המבקר: אין בידי כלי חקירה לבדוק את מעמדו של "ישראל היום"

שפירא מקדיש בדוח פרק נרחב לשאלה שהתעוררה לגבי היותו של החינמון "ישראל היום" משום תרומה אסורה למפלגת הליכוד: "אין בידי כלי חקירה ומחקר מיוחדים לבדיקת השאלה"

מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא, מקדיש בדוח פרק נרחב לשאלה שהתעוררה לגבי היותו של החינמון "ישראל היום" משום תרומה אסורה למפלגת הליכוד.

"קביעה שיש בפרסום עיתון משום תרומה היא בהכרח קביעה שמדובר בתרומה שאינה עומדת בגבולות החוק (עקב הסכום הגבוה ועצם קבלת תרומה מתאגיד), ולפיכך התוצאה המעשית תהיה שפרסום העיתון במתכונתו הנוכחית אסור. לחילופין, קביעה כזו תגרור התערבותי בפעולות ובהחלטות המערכת של אותו עיתון. יודגש כי לפי מיטב ידיעתי, סגירת עיתון כאמור או התערבות בהחלטותיו במסגרת אכיפת דיני מימון מפלגות, הייתה מהווה תקדים במדינה דמוקרטית".

המבקר אומר כי אין בידיו "כלי חקירה ומחקר מיוחדים" לבדיקת השאלה, מה גם שבחינה כזו ראוי שתיערך בכל העיתונות הכתובה, ומוסיף: "סמכויותיי מול עיתונים וכלי תקשורת מוגבלות. העיתונים במדינה ישראל כמו בכל חברה דמוקרטית אינם גופים מבוקרים בהתאם לחוק מבקר המדינה, ואף זוכים להגנות חוקתיות מיוחדות כגון חופש העיתונות".

עוד מוסיף המבקר כי בפניות שהובאו בפניו ערב הבחירות (בראש הפונים עמד ח"כ איתן כבל מהמחנה הציוני) לא הוצגו בפניו ראיות חותכות להימצאותן של הזיקות ההכרחיות לקביעה כי מדובר בתרומה אסורה של "ישראל היום" לתנועת הליכוד - זיקה מהותית רעיוניות וזיקה ארגונית.

"נוכח כל האמור", מסכם המבקר את שאלת "ישראל היום", "סבורני כי ראוי כי סוגיה כה מורכבת - הן משפטית וציבורית והן פרקטית - תיבחן על-ידי המחוקק, תוך שימת לב לערכי היסוד השונים במטרה ליצור את האיזונים הנדרשים ביניהם".