דלק, אבנר ורציו אישרו תוכנית לפיתוח מאגר לוויתן

תוכנית הפיתוח של לוויתן אושרה ע"י משרד האנרגיה ביוני השנה, והיא ניתנת לביצוע בשני שלבים ■ שלב א' מופנה לשוק הישראלי, לשוק הירדני ובשאיפה גם לרשות הפלסטינית; עלות הפיתוח שלו נאמדת ב-3.5-4 מיליארד דולר

מאגר לוויתן/ צילום:אלבטרוס
מאגר לוויתן/ צילום:אלבטרוס

לאחר חתימה על מספר חוזים משמעותיים לאספקת גז שדווחו לאחרונה, הדירקטוריונים של שותפויות החיפושים דלק קידוחים, אבנר ורציו, אישרו את התוכנית לפיתוח מאגר הגז לוויתן, את תוכניות העבודה ואת התקציבים המוצעים לפיתוח שלב א' של המאגר, לקראת הודעת השקעה סופית (FID). החלטות הדירקטוריונים מסמיכות את הנהלות השותפות לאשר את החלטת ההשקעה הסופית, שצפויה להתקבל בשבועות הקרובים. תחילת ההפקה מהמאגר אמורה להתבצע עד סוף שנת 2019 והגז מלוויתן אמור לזרום החל מהרבעון הראשון של 2020.

תוכנית הפיתוח של לוויתן אושרה על-ידי משרד האנרגיה ביוני השנה, והיא ניתנת לביצוע בשני שלבים. שלב א' מופנה לשוק הישראלי, לשוק הירדני ואולי גם לרשות הפלסטינית. עלות הפיתוח שלו נאמדת ב-3.5-4 מיליארד דולר, והספק הצינור שיעביר את הגז לחוף, יהיה 12 BCM (מיליארד מ"ק) לשנה. שלב זה כולל ארבעה קידוחי פיתוח והתקנת פלטפורמה עם מתקני טיפול לגז בקיבולת של 12 מיליארד מ"ק. בשלב השני תורחב הפלטפורמה לטיפול ב-9 מיליארד מ"ק גז נוספים בשנה. השותפויות בלוויתן הן נובל אנרג'י (39.66%), אבנר (22.67%), דלק קידוחים (22.67%) ורציו (15%).

החוזים: פחות מ-20% מהמאגר

נכון להיום, חתמו השותפות בלוויתן על חוזים לאספקת גז בארץ לתחנות הכוח של אדלטק בחיפה ובאשדוד (בהיקף של 6 BCM על-פני 18 שנה), לתחנת IPM באר טוביה (13 BCM על-פני 18 שנה), לבית הזיקוק של פז באשדוד (3.12 BCM על-פני 15 שנה) ולאור אנרגיות, הפועלת להקים תחנת כוח בצפית (8.8 BCM על-פני 20 שנה). החוזה המשמעותי ביותר נחתם מול חברת החשמל הירדנית בספטמבר השנה, לאספקת גז בהיקף מוערך של 45 BCM על-פני 15 שנה, בהיקף כולל של כ-10 מיליארד דולר.

סך החוזים שנחתמו עד היום על-ידי השותפויות בלוויתן, מסתכם בכ-16-17 מיליארד דולר, מה שמאפשר לשותפויות להוציא לדרך את ההשקעה האדירה בפיתוח המאגר. גודלו של המאגר, אגב, מוערך בכ-510 מיליארד מ"ק, כך שהחוזים שנחתמו עד היום מכסים הפקה של פחות מ-20% ממנו.

אתמול הודיעו דלק קידוחים ואבנר כי קיבלו דירוג A1 מחברת מידרוג, לקראת יציאה להנפקת אג"ח ראשונה שתתבצע ככל הנראה בשבוע הבא, בהיקף של כ-200 מיליון דולר כל אחת. כספי ההנפקה, נמסר מהשותפויות, ישמשו למימון שוטף של צרכיהן וכן לחלוקות דיבידנדים לבעלי יחידות ההשתתפות שלהם. שתי השותפויות הודיעו בתחילת החודש כי יחלקו דיבידנד למחזיקי היחידות בהיקף כולל של 100 מיליון דולר (אבנר תחלק 53.3 מיליון דולר ודלק קידוחים 46.6 מיליון דולר).

האג"ח יונפקו ללא שעבודים (בניגוד לגיוסים נוספים, בהם נותבו הכספים למטרות ספציפיות, כגון פיתוח תמר) והריבית עליהן תשולם מידי חצי שנה עד דצמבר 2021, אז תיפרע הקרן בשלמותה בתשלום אחד. השותפויות, המחויבות להיפטר מכל החזקותיהן בתמר עד 2022, יפרעו חצי מהקרן ברגע שכל אחת מהן תרד אל מתחת ל-10% החזקה במאגר.

גידול בביקושים לגז טבעי

כלכלני מידרוג מציינים בין היתר כי השותפויות נהנות מיציבות הנגזרת ממתווה הגז שאושר בדצמבר 2015, יציבות ואף גידול בביקושים לגז טבעי לאורך זמן, ניסיון ההפקה והפיתוח של נובל אנרג'י, מינוף נמוך יחסית וגמישות פיננסית גבוהה, רווחיות תפעולית ותזרימי מזומנים גבוהים ויציבים, ויחסי כיסוי מהירים לריבית על החובות הקיימים, מאפשרים להן לקבל דירוג גבוה יחסית.

אבנר ודלק קידוחים נמצאות בשליטת קבוצת דלק של יצחק תשובה, המקדמת בחודשים האחרונים מהלך של מיזוג אבנר לתוך דלק קידוחים. השותפויות מכנסות אסיפה בשבוע הבא (22 בדצמבר ב-16:30) לאחר דחייה של כחודש, לדיון ואישור עסקת המיזוג.

על-פי מתווה המיזוג, יקבלו בעלי היחידות באבנר יחידה אחת של דלק קידוחים עבור כל 5.32 יחידות שברשותם. לקראת ההחלטה, ציין האנליסט יהונתן שוחט מלידר שוקי הון, כי "אנו חושבים שהיחס הוגן, גם כשבוחנים את היחס בהערכת שווי כלכלית". עוד הוא אומר, כי "התועלת העולה מהמיזוג רבה מהחסרונות, ותבוא לידי ביטוי בגידול במחזורי המסחר ובהחזקות הציבור (מ-30.5% ל-36.9% בדלק קידוחים), הגדלת התעניינות בקרב משקיעים זרים שייתכן ותביא להנפקה, או רישום כפול למסחר, ביתרון לגודל, בפישוט הליכים ובחיסכון מסוים בהוצאות".

צרו איתנו קשר *5988