אפריקה ישראל עברה להפסד עצום של 2.4 מיליארד שקל

השמדת ערך ענקית: הפסד של 5 מיליארד שקל בתוך פחות מ-3 שנים ■ מכירת השליטה באפי פיתוח ללבייב הסבה לאפריקה ישראל הפסד הון עצום ברבעון, ובעקבותיו היא מציגה גירעון של 199 מיליון שקל בהון העצמי 

לב לבייב / צילום: תמר מצפי
לב לבייב / צילום: תמר מצפי

קבוצת ההשקעות אפריקה ישראל , שבשליטת לב לבייב, סיימה את הרבעון השלישי של 2016 בהפסד כבד של 2.4 מיליארד שקל. ההפסד ברבעון השלישי השלים הפסד של 2.6 מיליארד שקל בשלושת הרבעונים הראשונים של השנה וביחד עם הפסד מצטבר של 2.6 מיליארד שקל שרשמה החברה בשנים 2014-2015 מדובר בשריפה של 5 מיליארד דולר תוך פחות משלוש שנים.

להפסד הכבד ברבעון השלישי גרמה המכירה של מניות השליטה (65%) בחברה הבת, אפי פיתוח, לידי בעל השליטה לבייב, בתמורה ל-550 מיליון שקל במזומן. עסקה זו הניבה לאפריקה ישראל הפסד הון של 2.4 מיליארד שקל, ובעקבותיה הציגה החברה בתום הרבעון השלישי גירעון של 199 מיליון שקל בהון העצמי.

אפריקה ישראל נמצאת מאז מאי השנה במשא ומתן להסדר חוב מול נושיה, לאחר שהצהירה כי לא תוכל לעמוד בהחזרי החוב במועדם. לפני כחודשיים אף החליט דירקטוריון החברה על מינוי ועדה עצמאית של דירקטורים שאינם קשורים לבעל השליטה, שתלווה בידי בנקאי השקעות ושתפקידה יהיה לבחון את ההצעות השונות שיתקבלו במסגרת הסדר החוב. הצעות אלו יכולות להתבסס על גיוס משקיע לחברה (בעל השליטה או מישהו אחר) וגם על מימוש נכסיה.

במקביל, פועלים גם מחזיקי האג"ח באופן עצמאי למציאת פתרון למצב, והנציגות מטעמם בוחנת גם היא הצעות משני הסוגים (הכנסת משקיע או מכירת נכסים). לאחרונה הוגשו שתי הצעות מצד קרנות אמריקאיות לרכישת הבעלות המלאה על אפריקה ישראל, אולם התספורת הגבוהה שהציעו הקרנות למחזיקים (25% ו-50%) גרמו למחזיקים לדחות אותן במהירות.

בדוח לסיכום הרבעון השלישי מדגיש הדירקטוריון בראשות היו"ר לבייב, כי מלבד הגירעון בהון העצמי לחברה גם גירעון של 3 מיליארד שקל בהון החוזר. עוד נכתב בדוח הדירקטוריון כי היקף המזומנים הנדרשים לחברה לצורך פירעון התחייבויותיה בשנים הבאות עולה באופן ניכר על יתרות המזומנים שבידה, וכי השווי הנכסי הנקי (NAV) של החברה הוא שלילי בהיקף משמעותי. בהתאם, עומד שווי השוק של החברה על 110 מיליון שקל בלבד.

הכסף שקיבלה אפריקה ישראל מלבייב בתמורה למניות אפי פיתוח, שימש אותה לפירעון חובות למחזיקי האג"ח משלוש הסדרות (כ"ו-כ"ח). אולם גם לאחר פירעון זה חייבת החברה למחזיקים סכום של כ-2.8 מיליארד שקל. בחברה מציינים, כי בגין מצבה הנוכחי, קיימות למחזיקים עילות להעמדת החוב לפירעון מיידי.

בנוסף, מדגישה החברה כי שיעור התשואות על האג"ח שלה הוא דו ספרתי (21%-25%), ולכן שולל באופן מעשי את האפשרות למחזר חובות ישנים באמצעות גיוס חוב חדש. בגלל כל הסיבות הללו, ממשיכים רואי החשבון להצמיד אזהרת "עסק חי" לדוחותיה הכספיים של אפריקה ישראל.

גיוס חלקי בהנפקת אפריקה נכסים

בעוד שאפריקה ישראל נמצאת במו"מ להסדר חוב, נתקלת גם החברה הבת אפריקה נכסים בקשיים בשוק איגרות החוב המקומי. היום דיווחה אפריקה נכסים, שנחשבת להחזקה המרכזית שבשליטת אפריקה ישראל, כי הבטיחה גיוס של 200 מיליון שקל באמצעות הרחבת סדרת אג"ח ז' הארוכה שלה, בשעה שתוכניתה המקורית הייתה לגייס סכום של כ-247 מיליון שקל. כך שהגיוס משקף מימוש ל 81% בלבד מתוכנית החברה.

אפריקה נכסים הציעה למשקיעים עד 250 מיליון שקל ע"נ של איגרות חוב מסדרה ז' בעלות מח"מ של 4.9 שנים. האג"ח הוצעו במחיר מינימום של 0.988 שקל לאיגרת, המשקף תשואה שנתית לפדיון של 4.1% בתוספת הצמדה למדד.

עם זאת, במסגרת המכרז שהתקיים אתמול נרשם ביקוש לאג"ח במחיר זה (או גבוה יותר) בהיקף של 202.4 מיליון שקל ע"נ בלבד, ועקב כך נסגר המכרז עם גיוס נמוך יותר מהצפוי כשהמחיר שנקבע הוא מחיר המינימום שקבעה ההנהלה.

צרו איתנו קשר *5988