישתו מן השותפות (במסמך שצורף לכתב התביעה שהגישה השותפות נגדו): 'אנו זוכרים לכם חסד נעורים. קיבלתם אותנו בזרועות פתוחות לפני 3 שנים, ומאז, בהרבה עבודה קשה, פרחנו וצמחנו. אנו מציעים וחפצים בכל מאודנו בהמשך שיתוף-פעולה עמכם. השותפות התברכה בעורכי דין מן המדרגה הראשונה, חברינו ועמיתינו, וכוונתנו היא להמשיך לעבוד ביחד על המשותף'.

"משרד ש. פרידמן הוא אכן משרד בעל מוניטין מקצועיים מן המדרגה הראשונה, הקיים כבר למעלה מ-75 שנה, נמצא בשנים האחרונות בתהליך גידול מתמיד וימשיך לפעול בהצלחה גם בעתיד".

צרו איתנו קשר *5988