התקדמות במהלך מיזוג השותפויות לתוך ישראמקו

ועדת הביקורת והדירקטוריון של כל אחד מהשותפים הכלליים בשותפויות שבשליטת חיים צוף וקובי מימון אישרו את מהלך המיזוג

חיים צוף / צילום: רוני שיצר
חיים צוף / צילום: רוני שיצר

מיזוג שותפויות החיפושים שבשליטת חברת נפטא מתקדם, לאחר שבסוף השבוע האחרון אישרו ועדת הביקורת והדירקטוריון של כל אחד מהשותפים הכלליים בשותפויות את המהלך. מדובר במהלך שבמסגרתו ימוזגו השותפויות חנ"ל ים המלח ונפטא חיפושים לתוך השותפות ישראמקו, המחזיקה ב-29% מהזכויות במאגר הגז תמר.

ניה"ע של חנ"ל, נפטא חיפושים ונפטא הגיבו לעדכון שפרסמה הבוקר נפטא בנושא בעליות בטווח שעמד בשעות הצהריים על כ-2%-4%, ויחידות ההשתתפות של ישראמקו עלו בכ-0.5%.

בעדכון ציינה נפטא כי ועדת הביקורת והדירקטוריון שלה "אישרו כי עסקאות המיזוג הן לטובת החברה, וכי החברה, כבעלת השליטה בשותפויות המתמזגות, תצביע בעד אישור עסקאות המיזוג באסיפות הכלליות של מחזיקי יחידות ההשתתפות של השותפויות המתמזגות".

השלמת העסקה מותנית בהתקיימות כמה תנאים, ובהם אישור האסיפות הכלליות של מחזיקי יחידות ההשתתפות בשותפויות המתמזגות, והשלמת מיזוג שותפות חנ"ל לישראמקו, טרם מיזוג שותפות נפטא חיפושים לישראמקו.

במסגרת המיזוג יימחקו יחידות ההשתתפות של חנ"ל ונפטא חיפושים, ובתמורה יקבלו המחזיקים בהן יחידות השתתפות של ישראמקו בהיקף השווה לכמות היחידות שבהן מחזיקות השתיים, כאשר מהחזקה זו נגזר כיום שוויין בבורסה (חנ"ל מחזיקה בכ-11% מיחידות ההשתתפות של ישראמקו ונפטא חיפושים בכ-7% מיחידות ישראמקו). כיום הנכס העיקרי של נפטא חיפושים וחנ"ל הוא ההחזקה בישראמקו, והן נסחרות בשווי של כ-630 וכ-970 מיליון שקל.

נפטא נסחרת בשווי המתקרב ל-2.1 מיליארד שקל, וישראמקו בשווי של 8.8 מיליארד שקל. בנפטא סבורים כי אין הצדקה להמשיך את קיומן של נפטא חיפושים וחנ"ל כשותפויות נפט ציבוריות נפרדות, ומעריכים כי המיזוג יסייע בייעול ניהול נכסי הקבוצה, יאפשר חיסכון בעלויות הניהול וייתן "מענה למצב הנוכחי, שבו ערכן המלא של יחידות ישראמקו אינו משתקף בשווי השוק של חנ"ל ונפטא חיפושים".

בנפטא הוסיפו היום כי בתנאי עסקאות המיזוג נקבע עוד כי במועד המיזוג "לא יהיה בכל אחת משותפויות נפטא חיפושים וחנ"ל כל נכס פרט להחזקה ביחידות שותפות ישראמקו וסך של 13 מיליון שקל (בכל שותפות) אשר יועברו לישראמקו במיזוג".

טרם המיזוג יחלקו נפטא וחנ"ל את מלוא יתרות המזומנים שבידיהן מעבר לסכום שהוזכר (13 מיליון שקל), וכחלק מכך יתקשרו בהסכם נאמנות עם נפטא להעביר לה את זכויותיהן (10%) במאגר "שמשון" - נכס ימי הממוקם מערבית לחופי אשקלון - והיא תפעל למימושן ולחלוקת תמורת המימוש.

בלי קשר למיזוג הנוכחי, שמטרתו איחוד מטות וצמצום עלויות, בעתיד תידרש הקבוצה שבשליטת חיים צוף וקובי מימון, הפועלת בתחומי החיפושים והנדל"ן, לצמצם את שכבות הפעילות שלה, וזאת כדי לעמוד בדרישות חוק הריכוזיות לצמצום שכבות בפירמידות שליטה. כיום בראש הפירמידה עומדת חברת אקויטל, שבאמצעות שותפות יואל מחזיקה בנפטא, המרכזת את פעילות חיפושי הגז והנפט שלה.

יואל, הנסחרת בשווי של 2.8 מיליארד שקל, מחזיקה גם בפעילות נדל"ן מניב עצומה באמצעות השליטה בחברת איירפורט סיטי (שווי שוק של 4.2 מיליארד שקל), יזמית ובעלת פארק העסקים הענק "איירפורט סיטי" הסמוך לנתב"ג, ואשר לתוכה מוזגה בשנה שעברה החברה הבת נצבא, העוסקת בייזום, פיתוח, תפעול והשכרת נדל"ן מניב וכן בבנייה למגורים.

מבנה קבוצת אקויטל
 מבנה קבוצת אקויטל

את חברת נפטא מייצגים עורכי הדין אורי רוזנברג, רן שלום, יערה בן-הרוש ולי עוז, ממשרד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'

צרו איתנו קשר *5988