לידר מוכרת את פעילות החיתום והברוקראז' תמורת כ-25 מ' ש'

החברה מוכרת את החזקותיה בחברות הבת לידר הנפקות ולידר בית השקעות לקבוצת משקיעים בראשות עמית ורדי • עמלות ניירות ערך – איפה זול ובטוח?

עמית ורדי מנכ"ל לידר שוקי הון / צילום: יחצ
עמית ורדי מנכ"ל לידר שוקי הון / צילום: יחצ

לאחר כמה חודשים של אי ודאות, הבשילה עסקה למכירת פעילויות החיתום והברוקראז' של חברת לידר שוקי הון, מכירה שתהפוך את החברה לבעלת נכס אחד: החזקה במחצית ממניות בית ההשקעות המשגשג ילין לפידות.

היום הודיעה לידר שוקי הון כי שחתמה על הסכם למכירת החזקותיה בלידר הנפקות (80%) ובלידר בית השקעות הפועלת בתחום הברוקראז' (100%) לידי חברה בשליטת מנכ"ל לידר שוקי הון לשעבר, עמית ורדי, תמורת כ-25 מיליון שקל. ורדי פרש מתפקיד מנכ"ל לידר שוקי הון במארס השנה (לאחר 6 שנים במהלכן צבר שכר בעלות של כ-30 מיליון שקל).

מלבדו, כוללת קבוצת הרוכשים מנהלים בלידר הנפקות ולידר ברוקראז' שחלקם התפטרו באחרונה מהתפקיד. בין אלה נמנים המשנה למנכ"ל לידר שוקי הון שי בן יקר, מנכ"ל חברת לידר חיתום, רנן כהן אורגד, האנליסט הבכיר והסמנכ"ל אלון גלזר וסמנכ"ל הכספים ירון שטינמץ. בלידר שוקי הון צופים הפסד של 4-5 מיליון שקל מהשלמת המכירה הכפופה לכמה תנאים ובהם אישור הבנק הבינלאומי, המחזיק 20% מפעילות החיתום שנרכשה על ידו ב-2011 תמורת 5 מיליון שקל.

ההסכם בין הצדדים קובע כי 10 מיליון שקל מהתמורה תשולם על ידי הרוכשת במזומן במועד השלמת העסקה, שנקבע לסוף חודש ספטמבר ויתרת הסכום תועמד כהלוואת מוכר של לידר שוקי הון לרוכשת לתשלום התמורה. קרן ההלוואה תיפרע ב-6 תשלומים שנתיים שווים עד ספטמבר 2022 בריבית שנתית קבועה של 2.5%, צמוד למדד, ותובטח בשעבודים.

הפרידה בין לידר שוקי הון, שבשליטת לידר השקעות (חברה בבעלות יורשי דן דוד ובניהולו של צחי אפלויג) נובעת מיחסים עכורים בין הצדדים סביב הסכמי התגמול הנדיבים להם זכו מנהלי הפעילויות הנמכרות. לאחר המכירה תיוותר לידר שוקי הון עם ההחזקה הרווחית בילין לפידות, שבמילא תרמה את חלק האירי של רווחיה עד היום, ולא תידרש להמשיך ולשלם למנהלי הפעילויות הנמכרות מענקים המתבססים במידה רבה על תוצאות בית ההשקעות, מענקים הנוגסים ברווחיה שלה.

עסקת המכירה של פעילויות החיתום והברוקראז' של לידר שוקי הון החלה להתגלגל לפני מספר חודשים, בעקבות מו"מ שניהלה לידר למכירתם לבית ההשקעות ווליו בייס, שבניהול ויקטור שימריך ועידו נויברגר. זאת, ללא ידיעתם של מנהלי הפעילויות הנמכרות - מה שיצר קרע ומשבר אמון בין הבכירים לבין אפלויג. המו"מ התפוצץ על רקע חילוקי דעות בקשר למחיר העסקה, אך ההיפרדות הייתה בלתי נמנעת והיא תתבצע כעת בדרך של מכירת הפעילויות לקבוצת המנהלים.

לידר שוקי הון מוחזקת ב-46% על ידי חברת ההחזקות לידר השקעות. החברה, שעוסקת בתחומי שוק ההון: חיתום, הנפקות, ברוקראז' ומסחר בני"ע ובמכשירים פיננסיים, נסחרת כיום לפי שווי של כ-554 מיליון שקל המשקף בעיקר את שווי ההחזקה בילין לפידות. מדובר בהחזקה שנרכשה בתנאים חלומיים, המסבירים נסיקה של כמעט פי 7 במניית לידר שוקי הון ביחס למועד שקדם לתחילת רכישת המניות בבית ההשקעות לפני כ-10 שנים.

עלות הרכישה של מניות ילין לפידות הסתכמה מבחינתה של לידר שוקי הון בכ-16.3 מיליון שקל, כשכיום מניות אלה שוות מאות רבות של מיליוני שקלים, כאשר לאורך השנים קיבלה לידר שוקי הון דיבידנדים בהיקפים מצטברים של כ-155 מיליון שקל מאז שנת 2008.לא מן הנמנע כי כעת תפעל לידר השקעות "להעלות" את החזקה בילין לפידות ישירות אליה, ובית ההשקעות האמור ייהפך לציבורי. יתרת מניות ילין לפידות נמצאת בידי שני מייסדיו-מנהליו, דב ילין ויאיר לפידות.

מדוחות לידר שוקי הון ניתן ללמוד על הדומיננטיות של ילין לפידות בתוצאות החברה. בסיכום הרבעון הראשון תרם בית ההשקעות לחברה רווח לפני מס של יותר מ-14 מיליון שקל והכנסות של 49 מיליון שקל (נתונים המשקפים 50% מתוצאות ילין לפידות).

לעומת זאת, רווחי פעילות ההנפקות לרבעון עמדו על כ-1.3 מיליון שקל בלבד (צניחה של 78% ביחס לרבעון המקביל) אחרי שההכנסות מהן ירדו ב-60% ל-5 מיליון שקל. רווחי הברוקראז' התקרבו ל-2 מיליון שקל (עלייה של 27%) וההכנסות מפעילות זו עלו ב-5% ל-10 מיליון שקל. 

צרו איתנו קשר *5988