דוח העוני האלטרנטיבי: כל ילד שלישי וכל מבוגר רביעי - עניים

עפ"י נתוני ארגון "לתת" 2.4 מיליון מאזרחי ישראל חיים בעוני - כ-29% מכלל אוכלוסיית המדינה ■ יותר ממיליון מהם הם ילדים מתחת לגיל 18 ■ כשליש מהאימהות החד-הוריות במדינה חיות מתחת לקו העוני

כשליש מהילדים וכרבע מהמבוגרים בישראל נמצאים מתחת לקו העוני - כך עולה מדוח העוני האלטרנטיבי לשנת 2016 שמפרסם הבוקר (ב') ארגון "לתת", עוד בטרם מפורסמים נתוני המוסד לביטוח לאומי בנושא. על פי נתוני הארגון כ-2.4 מיליון מאזרחי ישראל, שהם כ-29% מכלל אוכלוסיית המדינה, חיים בעוני. יותר ממיליון מתוכם הם ילדים, כ-35% מכלל האזרחים מתחת לגיל 18. 1.4 מיליון הם בגירים ומהווים כ-25% מכלל האזרחים מעל לגיל זה. הדוח מצא עוד כי כ-36% מהאמהות החד-הוריות בישראל חיות בעוני ומחסור. נתוני הדוח מבוססים על מדד העוני הרב-ממדי, הבוחן את מידת המחסור ביחס לצרכים חיוניים לקיום בסיסי.

על פי נתוני הדוח, 63.3% מהאזרחים הנתמכים בידי ארגוני הסיוע חיים בעוני על אף היותם מועסקים או שאינם בגיל העבודה. נתון המהווה עלייה של 21.5% בהשוואה לשנה שעברה. עוד עולה מן הדוח כי יותר ממחצית (50.6%) מנתמכי הסיוע השתייכו בעבר למעמד הביניים, בטרם הידרדרו לעוני - עלייה של 23.7% בהשוואה לשנת 2015.

שיעור הנתמכים השקועים בחובות הוא כמעט כפול מזה של האוכלוסייה הכללית ועומד על 65.7%. יותר ממחצית מילדיהם של נתמכי הסיוע (54.2%) אינם מקבלים את ציוד הלמידה הבסיסי ואת ספרי הלימוד הדרושים לבית הספר; נתון המהווה עלייה של 24.3% בהשוואה לשנה שעברה. יותר משני שלישים מנתמכי הסיוע (70.7%) אמרו כי ויתרו בשנה האחרונה על תיקון ליקויים חמורים בביתם. זאת, בהשוואה ל-35.2% מכלל אזרחי המדינה.