האמת המשפטית של אורן חזן

ישראל הייתה מסתדרת היטב גם אלמלא הוא היה אחד מ-120 המחוקקים שלנו

אורן חזן (צילום: אייל יצהר)
אורן חזן (צילום: אייל יצהר)

גילוי נאות תחילה: איני נמנה עם חסידיו של ח"כ אורן חזן, גם לא עם מעריציו. מבחינתי, מדינת ישראל הייתה מסתדרת היטב גם אלמלא הוא היה אחד מ-120 המחוקקים שלנו. אני אחד האחרונים שייצא להגנתו. ובכל זאת, יש לדוק פורתא.

רק שלשום (ג') יצא תחת ידי בית המשפט פסק דין, שבו נדחתה מרבית תביעת לשון הרע שהגיש חזן, לאחר שפורסם אודותיו כי ניהל בית קזינו, צרך סמים קשים, סחר בנשים ובסמים ועוד מרעין בישין. עדיין לא יבשה הדיו מעל פסק הדין, וכבר נשמעים קולות רמים הקוראים לסלק את חזן מן הכנסת.

קריאות רמות אלה אינן מפתיעות. הן אפילו היו צפויות מאוד. שהרי איזה פוליטיקאי יחמיץ הזדמנות "להכניס" לזה שמן המחנה האחר? אלה הזועקים מרה מעלים על נס את זאת שבית המשפט קבע את שקבע, כאילו היה מדובר בתורה למשה מסיני.

זה הטעם להסביר ולהדגיש: בפסק הדין לא נקבעה אמת היסטורית. חרף המילים הקשות שנכתבו בפסק הדין, השופט עזריה אלקלעי לא קבע, כעניין שבעובדה, כי חזן אכן ניהל בית קזינו וצרך סמים קשים. אילו הוא היה עושה כן, הוא היה קובע מה היא האמת ההיסטורית.

אלא שלא אחת נפסק, גם על-ידי בית המשפט העליון, כי תפקידו של בית המשפט בישראל הוא לקבוע את האמת המשפטית, ולא את זו ההיסטורית. מבלבל?

שופט הוא בשר ודם, בדיוק כמוך וכמוני. הוא אינו בוחן כליות ולב. אין בידו לדעת מה באמת אירע. לפיכך, על-מנת להכריע בסכסוך שמובא בפניו (נזכיר, כי תביעתו של חזן הייתה תביעה אזרחית), עליו לעשות שימוש בכלים העומדים לרשותו, על-מנת להכריע באותו הסכסוך. אותם הכלים הם הראיות המובאות בפניו במהלך המשפט. העדים שמעידים בפניו והמוצגים שמובאים בפניו.

את כל אלה על השופט לנתח בהתאם לדיני הראיות ולסדרי דין, אשר לצד העזרה הרבה שהם מגישים לו בניהול המשפט, הם גם כובלים את ידיו ומגבילים אותו בבואו "לגלות את האמת". תוצאתו הסופית של משפט אזרחי באה לידי ביטוי בכך שהשופט קובע איזו מן הגרסאות שהובאו בפניו נראית סבירה יותר. די בכך שהכף נוטה אך במעט, אפילו בחלקיק האחוז, לצד אחד, על-מנת שאותו הצד יזכה במשפט (לא כך במשפט פלילי, שבו על-מנת שהנאשם יורשע, על בית המשפט להשתכנע באשמתו מעל ספק סביר).

נכון, כאשר נתבע בלשון הרע, אשר פרסם דברים כה חמורים אודות התובע, והאשים אותו בביצוע עבירות פליליות, מעלה טענה של "אמת דיברתי", הנטל המוטל על שכמו גבוה יותר מהנטל הרגיל במשפט אזרחי. עליו להציג ראיות כבדות-משקל במיוחד, על-מנת שבית המשפט יקבע כי אמת דיבר. ובכל זאת, בקביעה שכזו אין כדי לקבוע שזה מה שבאמת אירע. קביעה כזו משמעותה שמן הראיות שהוצגו בפני בית המשפט, סביר יותר לקבוע שקרה כך, ולא אחרת.

כאזרח המדינה, חשתי צביטה חזקה בלבי למקרא קביעותיו של השופט אלקלעי בנוגע לחזן ולמעלליו. אף אני לא יכולתי שלא להרהר בצער בכך שזה פרצופו של חבר כנסת בישראל. אלא שהמשפטן שבי הזכיר לי את שכתבתי למעלה מכאן. הוא הזכיר לי גם שאנו חיים במדינה דמוקרטית, ושזו אחת מסכנותיה של הדמוקרטיה.