דוח המבקר: הסיוע לניצולי השואה צומצם למרות שיש כסף

מאז הקמתה איתרה החברה להשבת נכסי נספים בשואה רכוש ממקורות שונים בישראל בשווי כולל של כ-1.8 מיליארד שקל והשיבה ליורשים נכסים בהיקף של כ-280 מיליון שקל

מ. ניצול שואה שמקבל סיוע לעזרה מיידית ש/ צילום באדיבות העמותה
מ. ניצול שואה שמקבל סיוע לעזרה מיידית ש/ צילום באדיבות העמותה

ניצולי שואה נזקקים אינם מקבלים סיוע מהחברה להשבת נכסי נספים בשואה למרות שבידיה נכסים בהיקף מאות מיליוני שקלים - זאת בשל עיכובים בירוקרטיים ומשפטיים. מבקר המדינה מגלה כי בשנת 2015 צמצמה החברה את הסיוע לניצולי שואה נזקקים, בשל היעדר תקציב, ובשנת 2016 הפסיקה אותו כליל. זאת בזמן שהחברה מחזיקה בנכסים כמו מניות חברת אוצר התיישבות היהודים ששוויין מוערך במעל 200 מיליון שקל. עלויות התפעול של החברה עצמה כבר הגיעו ל-186 מיליון שקל, מגלה המבקר, אך למרות העלות הגבוהה מתברר כי החברה לא עמדה ביעדיה למימוש נכסים באף אחת משנות פעילותה (2011 עד 2015) וזאת בשעה שהיא אמורה להיסגר בסוף 2017. החברה גם לא טרחה להכין תוכנית עבודה רב-שנתית עד לסיום פעילותה ואינה מפרסמת מידע בסיסי לציבור על פעילותה ובכלל זה שיעור הנכסים שהושבו ליורשי נספים.

"מדינת ישראל אמורה לשמש דוגמה ולהוביל את הטיפול בהשבת הרכוש", כותב המבקר. "על הגורמים הרלוונטיים לשתף פעולה ביניהם ולהחיש את הטיפול בנכסיהם של נספי השואה, כך שהצדק ההיסטורי שאליו חתרה מדינת ישראל ייעשה וייראה".

מאז הקמתה איתרה החברה רכוש של נספי שואה ממקורות שונים בישראל בשווי כולל של כ-1.8 מיליארד שקל והשיבה ליורשים נכסים בהיקף של כ-280 מיליון שקל שהם כ-15.6% משווי הרכוש שאותר. המבקר מציין כי מדובר בשיעור נמוך של השבה יחסית למקובל בקרב גופים דומים בעולם - העומד על 20% מהנכסים המאותרים. הנדל"ן שמנהלת החברה, בהיקף של 652 מיליון שקל, נמצא בהליכי איתור (איתור יורשים יזום), הליכי השבה שונים (בדיקת בקשות, החלטות חלקיות) ושחרור נכסים. לטענת החברה, העיכובים בפעילותה הם כתוצאה מ"קשיים של היורשים להוציא צווי ירושה וכן קושי מובנה לאתר יורשים של נספי השואה".

החברה העניקה סיוע לניצולי שואה בהיקף של כ-750 מיליון שקל באמצעות תוכניות סיוע שהכינה ותמכה בארגוני סיוע לניצולי השואה ובארגונים להנצחת זכר השואה.

החברה להשבת רכוש נספי שואה הוקמה ב-2005 בבעלות מלאה של מדינת ישראל במטרה לעשות צדק היסטורי ולהשיב נכסים של נספי שואה המצויים בישראל ליורשיהם. כספים שלא יאותרו להם יורשים ישמשו לתמיכה סוציאלית בניצולי שואה נזקקים ולמיזמים להנצחת זיכרון השואה, כפי שנעשה במקרים דומים בעולם.

יהודים מאירופה רכשו קרקעות וניירות ערך בארץ ישראל וכן הפקידו כספים בבנקים ארץ-ישראליים. את הרכישות ביצעו המשקיעים בעצמם כשביקרו בארץ או באמצעות חברות שעסקו במכירת קרקעות והנפקת ניירות ערך, כגון חברת הכשרת היישוב, חברת קהילת ציון אמריקה ובנק אוצר התיישבות היהודים. המניעים להשקעה בנכסים בארץ ישראל היו הן אידאולוגיים-ציוניים והן כלכליים. המקרה המפורסם ביותר הוא של יק"ט חברת האם ההיסטורית של בנק לאומי שהוקמה על-ידי חוזה המדינה תיאודור הרצל בתחילת המאה ה-20 וגייסה הון מהנפקת מניות לעשרות אלפי יהודים שהתגוררו במזרח אירופה - רבים מהם נספו לאחר מכן בשואה.

מהחברה לאיתור ולהשבת נכסי נספי השואה נמסר בתגובה: "החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה הוקמה במטרה לעשות צדק היסטורי ולהשיב נכסים של נספי שואה המצויים בישראל ליורשיהם החוקיים. מאז הקמתה איתרה החברה רכוש של נספי שואה בישראל בשווי כולל של כ-2 מיליארד שקל וקיבלה החלטות השבה ליורשיהם החוקיים של נספי השואה בהיקף של כ-642 מיליון שקל, כ-30% מהיקף הנכסים שאותרו. זהו הישג חסר תקדים בקנה מידה עולמי. 

"בנוסף, על פי החוק על פיו פועלת החברה, במידה ולא ניתן למצוא יורשים לנכס מסוים הכספים ממימושם יועברו לניצולי שואה נזקקים. מאז הקמתה העניקה החברה סיוע לניצולי שואה נזקקים בשווי של כ-820 מיליון.

"החברה, ביוזמתה, הקדימה את סגירתה ב-4 שנים ובכך חסכה עשרות מיליוני שקלים שכבר הועברו לניצולי שואה נזקקים. על פי המתווה הרב שנתי שאושר בדירקטוריון החברה כבר ב-2012, ועל פי תוכנית העבודה לשנת 2017, ועל פי מסגרת התקציב הקבועה בחוק (50% מתקציב 2011), החברה תסיים את עבודתה ותיסגר ב 31.12.2017.

"כשתנעל החברה את שעריה, ותחתום את פעילותה, יהיה זה בגאווה ובתחושת הישג בתרומה להצלחתה של מדינת ישראל להיות מופת לעולם כולו בהחשת הטיפול בנכסיהם של נספי השואה והשבתם ליורשיהם החוקיים, תיקון העוול ועשיית צדק היסטורי".

צרו איתנו קשר *5988