אי.די.בי פתוח מתקדמת לקראת הנפקת סדרת אג"ח חמישית

אי.די.בי תנסה להשלים בשבועות הקרובים גיוס של 200-250 מיליון שקל בהנפקת סדרה י"ב ■ תחתור לסתום את החור של הפירעון המוקדם של סדרה י"א

אדוארדו אלשטיין / צילום: רוני שיצר
אדוארדו אלשטיין / צילום: רוני שיצר

אי.די.בי פתוח שבשליטת אדוארדו אלשטיין, מתקדמת להנפקת סדרה חדשה, חמישית במספרה, של איגרות חוב לציבור. אמש פרסמה החברה את טיוטת שטר הנאמנות ותמצית ההתניות הפיננסיות לסדרה י"ב החדשה שבכוונתה להנפיק.

כפי שנחשף לאחרונה ב"גלובס", אי.די.בי תנסה להשלים בשבועות הקרובים גיוס של 200-250 מיליון שקל בהנפקת סדרה י"ב, שתובטח בשיעבוד על מניות חברת הבת דיסקונט השקעות. על ההנפקה החליט דירקטוריון אי.די.בי לאחר שהחברה נדרשה לבצע פירעון מוקדם של מרבית סדרת האג"ח י"א שגייסה בתחילת אוגוסט, במטרה לפצות על החור שנוצר בקופת המזומנים.

סדרה י"א, בהיקף של 325 מיליון שקל, הובטחה בשיעבוד על 19% ממניות החברה הבת השנייה, כלל ביטוח. עם זאת, בשל התנגדות המפקחת על הביטוח במשרד האוצר, להתיר שיעבוד על יותר מ-5% ממניות כלל ביטוח למחזיקים, נאלצה אי.די.בי להכריז על פירעון מוקדם של 244 מיליון שקל מתוך הסכום שגויס (כולל קרן, ריבית שנצברה וקנס פירעון מוקדם).

כמו סדרה י"א, גם סדרה י"ב מתוכננת לעמוד לפירעון בתשלום אחד בנובמבר 2019. סדרה י"ב תובטח כאמור בשיעבוד על מניות דסק"ש, כאשר היחס בין ערך המניות המשועבדות להיקף החוב המגויס (VTL) יעמוד במועד ההנפקה על 133% (ערך המניות גבוה ב-33% מהחוב).

את שווי המניות המשועבדות תחשב אי.די.בי לפי המחיר הממוצע של מניית דסק"ש ב-20 ימי המסחר שלפני שלב המכרז המוסדי בהנפקה. בהמשך תוכל להרחיב את סדרת האג"ח תוך שמירה על יחס VTL מינימלי של 133%, במקרה של עלייה בשווי מניות דסק"ש או באמצעות שיעבוד מניות נוספות שברשותה.

אי.די.בי מחזיקה כיום ב-67.3% ממניות דסק"ש בשווי של כ-770 מיליון שקל, לאחר שמכרה בחודש שעבר 8.9% מהן לבעל השליטה בה, אדוארדו אלשטיין, תמורת 100 מיליון שקל. 18% ממניות דסק"ש שבידי אי.די.בי (וכן 4% ממניות כלל ביטוח) משועבדות למנורה מבטחים כנגד הלוואה, שהיקפה עמד בסוף יוני על 56.5 מיליון שקל.

לכאורה, אי.די.בי יכולה לשעבד עד 49.3% ממניות דסק"ש שבבעלותה בשווי של כ-670 מיליון שקל. שווי כזה, מעניק לסדרה י"ב היקף מקסימלי של כ-500 מיליון שקל ע"נ.

תמורת ההנפקה תשמש את אי.די.בי בראש ובראשונה לתשלום לנושיה, ובעיקר קרן וריבית של כ-120 מיליון שקל למחזיקי אג"ח י' וריבית של כ-30 מיליון שקל למחזיקי אג"ח ט'. עם זאת, בחברה ינסו להרחיב את הגיוס כך שיאפשר להנהלה להזרים עוד השנה כ-100 מיליון שקל לדסק"ש באמצעות מימוש כתבי אופציה 4 של החברה הבת, במטרה לשמור על שיעור ההחזקה בה.

דסק"ש אמורה להשלים בשבועות הקרובים את מכירת יתרת החזקתה במניות אדמה (40%) לכמצ'יינה הסינית, תמורת המחאת חוב של 1.2 מיליארד דולר ותשלום מזומן בסך 230 מיליון דולר. העסקה תשפר באופן מהותי את חוסנה ונזילותה של דסק"ש, ובעקבותיה היא עשויה לחלק לבעלי המניות דיבידנד גדול. בדוחות הרבעון השני של 2016 העריכה דסק"ש כי השלמת המכירה תייצר לה רווח הון של כ-703 מיליון שקל וגידול של כ-850 מיליון שקל בהון העצמי.

צרו איתנו קשר *5988