אלה מנהלי קופוה"ג וקרנות ההשתלמות הטובים ברבעון 3

קופות הגמל וקרנות ההשתלמות השיגו ברבעון תשואה של כ-1.5% בממוצע, 3.2%-3.3% ב-12 החודשים האחרונים, ו-5.8%-6.05% ב-5 השנים האחרונות

יאיר לפידות (מימין) ודב ילין. עיקר ההכנסה מהדיבידנדים / צילום: קובי קלמנוביץ'
יאיר לפידות (מימין) ודב ילין. עיקר ההכנסה מהדיבידנדים / צילום: קובי קלמנוביץ'

נכון לסוף הרבעון השלישי בשנת 2016, כ-21.7% מסך הכנסים המנוהלים בקופות הגמל לתגמולים, בהיקף שקלי של כ-42.9 מיליארד שקל, היו נכסים בחו"ל ובמט"ח, וזאת לעומת שיעור של פחות מ-10% לפני קצת פחות מעשר שנים.

בשוק המקביל, של קרנות ההשתלמות, דובר בסוף הרבעון על שיעור נכסים בחו"ל ובמט"ח מסך הנכסים המנוהלים על-ידיהן של כ-21.5%, בהיקף שקלי של כ-38.3 מיליארד שקל, וזאת לעומת שיעור נכסים בחו"ל ובמט"ח של כ-10.1% בסוף 2006.

בעתיד הקרוב נראה שכספים אלה עשויים לעמוד במוקד העניין יותר מבדרך כלל, על רקע מה שיקרה בשוקי ההון בעולם בעקבות בחירתו של דונלד טראמפ לנשיא ארה"ב.

ימים יגידו האם, ובאיזו מידה, הבחירה המרעישה של האמריקאים בטראמפ תשפיע על כספי החוסכים בישראל - במישרין או בעקיפין, אבל ברור שהשפעה כלשהי תהיה. למעשה, לבחירות בארה"ב, ולציפיות השוק לבחירתה של הילארי קלינטון, כמו לכל מהלך משמעותי שקורה, ולצד השפעות "רגילות" ו"מיוחדות" אחרות, הייתה כבר השפעה שנרשמה בתשואות הרבעון השלישי השנה של קופות הגמל לתגמולים, שבהן מנוהלים כיום נכסי ציבור בהיקף כולל של כ-197.5 מיליארד שקל, ושל קרנות ההשתלמות, שבהן מנוהלים נכסים בהיקף כולל של כ-178.4 מיליארד שקל.

כמו כן, לאחר תקופה ארוכה של שיעור מזומנים ושווי מזומנים ופיקדונות, גבוה יחסית מתוך סך הנכסים המנוהלים בתיקי קופות הגמל לתגמולים וקרנות ההשתלמות, נכון לסוף הרבעון השלישי השנה דובר על שיעור מזומנים ושווי מזומנים ופיקדונות נמוך ממה שהיה נהוג בשנים האחרונות.

כך, נכון להיום מדובר על שיעור של כ-5.1% מסך התיק של הגמל לתגמולים, וזאת לעומת שיעור של כ-6.7% בסוף 2015 ושיעור של כמעט 7% בסוף 2014, בעוד שבקרנות ההשתלמות מדובר על שיעור נוכחי של כ-6% לעומת שיעורים של כ-7.3% וכ-7.4% בסוף 2015 ובסוף 2014, בהתאמה. עיקר הירידה חלה בהחזקה הישירה במזומנים ובשווי המזומנים, שבהגדרה לא מהווים מנוע ליצירת תשואה.

כך או אחרת, מבחינת נתוני הגמל-נט עולה, שברבעון השלישי ב-2016 רשמו קופות הגמל לתגמולים וקרנות ההשתלמות תשואות נומינליות ברוטו של כ-1.5% בממוצע כלל-ענפי. מדובר בתשואה חיובית שמתווספת לתשואות חיוביות שנרשמו במחצית השנה שקדמה, כך שבשלושת הרבעונים הראשונים של 2016 הציגו קופות הגמל לתגמולים וקרנות ההשתלמות תשואות מצטברות של כ-2.3% ושל כ-2%, בהתאמה. ברבעון הראשון השנה הציגו הקופות והקרנות תשואות שליליות של כ-0.6%.

מדובר באפיקי השקעה שנמנים עם אפיקי החיסכון לטווח ארוך, אך שנפרדים באופיים ובמאפייניהם מיתר האפיקים - הפנסיה החדשה וביטוחי המנהלים. הכספים בגמל נזילים בחלקם הגדול, וניתנים למשיכה בכל עת, בעוד שקרנות ההשתלמות הן למעשה מכשיר חיסכון לטווח בינוני, שהנו נזיל במידה רבה. ואולם, ברור שלא מדובר באפיקי השקעה לטווח קצר, כמו קרנות הנאמנות, ולכן מיוחסת חשיבות רבה יותר לתשואות שרושמות החברות המנהלות בטווחי זמן ארוכים יותר.

כך, ב-12 החודשים שהסתיימו בספטמבר האחרון, רשמו קופות הגמל לתגמולים וקרנות ההשתלמות תשואות נומינליות ברוטו ממוצעות של קצת יותר מ-3.2%, וקצת יותר מ-3.3%, בהתאמה. בשלוש השנים האחרונות הקופות והקרנות הציגו תשואות נומינליות ברוטו שנתיות ממוצעות של 4.1% ו-3.95%, בהתאמה, ובחמש השנים האחרונות מדובר על תשואות שנתיות ממוצעות של 6.05% ושל כ-5.8%, בהתאמה.

שונות גבוהה בין הגופים

התשואות הממוצעות הללו, כדרכם של ממוצעים, כוללות תמונה מגוונת של תשואות שרשמו הגופים השונים, עם שונות ניכרת ביניהם, תוך שהתשואות בשוק הגמל לתגמולים קשות לקריאה ולבחינה יותר מבעבר, ובוודאי שיותר ממה שמאפיין את האפיקים האחרים. נוסף על כך אנו משווים בטבלה הנלווית בין מסלולי השקעה בעלי אופי שונה מהותית, ולא כוללים שורה ארוכה של מסלולי חיסכון מובילים. וזאת מדוע? בגלל שינויים שהוביל אגף שוק ההון באוצר, שהפך לאחרונה לרשות עצמאית, במסלולי החיסכון בשוק הגמל, מה שיצר שינוי אדיר ביכולת לעקוב ולבחון את הטרק רקורד (היסטוריית ביצועים) של גופים רבים בשוק.

במה מדובר? האוצר, בצעד הגיוני וראוי כשלעצמו, הורה לשנות את אופן ניהול החיסכון הפנסיוני למסלולים תלויי גיל. ההליך עצמו יצר ערפל אדיר, שמכסה על חלק ניכר מהשוק, ומסתיר אותו מעינינו. במסגרת זו הורה האוצר לכלל הגופים הפועלים בחיסכון הפנסיוני לנהל בגמל כמה קבוצות, שנבדלות ביניהן לפי גילאי החוסכים, וזאת בניגוד למצב הקודם, שבו הרוב המכריע של הכסף נוהל במסלולים כלליים, שהיו משותפים לבני 20 ולחוסכים שנמצאים ערב פרישתם לגמלאות.

הוראות אלה נכנסו לתוקף השנה, ויצרו בלגן בשוק, שנובע מאופן הטמעת הוראות האוצר ללא מפת דרכים לתקופת הביניים - עד אשר יהיה לכלל הקופות טרק רקורד (תשואות עבר) מינימלי, שיאפשר לראות ולהשוות את הביצועים שלהן (וזאת מבלי לגרוע מהצידוק שבעצם הרעיון בביצוע השינוי ושל מטרות האוצר).

כלומר, הבלגן הנוכחי, שניתן היה לצפות שיקרה - ושכולל היעלמות התשואות של קופות גדולות רבות, והיווצרות קופות חדשות ללא טרק רקורד להשוואה - הוביל לכך שנכון לסוף הרבעון השלישי של 2016 חסרות לנו במדגם קופות פרטיות רבות הפתוחות לכלל הציבור. כמו כן, עד השנה שעברה כל המסלולים שאותם אנו משווים בטבלאות הרצ"ב, היו מסלולים כלליים, שבהם נוהלו, ועדיין מנוהלים, כספי ציבור בהיקף אדיר.

אבל החל מהשנה חלק מקרנות ההשתלמות שינו את שמן ואת אופיין, וכך יש לנו קרנות השתלמות במסלולים אג"חיים עם עד 10% מניות, לצד מסלולים כלליים עם רכיב מנייתי גבוה בהרבה. אולם אלה וגם אלה הם מסלולים שונים, שנולדו מתוך מסלולים כלליים בעבר, ושמהווים אמצעי דומה, אף ששונה במקצת, להשגת אותה מטרה: השאת תשואה גבוהה ככל הניתן לאורך זמן.

בקרנות ההשתלמות השינויים הללו עוד מינוריים יחסית, אך בשוק קופות הגמל לתגמולים התמונה בעייתית בהרבה, ולמעשה קשה עד בלתי אפשרי לבצע השוואה מאירת עיניים בין הגופים הפעילים בשוק, ובעיה זו תיוותר עוד זמן.

על כל פנים, מיהם הגופים המובילים את דירוגי התשואות של "גלובס" נכון לסוף הרבעון השלישי השנה? את התשואות הגבוהות בשוק הגמל לתגמולים ברבעון השלישי בלבד השיגו אנליסט גמל ישראל (לשעבר גמל ב') של בית ההשקעות אנליסט, שהציגה תשואה רבעונית של כ-4.2%, וקופות מיטב דש גמל כללי ומיטב דש גמל לבני 50-60, שרשמו בשלושת החודשים האחרונים תשואות נומינליות ברוטו של כ-2.1%.

הקופה של אנליסט מובילה גם את דירוג התשואות מתחילת השנה, כשבשלושת הרבעונים הראשונים של השנה היא הציגה תשואה מצטברת של כ-7.6%. יחד עמה נציין את ילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות (לשעבר גמל כללי), שרשמה בתקופה זו תשואה של כ-4.4%, ושמובילה את דירוג הקופות הגדולות.

ב-12 החודשים האחרונים שבה קופת אנליסט גמל ישראל הקטנה יחסית, ומובילה את השוק עם תשואה של כ-9.4%, וילין לפידות קופת גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות (לשעבר גמל כללי) היא המצטיינת מבין הקופות הגדולות, עם תשואה של כ-5.4% בתקופה זו. שתי הקופות הללו מככבות גם בדירוגי התשואות בשלוש ובחמש השנים האחרונות.

ומה קרה בשוק קרנות ההשתלמות, מקרב הקרנות שבחנו? מקרב הקרנות הגדולות שתי המצטיינות שבולטות לחיוב בדירוג של 12 החודשים האחרונים הן של ילין לפידות: ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי וילין לפידות קרן השתלמות מסלול אג"ח עד 25% מניות. מקרב הקרנות הקטנות יש שתיים שבולטות לחיוב לא פחות: אנליסט השתלמות כללי והפניקס השתלמות כללי.

בהסתכלות על טווחי זמן ארוכים יותר אנו מוצאים כי בדירוג התשואות לשלוש השנים האחרונות שתי הכוכבות הן שוב ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי ואנליסט השתלמות כללי, עם תשואות שנתיות ממוצעות של כ-6.1% ו-5.2%, בהתאמה.

בבחינת התשואות בחמש השנים האחרונות מדובר בתמונה שונה במקצת, ולצד ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי, שמובילה עם תשואה שנתית ממוצעת גבוהה של כ-8.2%, בולטות לחיוב גם הקרנות של בית ההשקעות אלטשולר שחם - אלטשולר שחם השתלמות כללי ב' ואלטשולר שחם השתלמות כללי, עם תשואות שנתיות ממוצעות של כ-8.1% וכ-7.8%, בהתאמה.

תשואות קופות הגמל לתגמולים
 תשואות קופות הגמל לתגמולים

תשואות קרנות ההשתלמות
 תשואות קרנות ההשתלמות

צרו איתנו קשר *5988